Permisos (18)

Des d'aquest mòdul, l'usuari amb permisos podrà realitzar la gestió dels permisos a través dels càrrecs, equips i perfils, també podrà generar llistats de permisos.