Permisos. Comunicació

Modificat el Dj, 14 Set., 2023 a les 4:27 PM

Descripció dels permisos de Comunicació


A continuació es descriu la funcionalitat dels permisos que podeu trobar a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar) > Comunicació.

Consulteu l'índex de permisos per trobar aquell que busqueu.

 


 

ADMINISTRAR ELS FLUXOS DE COMUNICACIÓ I VISUALITZAR L'HISTÒRIC DE TRAMESES

Permet veure la icona  (Gestió del flux de comunicació) al mòdul Comunicació flux, dins de Comunicació, i gestionar els fluxos de comunicació de l’escola. També permet veure l'històric de trameses massives que hagin realitzat tots els usuaris, i no només les pròpies.

Està pensat per a l’equip directiu o el responsable de la configuració de Clickedu a l’escola.

 

ACCEDIR AL LLISTAT DE LES COMUNICACIONS PENDENTS

Permet accedir al llistat de trucades i comunicacions en paper pendents de fer des de Comunicació flux, al bloc Comunicació, generats gràcies als fluxos de comunicació, per realitzar una comunicació, cancel·lar una línia del flux o tancar la comunicació. També es pot consultar l’històric de comunicacions per verificar si s’han fet correctament o incorrecta.

Està pensat per a recepció, porteria, consergeria o el personal que hagi de comunicar absències o retards a les famílies.

 

ENVIAR CORREUS ELECTRÒNICS A TOTS ELS USUARIS

Permet enviar correus electrònics de manera massiva a tots els alumnes de l’escola, els seus responsables i altres adreces electròniques de les dades de comunicació, des d’Alumnes famílies, a Comunicació.

Està pensat per a l’equip directiu, secretaria, recepció, etc.

 

ENVIAR CORREUS ELECTRÒNICS ALS ALUMNES I ELS SEUS RESPONSABLES DE LES PRÒPIES MATÈRIES

Permet enviar correus electrònics de manera massiva a tots els alumnes de les matèries de l’usuari, els seus responsables i altres adreces electròniques de les dades de comunicació, des d’Alumnes famílies, a Comunicació.

Està pensat per al personal docent.

 

ENVIAR CORREUS ELECTRÒNICS AL PERSONAL DOCENT I PAS

Permet enviar correus electrònics de manera massiva al personal de l’escola, des de Personal docent i PAS, a Comunicació.

Està pensat per a tot el personal de l’escola.

 

ENVIAR SMS A TOTS ELS USUARIS

Permet enviar missatges de mòbil de manera massiva a tots els alumnes de l’escola, els seus responsables i altres telèfons mòbils de les dades de comunicació, des d’Alumnes famílies, a Comunicació.

Està pensat per a l’equip directiu, secretaria, recepció, etc.

 

ENVIAR SMS ALS ALUMNES I ELS SEUS RESPONSABLES DE LES PRÒPIES MATÈRIES

Permet enviar missatges de mòbil de manera massiva a tots els alumnes de les matèries de l’usuari, els seus responsables i altres adreces electròniques de les dades de comunicació, des d’Alumnes famílies, a Comunicació.

Està pensat, si l’escola n’assumeix el cost, per al personal docent.

 

ENVIAR SMS AL PERSONAL DOCENT I PAS

Permet enviar missatges de mòbil de manera massiva al personal de l’escola, des de Personal docent i PAS, a Comunicació.

Està pensat, si l’escola n’assumeix el cost, per a tot el personal de l’escola.

 

CONFIGURAR CAPÇALERES I PEUS

Permet administrar diferents models de capçaleres i peus per als llistats d'usuaris i els correus massius, des de Configuració de capçalera i peu, a Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

Està pensat per a l’equip directiu, secretaria, recepció, etc.

 


 

Notícies i fotografies

ADMINISTRAR LES NOTÍCIES

Permet gestionar les notícies de l’escola: crear-ne de noves i modificar i esborrar les existents, des de Gestió de notícies (a Sumari > Notícies >  o Comunicació > Notícies > ).

Està pensat per als responsables de la comunicació de l’escola. No és recomanable assignar aquest permís a tot el personal docent perquè qualsevol usuari podria modificar i esborrar les notícies que els altres han creat.

 

ADMINISTRAR ELS ÀLBUMS DE FOTOS

Permet gestionar els àlbums de fotografies de l’escola: crear-ne de nous i modificar i esborrar els existents, des de Gestió d’àlbums de fotografies (a Sumari > Àlbums de fotografies >  o Comunicació > Àlbums de fotografies > ).

Està pensat per als responsables de la comunicació visual de l’escola. No és recomanable assignar aquest permís a tot el personal docent perquè qualsevol usuari podria modificar i esborrar els àlbums de fotografies que els altres han creat.

 

CREAR I ENVIAR ELS BUTLLETINS DE NOTÍCIES

Permet crear, modificar i enviar per correu electrònic els butlletins informatius de l’escola, des del mòdul Butlletí informatiu, a Comunicació.

Està pensat per als responsables de la comunicació de l’escola.

 

 


 

Missatgeria interna

GESTIONAR LA MISSATGERIA INTERNA

Permet configurar els paràmetres de la missatgeria interna, des de , a la part superior dreta de Missatgeria interna (menú de funcionalitats > ).

Està pensat per a l’equip directiu.

 

RESPONSABLE DE LA MODERACIÓ DELS MISSATGES DE LA MISSATGERIA INTERNA

Permet accedir a Moderació de la missatgeria interna (menú de funcionalitats > ) i veure tots els avisos dels missatges amb contingut sensible de ser assetjament.

Està pensat per als responsables de prevenir l'assetjament escolar al centre.

El mòdul Moderació de la missatgeria interna és una solució complementària que Clickedu ofereix per prevenir l'assetjament escolar a la missatgeria interna de la plataforma.

 

ACCEDIR A LA MODERACIÓ DELS MISSATGES DE LA MISSATGERIA INTERNA DELS ALUMNES DE LES PRÒPIES CLASSES

Permet accedir a Moderació de la missatgeria interna (menú de funcionalitats > ) i veure tots els avisos dels missatges amb contingut sensible de ser assetjament que hagin enviat o rebut els alumnes de les pròpies classes.

Està pensat per a aquells docents que gestionen l'assetjament entre els seus alumnes.

El mòdul Moderació de la missatgeria interna és una solució complementària que Clickedu ofereix per prevenir l'assetjament escolar a la missatgeria interna de la plataforma.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article