Permisos. Usuaris

Modificat el Dj, 14 Set., 2023 a les 3:55 PM

Descripció dels permisos d'Usuaris


A continuació es descriu la funcionalitat dels permisos que podeu trobar a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar) > Usuaris.

Consulteu l'índex de permisos per trobar aquell que busqueu.

 


 

Alumnes

ACCEDIR A LES DADES PERSONALS (ETAPA)

Permet veure les dades personals a la fitxa dels alumnes de l’etapa, des d’Alumnes, a Matèries, i des del llistat d’alumnes d’una matèria. Sense aquest permís els tutors poden veure les dades personals dels seus alumnes.

També s’hi pot accedir des d'Administració > Gestió d’usuaris > Alumnes > un alumne > informació acadèmica, amb algun dels permisos següents:
— Accedir al bloc Administració
— Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics

Està pensat, sobretot, per als caps d’estudis.

Des d’Administració > Permisos > Accions > Configuració fitxa d’usuari, es pot configurar quines dades personals pot veure cada tipus d’usuari.

 

MODIFICAR LES DADES PERSONALS D'UN ALUMNE

Permet modificar les dades personals de la fitxa d’un alumne.

Cal ser-ne tutor o també tenir el permís següent:
— Accedir a les dades personals (etapa)

Està pensat per a tutors i personal d'administració.

 

ADMINISTRAR LA CARPETA DE SECRETARIA DE L'ALUMNE

Permet veure la carpeta de secretaria a l’apartat Documentació, a la fitxa d’un alumne, i crear-hi, modificar-hi i eliminar-hi arxius i carpetes.

Està pensat per a secretaria.

Està pensat perquè qualsevol usuari amb aquest permís pugui accedir als continguts d’aquesta carpeta d’aquells alumnes dels quals pugui accedir a la fitxa acadèmica. Un usuari pot accedir a la fitxa d’un alumne si es compleix alguna de les condicions següents:
— és el seu tutor,
— és el mestre d’alguna de les seves matèries,
— té el permís Accedir a les dades personals ([etapa]) de l’etapa de l’alumne.

 

GESTIONAR ELS FULLS DE SEGUIMENT TUTORIAL

Permet accedir al mòdul Fulls seguiment tutorial, a Gestió, per crear, modificar i esborrar qüestionaris i gestionar-ne les preguntes.

Està pensat per a tutors i caps d'estudis.

 

VEURE LES ANOTACIONS DE L'ALUMNE VISIBLES AL TUTOR

Permet veure les anotacions visibles al tutor que han fet els docents per a un alumne concret, des de l’apartat Anotacions, a la fitxa de l’alumne. El tutor no necessita aquest permís per veure les anotacions visibles per al tutor.

Està pensat per a caps d'estudis.

 

GESTIONAR LES MEDICACIONS

Permet veure els medicaments que s’han de prendre els alumnes, des de Medicacions, a Matèries.

Les medicacions les pot entrar el tutor des de l’apartat Dades personals de la fitxa d’un alumne o, si té aquest permís, des del mòdul Medicacions.

Està pensat per als responsables d'administrar les medicacions dels alumnes.

 

ACCEDIR A DADES PER A LA DOCUMENTACIÓ DE TOTES LES CLASSES DES DE MATÈRIES

Permet accedir a Consell orientador, des de Matèries, i poder introduir dades per a la documentació de totes les classes.

Els tutors hi poden accedir, des de Matèries i sense permís, per introduir dades dels seus alumnes.

També si pot accedir, des d'Administració > Documentació amb el permís Accedir al bloc Administració o Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics i dels alumnes.

Està pensat per als membres del consell orientador.

 


 

Treball compartit

TREBALL COMPARTIT - PERSONAL DEL CENTRE (ALUMNES, PARES I MARES)

Permet entrar a la sessió dels responsables dels propis alumnes i dels alumnes de les pròpies matèries. Es pot accedir a d’altres responsables accedint al treball compartit d’altres usuaris i després al dels responsables dels seus alumnes.

Està pensat per als tutors o per als docents en general.

 

TREBALL COMPARTIT - PERSONAL DEL CENTRE (ALUMNES)

Permet entrar a la sessió dels propis alumnes i dels alumnes de les pròpies matèries. Es pot accedir a d’altres alumnes accedint al treball compartit d’altres usuaris i després al dels seus alumnes.

Està pensat per als tutors o per als docents en general.

 

TREBALL COMPARTIT - PERSONAL DEL CENTRE (PERSONAL DOCENT - ETAPA)

Permet entrar a la sessió de qualsevol membre del personal docent de l’etapa i tot el que això comporta, excepte consultar el correu electrònic —en el cas que l’escola tingui el correu electrònic integrat a Clickedu— i la missatgeria interna.

Està pensat per a direcció, caps d’estudis i responsables de Clickedu.

Com que el permís va per etapes, si un professor no està assignat a cap matèria, com que no pertany a cap etapa, no es pot accedir a la seva sessió.

Quan amb aquesta eina s’accedeix a la sessió d’algú altre també apareix la icona de treball compartit al menú de funcionalitats. Això és perquè l’usuari que hi està accedint té accés al treball compartit, però no vol dir que l’usuari del qual s’està consultant la sessió també el tingui.

 

TREBALL COMPARTIT - PERSONAL DEL CENTRE (PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS)

Permet entrar a la sessió de qualsevol membre del personal d’administració i serveis i tot el que això comporta, excepte consultar el correu electrònic —en el cas que l’escola tingui el correu electrònic integrat a Clickedu— i accedir a la missatgeria interna.

Està pensat per a direcció i responsables de Clickedu.

Quan amb aquesta eina s’accedeix a la sessió d’algú altre també apareix la icona de treball compartit al menú de funcionalitats. Això és perquè l’usuari que hi està accedint té accés al treball compartit, però no vol dir que l’usuari del qual s’està consultant la sessió també el tingui.

Si teniu usuaris concrets que serveixen per fer enviaments massius (com ara un usuari de secretaria), podeu demanar-nos que us activem que sí que es pugui accedir a la missatgeria interna.

 


 

Aniversaris

VEURE ELS ANIVERSARIS DELS USUARIS

Permet veure un llistat amb tots els usuaris que fan l’aniversari el dia actual, des del mòdul Aniversaris, a Sumari, juntament amb la data de naixement i l’edat.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DELS ALUMNES

Permet veure un llistat amb els alumnes que fan l’aniversari el dia actual, des del mòdul Aniversaris, a Sumari.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DELS ALUMNES I LES SEVES EDATS

Permet veure un llistat amb els alumnes que fan l’aniversari el dia actual, des del mòdul Aniversaris, a Sumari, juntament amb la data de naixement i l’edat.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DELS PARES

Permet veure un llistat amb els responsables dels alumnes que fan l’aniversari el dia actual, des del mòdul Aniversaris, a Sumari.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DELS PARES I LES SEVES EDATS

Permet veure un llistat amb els responsables dels alumnes que fan l’aniversari el dia actual, des del mòdul Aniversaris, a Sumari, juntament amb la data de naixement i l’edat.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DEL PERSONAL DOCENT

Permet veure un llistat amb els membres del personal docent que fan l’aniversari el dia actual, des del mòdul Aniversaris, a Sumari.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DEL PERSONAL DOCENT I LES SEVES EDATS

Permet veure un llistat amb els membres del personal docent que fan l’aniversari el dia actual, des del mòdul Aniversaris, a Sumari, juntament amb la data de naixement i l’edat.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Permet veure un llistat amb els membres del personal d’administració i serveis que fan l’aniversari el dia actual, des del mòdul Aniversaris, a Sumari.

 

VEURE ELS ANIVERSARIS DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I LES SEVES EDATS

Permet veure un llistat amb els membres del personal d’administració i serveis que fan l’aniversari el dia actual, des del mòdul Aniversaris, a Sumari, juntament amb la data de naixement i l’edat.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article