Sumari

Modificat el Tue, 07 Mar 2023 a les 06:27 PM

Bloc d'entrada a la vostra sessió de Clickedu

Al Sumari hi trobareu la informació i les funcionalitats més destacades que us poden ser d’utilitat cada dia.

Índex
Avisos
Passarel·les
Configurar

 


  

 AVISOS

Aquesta pantalla inicial us mostra la informació ordenada en diferents parts: els mòduls de continguts, l'horari, el calendari, les notícies i els àlbums de fotografies.

               

El nombre de mòduls que podeu veure depèn dels permisos que tingueu. El número que surt a la part dreta del mòdul són les accions pendents, vegeu com podeu configurar-los. Els possibles mòduls són:

— Matèria actual 

Hi podeu veure, si és el cas, la matèria que impartiu en el moment que obriu la plataforma. 

— Avisos de consergeria 

Podeu generar un avís de consergeria d'un alumne i veure el llistat d'avisos. 

 • Permís necessari: Veure el llistat d'absències i retards dels alumnes per poder avisar els pares

— Avisos DOIP 

Si en sou responsables, hi podeu veure les intervencions del Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

 • Permisos necessaris: Administrar el DOIP, Donar d'alta noves intervencions del DOIP, Accedir a la taula d'alumnes del DOIP, Gestionar l'anamnesi, Gestionar els documents del DOIP, Modificar les NEE a la fitxa de l'alumne, Veure Informe de Conclusions i Pautes a la fitxa de l'alumne.

— Substitucions 

Hi podeu veure les substitucions que hi hagi assignades aquell dia. 

— Preinscripcions 

Hi podeu tramitar, administrar i configurar les preinscripcions

 • Permís necessari: Gestionar les preinscripcions dels usuaris

— Modificacions d'usuaris 

Hi podeu validar les modificacions de dades que han fet els responsables que tenen permís d'escriptura. 

 • Permís necessari: Validar les modificacions que fan els usuaris

— Reserves d'aules i sales 

Hi podeu validar les reserves d'aules i inventari que fan els altres usuaris. 

 • Permís necessari: Validar reserves d'aules i inventari

 Validació de l'inventari 

Hi podeu veure si les vostres reserves d'inventari han estat validades.  

— Validació de sales 

Hi podeu veure si les vostres reserves de sales han estat validades. 

— Llistat de contractes de finalització pròxima 

Hi podeu veure els contractes de personal docent i PAS que finalitzaran pròximament. 

 • Permisos necessaris: Accedir al bloc Administració o Gestionar les dades del personal docent i PAS Configurar els aspectes contractuals.

— Aniversaris 

Hi podeu veure els aniversaris i edats del personal docent, del personal d'administració i serveis, dels alumnes i, fins i tot, dels seus pares. 

 • Permisos necessaris: Veure els aniversaris dels alumnes i les seves edatsVeure els aniversaris dels alumnesVeure els aniversaris dels pares i les seves edatsVeure els aniversaris dels paresVeure els aniversaris del personal d'administració i serveis i les seves edatsVeure els aniversaris del personal d'administració i serveisVeure els aniversaris del personal docent i les seves edatsVeure els aniversaris del personal docentVeure els aniversaris dels usuaris.

— Converses del tutor 

Hi podeu veure els missatges sense llegir de les vostres converses

 — Medicacions 

Hi podeu veure les medicacions previstes per a aquell dia. 

 • Permís necessari: Gestionar medicacions

— Formacions pendents de valorar 

Hi podeu veure les formacions del professorat que heu de valorar. 

 • Permisos necessaris: Accedir al mòdul Formacions professorat i Validar formacions sol·licitades.

— Entrevistes concertades 

Hi podeu veure les entrevistes concertades per al dia actual. 

— Entrevistes pendents de concertar 

Hi podeu veure les entrevistes pendents de concertar que hagin sol·licitat els tutors. 

 • Permís necessari: Concertar entrevistes amb els paresGestionar entrevistes amb els pares (etapes) i Assignar entrevistes amb els pares a càrrecs o tutors.

— Crear entrevistes 

Hi podeu crear entrevistes de tutors o càrrecs amb els responsables. 

 • Permís necessari: Assignar entrevistes amb els pares a càrrecs i tutors

— Reunions convocades  

Hi podeu veure les reunions de pares i mares en les quals també esteu convocats. 

— Arxius 

Hi podeu veure els arxius que requereixen la vostra atenció, és a dir, que heu de llegir i, possiblement, validar. 

— Les meves accions 

Hi podeu veure les accions que us han assignat i que teniu pendents de realitzar

— Indicadors generals 

Hi podeu fer els càlculs dels indicadors manuals

— Enquestes 

Hi podeu veure les enquestes pendents de respondre i crear-ne de noves. 

 • Permís necessari: Administrar les enquestes (tipus d'usuari)

— Autoritzacions 

Hi podeu veure les autoritzacions que teniu pendents de gestionar.

— Entrega de treballs  

Hi podeu veure els treballs que tingueu pendents de corregir i accedir-hi directament.

En aquesta pantalla també hi podeu trobar:

— Notícies 

Podeu obrir les notícies per llegir-les. Amb el permís Administrar les notícies també en podeu crear, modificar i esborrar. 

— Àlbums de fotografies 

Podeu obrir els àlbums de fotografies per veure-les. Amb el permís Administrar els àlbums de fotos també en podeu crear, modificar i esborrar.

— Horari

Hi apareixen les sessions del dia. Si sou professors, hi veureu les sessions que tingueu cada dia i podreu accedir a la pantalla de la sessió de la matèria des d’aquí mateix, clicant la matèria. També podeu accedir a la pantalla del vostre horari clicant El meu horari, que us permetrà veure el vostre horari setmana a setmana.

— Calendari

Podeu veure-hi els esdeveniments programats per al dia actual i per als cinc dies següents, tant si en sou propietaris com si no ho sou, és a dir, tant si els heu creat vosaltres com si ho ha fet qualsevol company. Mitjançant el botó Nou podeu crear un esdeveniment en el vostre calendari, tant per a ús personal com per compartir-lo amb altres destinataris.

— Comportament

Podeu veure-hi incidències, sancions i mèrits dels vostres alumnes

Podeu automatitzar l'actualització d'aquesta pàgina des d'Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Altres configuracions > Actualització automàtica del sumari (id. 697).

  

 


 

 PASSAREL·LES

La segona pantalla del sumari permet configurar-vos mòduls per accedir directament a altres pantalles de Clickedu o per accedir a altres pàgines web.

               

Si voleu afegir noves passarel·les:

1. Cliqueu Nou vincle.

2. Ompliu els camps.

               

3. Cliqueu Guardar.

També podeu configurar les passarel·les.

 

 


 

 CONFIGURAR

Per configurar els mòduls d'Avisos i de Passarel·les heu d'anar al tercer apartat, Configurar.

En aquesta pantalla podeu:
— Restablir la configuració dels mòduls del sumari que ve per defecte clicant el botó Esborrar la configuració » Usuari
— Canviar l'ordre i posició dels vostres mòduls clicant el botó Configurar » Usuari
—Administrar els vincles que veureu des de l'apartat Passarel·les clicant el botó Administrar els vincles

               

 

L’escola també pot configurar els mòduls que vol que vegin els docents i el personal d’administració i serveis (PAS) de forma predeterminada. Es pot configurar de forma independent pels docents i pel PAS.

 • Permisos necessaris: Configurar els mòduls de Sumari per als perfils d'usuari.

Si teniu aquest permís podeu:
— Veure els blocs que ja estan configurats per a cada perfil clicant el botó Configuració actual: Veure
— Seleccionar els mòduls que cregueu convenient que tingui el personal docent clicant Configurar » Personal Docent
— Seleccionar els mòduls que cregueu convenient que tingui el PAS clicant Configurar » Personal d’Administració i Serveis
— 
Restablir la configuració dels mòduls del sumari que ve per defecte clicant Esborrar la configuració » Perfils
— 
Decidir si els dos perfils d'usuari poden o no modificar la seva configuració clicant Configurar » General

               

 

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article