El procés d'avaluació

Modificat el Wed, 03 May 2023 a les 12:42 PM

Vegeu un repàs de com gestionar tot el procés d'avaluació

  • Permisos necessaris: Convocar reunió d'avaluació (etapa), Modificar les notes en les actes d'avaluació i el resum d'avaluació, Modificar les notes des de la pantalla d'avaluacions, Bloquejar manualment les notes (etapa), Escriure les actes d'avaluació (etapa), Tancar l'avaluació (etapa), Veure i imprimir butlletins de notes per als alumnes, Veure i imprimir preactes i actes d'avaluacions (etapa).

Podeu consultar-los amb detall a l'índex de permisos.

Índex:
Convocar la reunió d'avaluació
Posar notes i observacions i tancar matèries
Bloqueig de les notes
Resum de notes
Escriure l'acta d'avaluació
Tancar l'avaluació
Generar els butlletins
Vídeos

Des d'Administració > Acadèmic > Configuracions podeu canviar les configuracions que s'expliquen en aquest apartat.
Si, a conseqüència de la situació actual, necessiteu canviar la ponderació dels trimestres —de totes les matèries per cursos— sobre el pes de la nota final, podeu fer-ho des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Ponderació d'avaluacions.

  


 

CONVOCAR LA REUNIÓ D'AVALUACIÓ

Permet als tutors o a altres responsables escriure l'acta de la junta d'avaluació.

1. Aneu a Administració > Documentació > una classe > Reunió: Convocar o bé Matèries > Avaluacions > una classe > Reunió: Convocar.

2. Ompliu els camps i cliqueu Guardar.

La reunió apareixerà al calendari de totes les persones convocades.

  


 

POSAR NOTES I OBSERVACIONS I TANCAR MATÈRIES

1. Aneu a Matèries > una matèria > Avaluar > Seleccionar detalls del llistat i trieu quins són els criteris que voldreu tenir en pantalla.

2. Cliqueu Aplicar selecció al llistat.

3. Poseu les notes i cliqueu Guardar i tancar matèria.

Podeu obrir i tancar una matèria tantes vegades com us sigui necessari fins a la data que us hagi dit el cap d'estudis o que es bloquegin les notes. Tancar la matèria serveix per donar validesa a les notes i observacions posades per tal que apareguin a resums de notes i butlletins.

Si considereu que no teniu prou criteris d'avaluació, podeu fer ús de la menció No avaluat per tal que es mostri un SQ (sense qualificar) a les notes. Si així ho voleu, es pot acompanyar d'una observació.

Passa el mateix amb el treball de síntesi, el servei comunitari i el projecte de recerca, que en aquests casos es pot fer constar el No fet, acompanyat també d'una observació que expliqui el motiu.

Aquesta acció l'ha de fer el professor de la matèria des de Matèries > una matèria > Avaluar. Pel que fa a la nota final, Clickedu calcularà la proporció dels altres dos trimestres.

  


 

BLOQUEIG DE LES NOTES

És una tasca opcional en el procés d'avaluació i que, per defecte, la fan els tutors però a través del permís Escriure les actes d'avaluació es pot assignar a altres persones si ho considereu necessari. Habilita que la persona amb el permís pugui accedir-hi i tancar les matèries en cas que no ho hagin fet els professors.

1. Aneu a Administració > Documentació > Avaluacions > una classe > Notes: Bloquejar.

2. Indiqueu la data a partir de la qual voleu bloquejar i cliqueu Guardar.

  


 

RESUM DE NOTES

1. Aneu a Administració > Documentació.

2. Seleccioneu una classe i les matèries de les quals vulgueu veure'n el resum i cliqueu Resum: Veure.

A partir del segon trimestre també es pot veure el resum acumulat dels trimestres anteriors (Acumulat: Veure).
Un professor només pot veure el resum de notes de la seva matèria (Matèries > Avaluacions > una classe > Resum: Veure) i els tutors i persones amb permisos el poden veure de totes les matèries.

 


 

ESCRIURE L'ACTA D'AVALUACIÓ

És una tasca que, per defecte, està assignada als tutors. A través del permís, però, es pot assignar a altres persones si ho considereu necessari (equip directiu, DOIP, etc.).

1. Aneu a Administració > Documentació > una classe > Acta: Escriure.

2. Escriviu l'acta i cliqueu Guardar i tancar.

  


 

TANCAR L'AVALUACIÓ

1. Aneu a Administració > Documentació > una classe > Tancar l'avaluació.

És necessari que tanqueu l'avaluació per tal que apareguin les notes a les documentacions oficials corresponents i per tal d'impedir que els professors puguin modificar les notes i les observacions.

48 hores després de tancar l'avaluació, els responsables podran veure les notes des de la seva plataforma.

 


 

GENERAR ELS BUTLLETINS

1. Aneu a Administració > Documentació > una classe > Documentació: Generar.

2. Marqueu els aspectes que necessiteu i cliqueu Generar

Podeu enviar-los per correu electrònic als responsables marcant la casella Enviar el butlletí de notes per correu electrònic. Quan genereu la documentació, veureu quins enviaments s'han fet correctament i quins no (per falta d'informació, per exemple).
Des de Matèries > La meva classe > (apartat Famílies) Veure els butlletins descarregats podeu veure qui s'ha descarregat els butlletins a través de la plataforma i ha obert el correu enviat.

  


 

VÍDEOS

Convocar la reunió d'avaluació

Posar notes i observacions i tancar matèries

Bloqueig de les notes

Resum de notes

Escriure l'acta d'avaluació

Tancar l'avaluació

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article