Permisos. Administració de Clickedu

Modificat el Dj, 19 Oct., 2023 a les 1:57 PM

Descripció dels permisos d'Administració de Clickedu


A continuació es descriu la funcionalitat dels permisos que podeu trobar a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar) > Administració de Clickedu.

Consulteu l'índex de permisos per trobar aquell que busqueu.
ACCEDIR AL BLOC ADMINISTRACIÓ

Permet veure el bloc Administració i accedir als següents mòduls:
Gestió d’usuaris i tots els seus apartats (excepte la informació acadèmica dels alumnes, els accessos a dades protegides, els aspectes contractuals, les accions relacionades amb taules i la validació de modificacions)
El centre (excepte les accions d’aules, edificis i inventari)
Documentació (excepte els apartats Avaluacions i Alumnes)
Tipus, configuracions i importacions/exportacions (excepte els tipus Contractes i formacions i Absències i baixes, i el subtipus d’incidències)

També permet veure Buscar accions i Accions directes.

Està pensat per a responsables TIC, secretaria, administració i l'equip directiu del centre.

 

ASSIGNAR PERMISOS A EQUIPS, CÀRRECS I PERFILS

Permet veure el mòdul Permisos, a Administració, per donar i treure permisos als usuaris.

També cal algun dels permisos següents:
— Accedir al bloc Administració
— Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics
— Gestionar les dades del personal docent i PAS

Està pensat per a l'equip directiu del centre.

 

CREAR I MODIFICAR LES TAULES DELS USUARIS

Permet accedir a les accions Taules de dades d’alumnes i responsables i Taules de dades del personal i altres usuaris, des del mòdul Gestió d’usuaris, a Administració.

També cal algun dels permisos següents:
— Accedir al bloc Administració per a totes les taules
— Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics només per a les taules d’alumnes i responsables
— Gestionar les dades del personal docent i PAS només per a les taules de PD i PAS

Està pensat per a secretaria.

 

VALIDAR LES MODIFICACIONS QUE FAN ELS USUARIS

Permet validar una modificació de les dades personals d’un usuari feta per aquest mateix o pels seus responsables.

Al bloc Sumari apareixerà un avís quan es faci alguna modificació i al bloc Gestió apareixerà el mòdul Validar modificacions.

Està pensat per a secretaria.

 

VEURE ELS ACCESSOS A LES DADES PROTEGIDES

Permet accedir al botó Dades protegides i veure una estadística dels accessos a la plataforma segons el tipus d’usuari, des d’Administració > Gestió d’usuaris > Accions > Accessos dels usuaris.

També cal algun dels permisos següents:
— Accedir al bloc Administració per a tots els accessos
— Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics només per als accessos d’alumnes i responsables
— Gestionar les dades del personal docent i PAS només per als accessos de PD i PAS

Està pensat per a l'equip directiu.

 

GESTIONAR AVISOS I ALERTES DEL BLOC ADMINISTRACIÓ

Permet visualitzar el mòdul Avisos i Alertes, a Administració, per accedir a l’assistent d’errors de l’estructura, les matèries, els usuaris i les adreces electròniques, i així poder detectar possibles errors en la configuració de Clickedu.

També cal algun dels permisos següents:
— Accedir al bloc Administració
— Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics
— Gestionar les dades del personal docent i PAS

Està pensat per al responsable TIC, secretaria i caps d'estudis.

 

CONFIGURAR ELS MÒDULS DE SUMARI PER ALS PERFILS D'USUARI

Permet configurar com veu el bloc Sumari, per defecte, el personal de l’escola, des de Sumari > Configurar.

Està pensat per al responsable TIC.

 

SINCRONITZAR CLICKEDU AMB UN DOMINI DE G SUITE

-

 

PERMETRE AUTORITZACIONS AL WEBSERVICE A NIVELL DE SISTEMA

Permet la connexió a través de webservices entre Clickedu i aplicacions específiques de les escoles. Per poder tenir accés a través de webservice cal posar-se en contacte amb Clickedu per determinar les especificacions d'aquestes connexions.

Està pensat per al responsable TIC.

 

ACCEDIR A LA PLATAFORMA DENARIO

-

 


 

Gestió acadèmica

GESTIONAR LES DADES DELS ALUMNES I ELS ASPECTES ACADÈMICS

Permet veure el bloc Administració i accedir als següents mòduls:
Gestió d’usuaris i els apartats Alumnes i Pares i mares (excepte la informació acadèmica dels alumnes, els accessos a dades protegides, les accions relacionades amb taules i la validació de modificacions)
Acadèmic i tots els seus apartats (excepte les estructures de cursos relacionades amb cicles formatius i PQPI i els apartats Frases complementàries i Desenvolupament personal de l’acció Administrar frases)
El centre (excepte les accions d’aules, edificis i inventari)
Documentació (excepte els apartats Avaluacions i Alumnes)
Tipus, configuracions i importacions/exportacions (excepte els tipus Contractes i formacions i el subtipus d’incidències)

També permet veure Buscar accions i Accions directes.

Està pensat per a responsable TIC, secretaria i caps d'estudis.

 

GESTIONAR HORARIS

Permet accedir al mòdul Horaris, a Administració, amb tots els seus apartats i accions.

També cal algun dels permisos següents:
— Accedir al bloc Administració
— Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics
— Gestionar les dades del personal docent i PAS

Està pensat per a secretaria i caps d'estudis.

 

GESTIONAR LES FRASES DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Permet accedir a l’apartat Desenvolupament personal, des d’Administració > Acadèmic > Accions > Administrar frases, per administrar les frases i els quantificadors que es poden fer servir a la valoració individual de l’alumne i que acompanya el butlletí de notes.

Per poder configurar el desenvolupament personal per a un curs cal que alguna matèria d’aquest curs estigui administrada al curs escolar actual.

També cal el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

Està pensat per a secretaria i caps d'estudis.

 

GESTIONAR LES FRASES DE LES ÀREES COMPLEMENTÀRIES

Permet accedir a l’apartat Frases complementàries, des d’Administració > Acadèmic > Accions > Administrar frases, per administrar les frases de les matèries complementàries.

Aquestes frases seran accessibles perquè els mestres les utilitzin per avaluar quan la configuració del format d’avaluació d’Infantil i Primària sigui Àrees curriculars i àrees complementàries (àrees curriculars avaluables amb nota de coneixements i nota d’actitud i àrees complementàries avaluables amb frases i observacions).

Per poder crear frases per a les matèries complementàries cal que aquestes matèries estiguin administrades al curs escolar actual.

També cal el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

Està pensat per a secretaria i caps d'estudis.

 

GESTIONAR ELS CICLES FORMATIUS

Permet gestionar els cicles formatius (altes, estructura, unitats formatives, competències, professors), des d’Administració > Acadèmic > Estructura de cursos, i accedir a l’acció Alta titulació cicle formatiu.

També cal el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

Està pensat per a responsables dels cicles formatius de l'escola.

 

GESTIONAR LES TITULACIONS DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Permet gestionar les titulacions del Programa de Formació i Inserció (PFI) (abans anomenat Programa de qualificació professional inicial, PQPI), des d’Administració > Acadèmic > Estructura de cursos, i accedir a l’acció Administració PQPI.

També cal el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

Està pensat per a responsables del PFI de l'escola.

 

GESTIONAR LES TAULES D'OBJECTIUS D'ETAPA

Permet accedir a Taula d'objectius d'etapa, a Administració > Acadèmic > Accions > Administrar frases, i configurar diferents taules perquè els professors d'una matèria puguin avaluar els alumnes en base a uns objectius a complir al llarg de l'etapa.

També cal el permís Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

Està pensat per a caps d'estudis.

 


 

Gestió del personal docent i d'administració i serveis

GESTIONAR LES DADES DEL PERSONAL DOCENT I PAS

Permet veure el bloc Administració i accedir als següents mòduls:
Gestió d’usuaris i els apartats Docents i Administració i serveis (excepte els aspectes contractuals, les accions relacionades amb taules, la validació de modificacions i els llistats relacionats directament amb els alumnes i les seves famílies)
El centre (excepte les accions d’aules, edificis i inventari)
Tipus, configuracions i importacions/exportacions (excepte el subtipus d’incidències i les importacions/exportacions)

També permet veure Buscar accions i Accions directes.

Està pensat per a secretaria o recursos humans.

 

CONFIGURAR ELS ASPECTES CONTRACTUALS

Permet crear i modificar contractes tant del personal docent com del d’administració i serveis i gestionar-los.

Permet accedir als botons Contractes i estadis, Altes i baixes i Titulació dels usuaris del personal docent i d’administració i serveis, i als llistats de dades de formació, de dades contractuals, de contractes de finalització pròxima i de dades d’altes i baixes, des del mòdul Gestió d’usuaris.

També cal algun dels permisos següents:
— Accedir al bloc Administració
— Gestionar les dades del personal docent i PAS
Està pensat per a recursos humans.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article