Permisos. Avaluacions

Modificat el Dt, 29 Ago., 2023 a les 1:45 PM

Descripció dels permisos d'Avaluacions


A continuació es descriu la funcionalitat dels permisos que podeu trobar a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar) > Avaluacions.

Consulteu l'índex de permisos per trobar aquell que busqueu.

 


 

Llistats d'avaluacions

VEURE ELS LLISTATS D'AVALUACIONS D'UNA CLASSE (ETAPA)

Permet veure Avaluacions al bloc Matèries i veure el llistat de totes les classes de l’etapa i totes les matèries dels seus cursos sense ser-ne mestre.
Amb el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics també es veu l’apartat Avaluacions dins el mòdul Documentació, a Administració.
Està pensat per a caps d’estudis i secretaria. 


 

Convocar reunions d'avaluació

CONVOCAR REUNIÓ D'AVALUACIÓ (ETAPA)

Permet veure el botó Reunió: convocar, des del llistat de les avaluacions d’una classe, amb el qual es pot convocar una reunió d’avaluació i marcar-ne la data, l’hora, el lloc, els participants i els signants.
També cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe (etapa).
Està pensat per a caps d’estudis. 


 

Modificar i bloquejar notes

MODIFICAR LES NOTES EN LES ACTES D'AVALUACIÓ I EL RESUM D'AVALUACIÓ


Permet modificar les notes de les matèries en les actes d’avaluació i el resum d’avaluació, des de la pantalla d’avaluacions.
Per poder accedir al llistat de cursos de l’etapa corresponent sense ser-ne mestre també cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe (etapa).
Està pensat per a caps d’estudis i coordinadors i pot resultar molt útil per modificar les notes durant la junta d’avaluació.

 

MODIFICAR LES NOTES DES DE LA PANTALLA D'AVALUACIONS

Permet avaluar les matèries quan les notes estan bloquejades, des de la pantalla d’avaluacions.
Per poder accedir al llistat de cursos de l’etapa corresponent sense ser-ne mestre també cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe (etapa).
Està pensat per a caps d'estudis. 

MODIFICAR LES NOTES DES DE LA FITXA DE L'ALUMNEPermet veure els botons Editar notes del curs, Editar notes de l'etapa i Editar informació de l'etapa, a la informació acadèmica de la fitxa d’un alumne, i així poder-li modificar les notes del curs i de l'etapa i les dates inicials i finals dels cursos, respectivament.
Està pensat per a tutors (si l'escola creu necessari que els tutors puguin modificar les notes de totes les matèries dels seus alumnes).


 

MODIFICAR LES OBSERVACIONS DES DE LA FITXA DE L'ALUMNE


Permet veure l’opció Veure/amagar observacions, després de clicar Editar notes del curs a la informació acadèmica de la fitxa d’un alumne i així modificar-ne les observacions.
També cal el permís Modificar les notes des de la fitxa de l’alumne.
Està pensat per a tutors (si l'escola creu necessari que els tutors puguin modificar totes les observacions de les matèries dels seus alumnes). 

ASSIGNAR NOTES DE RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS


Permet —per a ESO, Batxillerat, cicles formatius i estudis no reglats— veure les recuperacions de cursos anteriors i assignar-los notes, des de La meva classe, clicant Recuperacions al llistat d’alumnes. Aquells que no siguin tutors també poden assignar notes de recuperació des d’Administració > Documentació > Alumnes > un alumne > Recuperacions > Veure recuperacions.
Per accedir-hi sense ser-ne el tutor també calen els permisos següents:
Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics
— Accedir a les dades personals (etapa)
Està pensat per a tutors o caps d'estudis. 

BLOQUEJAR MANUALMENT LES NOTES (ETAPA)


Permet —quan una reunió d’avaluació està convocada— bloquejar i desbloquejar les notes de l'avaluació perquè només puguin canviar-les els usuaris amb el permís Modificar les notes des de la pantalla d’avaluacions. Es poden bloquejar des de la pantalla d’avaluacions, clicant Notes: bloquejar.
Per accedir-hi sense ser-ne el tutor també cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe (etapa).
Està pensat per a caps d’estudis. 


 

Escriure actes i tancar avaluacions

ESCRIURE LES ACTES D'AVALUACIÓ (ETAPA)Permet —quan una reunió d’avaluació està convocada— escriure l’acta de l'avaluació sense ser el tutor de la classe, des de la pantalla d’avaluacions, clicant Acta: escriure.
També permet escriure el seguiment individual (COVID-19).
Per accedir-hi sense ser tutor del curs també cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe (etapa).
Està pensat per a caps d’estudis. Els tutors no els cal per escriure l'acta, perquè sense aquest permís ja ho poden fer. 

TANCAR L'AVALUACIÓ (ETAPES)


Permet tancar i obrir l’avaluació d’una classe —quan s’ha escrit l’acta d’avaluació— des de la pantalla d’avaluacions, clicant Tancar l’avaluació.
Per accedir-hi sense ser professor del curs també cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe (etapa).
Està pensat per a caps d’estudis i secretaria. 


 

Veure i imprimir butlletins, preactes i actes d'avaluacions

VEURE I IMPRIMIR BUTLLETINS DE NOTES PER ALS ALUMNES


Permet generar i imprimir els butlletins de notes dels alumnes, des de la pantalla d’avaluacions, clicant Documentació: generar i des de la fitxa dels alumnes.
Per accedir-hi sense ser professor del curs també cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe (etapa).
Està pensat per a caps d’estudis i secretaria.


 


VEURE I IMPRIMIR PREACTES I ACTES D'AVALUACIONS (ETAPA)Permet veure i imprimir les preactes i les actes d’avaluació d’una classe sense ser-ne tutor, des de la pantalla d’avaluacions, clicant Preacta: veure o Acta: veure.
Amb aquest permís també es pot ser convocat a les reunions d'valuació de l'etapa sense ser-ne el professor. 
Per accedir-hi sense ser professor del curs també cal el permís Veure els llistats de les avaluacions d'una classe (etapa).
Està pensat per a caps d’estudis i secretaria.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article