Índex de permisos

Modificat el Dj, 16 Nov., 2023 a les 1:52 PM

Copiar tests autoavaluatiusAquest és l'índex de permisos de Clickedu. Per conèixer les funcionalitats d'algun d'ells, cliqueu-lo: accedireu a la part del manual en què s'explica.

Si voleu assignar un permís a un equip, càrrec o perfil, la millor manera per trobar-lo és —a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar)— clicar Mostrar tots els permisos i després cercar el nom del permís utilitzant el cercador del navegador (Ctrl + F o ? + F).

 


ADMINISTRACIÓ DE CLICKEDU

          — Accedir al bloc Administració

          — Assignar permisos a equips, càrrecs i perfils

          — Crear i modificar les graelles dels usuaris

          — Validar les modificacions que fan els usuaris

          — Veure els accessos a les dades protegides

          — Gestionar avisos i alertes del bloc Administració

          — Configurar els mòduls de Sumari per als perfils d'usuari

          — Sincronitzar Clickedu amb un domini de G Suite

          — Permetre autoritzacions al Webservice a nivell de sistema

          — Accedir a la plataforma Denario

— Gestió acadèmica

          — Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics

          — Gestionar horaris

          — Gestionar les frases de desenvolupament personal

          — Gestionar les frases de les àrees complementàries

          — Gestionar els cicles formatius

          — Gestionar les titulacions dels Programes de Formació i Inserció (PFI)

          — Gestionar les taules d'objectius d'etapa

— Gestió del personal docent i d'administració i serveis

          — Gestionar les dades del personal docent i PAS

          — Configurar els aspectes contractuals

 

 

AVALUACIONS

— Llistats d'avaluacions

          — Veure els llistats de les avaluacions d'una classe (etapa)

— Convocar reunions d'avaluació

          — Convocar reunió d'avaluació (etapa)

— Modificar i bloquejar notes

          — Modificar les notes en les actes d'avaluació i el resum d’avaluació

          — Modificar les notes des de la pantalla d'avaluacions

          — Modificar les notes des de la fitxa de l'alumne

          — Modificar les observacions des de la fitxa de l'alumne

          — Assignar notes de recuperació de cursos anteriors

          — Bloquejar manualment les notes (etapa)

— Escriure actes i tancar avaluacions

          — Escriure les actes d'avaluació (etapa)

          — Tancar l’avaluació (etapes)

— Veure i imprimir butlletins, preactes i actes d'avaluacions

          — Veure i imprimir butlletins de notes per als alumnes

          — Veure i imprimir preactes i actes d'avaluacions (etapa)

 

 

MATÈRIES

— Continguts de les matèries

          — Copiar continguts de les matèries

          — Copiar ítems avaluatius

          — Copiar tests autoavaluatius

          — Copiar entregues de treballs

          — Copiar recomanacions

          — Veure la revisió de les unitats didàctiques

          — Veure i realitzar versions dels continguts de les matèries (etapa)

— Gestió de substitucions

          — Assignar professors per a substitucions (etapa)

— Assistència

          — Accedir a Assistència data per passar llista d'un dia determinat

          — Justificar assistència (absències i retards)

          — Justificar absències en passar llista

          — Veure el llistat d'absències i retards dels alumnes. Avisos de consergeria

— Entrevistes i converses

          — Tenir entrevistes com a càrrec (etapes)

          — Veure entrevistes d'alumnes de baixa

          — Gestionar converses amb els pares i alumnes (etapes)

— Treball de recerca

          — Administrar Treball de Recerca. Triar tutors de TR per al curs escolar. Posar la data d'entrega del TR

          — Assignar els tutors dels TR

          — Introduir les dates d'entrega dels TR

          — Accedir a Treball de recerca

          — Gestionar els ítems avaluatius dels TR

          — Assignar els tribunals dels TR

          — Valorar els TR

          — Poder ser tutor o tribunal dels TR (etapa)

— Pràctiques empresa

          — Administrar pràctiques a empreses

          — Poder ser tutor de pràctiques a empreses

— Indicadors

          — Accedir als indicadors d'assistència

— DOIP

          — Administrar el DOIP

          — Donar d'alta noves intervencions del DOIP

          — Accedir a la taula d'alumnes del DOIP

          — Gestionar l'anamnesi

          — Gestionar els documents del DOIP

          — Modificar les NEE a la fitxa de l'alumne

          — Veure Informe de Conclusions i Pautes a la fitxa de l'alumne

— Comportament

          — Configurar Comportament

          — Responsable de Comportament

          — Poder ser escollit per fer-se càrrec d'una sanció

 

 

CONTINGUTS

          — Administrar i gestionar els recursos del centre

          — Validar els recursos del centre

          — Administrar les llicències de les diferents editorials

 

 

COMUNICACIÓ

          — Administrar els fluxos de comunicació i visualitzar l'històric de trameses

          — Accedir al llistat de les comunicacions pendents

          — Enviar correus electrònics a tots els usuaris

          — Enviar correus electrònics als alumnes i els seus responsables de les pròpies matèries

          — Enviar correus electrònics al personal docent i PAS

          — Enviar SMS a tots els usuaris

          — Enviar SMS als alumnes i els seus responsables de les pròpies matèries

          — Enviar SMS al personal docent i PAS

          — Configurar capçaleres i peus

— Notícies i fotografies

          — Administrar les notícies

          — Administrar els àlbums de fotos

          — Crear i enviar els butlletins de notícies

— Missatgeria interna

          — Gestionar la missatgeria interna

          — Responsable de la moderació dels missatges de la missatgeria interna

          — Accedir a la moderació dels missatges de la missatgeria interna dels alumnes de les pròpies classes

  

CALENDARI

          — Introduir esdeveniments al calendari d’altres usuaris

          — Administrar espais i inventari

          — Validar reserves d'aules i inventari

 

 

ARXIUS

          — Administrar els documents validats

          — Accedir als llistats dels documents validats i dels formats de treball

          — Afegir formats vinculats al document validat

          — Administrar els documents externs

          — Administrar les carpetes públiques

 

 

GESTIÓ

          — Gestionar les nòmines

          — Gestionar la comptabilitat

          — Generar cartes amb les contrasenyes dels alumnes, pares i mares

          — Veure les dades d'accés a l'aplicació

          — Passar llista al professorat

          — Accedir als indicadors de qualitat

          — Gestionar les preinscripcions d'usuaris

          — Modificar els propis fitxatges

          — Gestionar el control horari i generar documentació

          — Accedir al mòdul d'autoritzacions

— Rebuts

          — Gestionar els rebuts

          — Gestionar el control de cobraments i retorns de rebuts

          — Modificar les dades de les formes de pagament

— Entrevistes i reunions de pares

          — Concertar entrevistes amb els pares

          — Convocar reunions de pares i mares (etapa)

— Formació

          — Accedir al mòdul Formacions professorat

          — Validar formacions sol·licitades

          — Sol·licitar formació

— Incidències

          — Avaluar les incidències generals

          — Veure el llistat d'incidències de Clickedu

          — Ser el contacte del centre amb Clickedu

          — Poder realitzar una incidència informàtica

          — Avaluar les incidències informàtiques

          — Assignar qui realitza una incidència de manteniment

          — Veure el llistat d'incidències de manteniment

          — Poder realitzar una incidència de manteniment

          — Tancar incidències de manteniment

          — Gestionar riscos, oportunitats i informes de millora

— Plans d'accions i auditories 

          — Gestionar auditories

          — Veure tots els plans d'accions

          — Gestionar els propis plans d'accions

          — Gestionar les pròpies accions

— Bústia de suggeriments

          — Accedir a la bústia de suggeriments

          — Accedir al llistat de suggeriments de qualitat

          — Veure el llistat de suggeriments de la bústia

— Enquestes

          — Administrar les enquestes (tipus d'usuari)

 

 

SERVEIS

— Extraescolars

          — Gestionar Extraescolars

          — Coordinador d'extraescolars

          — Monitor d'activitats extraescolars

          — Donar d’alta i de baixa alumnes d'activitats extraescolars

          — Veure els llistats dels inscrits a extraescolars

— Menjador

          — Gestionar Menjador

          — Donar d’alta i de baixa alumnes del menjador

          — Monitor de menjador

— Acollida

          — Gestionar Acollida

          — Donar d’alta i de baixa alumnes d'acollida

          — Monitor d'acollida

— Transport

          — Gestionar Transport

          — Donar d’alta i de baixa alumnes de transport 

          — Monitor de transport

— Vendes i activitats

          — Gestionar Vendes i activitats

          — Vendre articles de les famílies assignades

 

 

WEB

          — Administrar el bloc Web

          — Administrar parcialment el bloc Web. Els usuaris amb aquest permís  no en poden tenir cap altre

 

 

USUARIS

— Alumnes

          — Accedir a les dades personals (etapa)

          — Modificar les dades personals d'un alumne

          — Administrar la carpeta de secretaria de l'alumne

          — Gestionar els fulls de seguiment tutorial

          — Veure les anotacions de l'alumne visibles al tutor

          — Gestionar les medicacions

          — Accedir a Dades per a la documentació de totes les classes des de Matèries

— Treball compartit

          — Treball compartit - Personal del centre (alumnes, pares i mares)

          — Treball compartit - Personal del centre (alumnes)

          — Treball compartit - Personal del centre (personal docent - etapa)

          — Treball compartit - Personal del centre (personal d'administració i serveis)

— Aniversaris

          — Veure els aniversaris dels usuaris

          — Veure els aniversaris dels alumnes

          — Veure els aniversaris dels alumnes i les seves edats

          — Veure els aniversaris dels pares

          — Veure els aniversaris dels pares i les seves edats

          — Veure els aniversaris del personal docent

          — Veure els aniversaris del personal docent i les seves edats

          — Veure els aniversaris del personal d'administració i serveis

          — Veure els aniversaris del personal d'administració i serveis i les seves edats

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article