Novetats destacades juny - setembre 2023

Modificat el Tue, 30 Jan 2024 a les 10:03 AM

Benvinguts i benvingudes al nou espai de novetats trimestrals destacades de Clickedu.


Per tenir una visió més granular i mensual de la nostra tasca, podeu consultar el registre de canvis, actualitzat amb totes les millores i novetats sobre el funcionament de Clickedu. 


En aquest espai, ens centrarem en explicar amb més detall les tasques destacades del trimestre, de manera que pugueu entendre les solucions, assoliments i metes que hem aconseguit, el seu valor i funcionament, a més del context en què s'emmarquen a Clickedu.


Aquest mes de novembre, hem realitzat la formació en què us expliquem, amb més detall, les últimes novetats a la plataforma, que podeu consultar fent clic aquí. JUNY -  SETEMBRE 23


Per conèixer les novetats destacades dels últims mesos, podeu fer clic als ítems de l'índex:


- Fitxa econòmica

- Seguiment familiar dels rebuts

- App:  respondre enquestes 

- Blocs d'avaluació

- Ítem autoavaluatiu

- Documentació oficial LOMLOEFitxa econòmica


De què es tracta?

La fitxa econòmica és una nova pantalla integrada a la fitxa de l'alumne, que inclou les seves dades econòmiques bàsiques. Es pot accedir a aquesta pantalla si s'ha concedit el permís específic per a fer-ho: Accés a la fitxa econòmica. 


Quin valor aporta?

Aquesta pantalla permet al personal amb els permisos indicats accedir, des d'un únic punt, a tota la informació econòmica de manera centralitzada. Així, s'inclouen en un únic entorn totes les dades que el centre necessita conèixer sobre l'alumnat sense necessitat d'accedir a pantalles secundàries per a trobar-les. 


Com funciona?


El funcionamient és senzill, ja que des de la fitxa de l'alumne trobareu aquesta nova pantalla, que es divideix en les 4 pestanyes de la imatge. Això permet consultar i manipular, des de cadascuna, diferents tipus d'informació econòmica: els conceptes dacturables, els modes de pagament, els rebuts i els acords econòmics. 


Si feu clic aquí podreu consultar el funcionament més detallat de la fitxa econòmica.Seguiment familiar dels rebuts


De què es tracta?

Dins del bloc de gestió econòmica, a la pestanya "Històric d'impagaments", s'ha habilitat la possibilitat de fer el seguiment dels rebuts (pagats, pendents, etc.) per famílies.


Quin valor aporta?

Aquesta millora ajuda a optimitzar el temps dels centres i a unificar la gestió econòmica, tenint en compte que és molt possible que en un mateix centre hi hagi més d'un usuari pertanyent a una mateixa família.


Com funciona?

Des de la pantalla de "Seguiment d'impagaments", accessible des de Gestió > Rebuts > Llistats, podeu, com fins ara, fer una cerca dels rebuts impagats segons data, tipus de pagament... Ara, a més, amb aquesta millora, podeu filtrar-los segons família des del desplegable "Ordre de Rebuts". Així, veureu una llista organitzada que mostra els rebuts pendents de pagament de cada fill per part del pagador, juntament amb una última fila que reflecteix la suma total. Per recordar altres funcions i filtres d'aquesta pantalla, podeu accedir al punt del manual en qüestió fent clic aquí.APP: Respondre enquestes


De què es tracta?

S'ha treballat en millorar i augmentar les utilitats de l'APP, i amb aquesta millora, s'ha incorporat la possibilitat no només de veure, sinó de respondre enquestes a través de la mateixa.


Quin valor aporta?

Som conscients de la importància de poder utilitzar l'aplicació de Clickedu i d'ampliar-ne i millorar les característiques, ja que els usuaris de la plataforma són consumidors de l'aplicació. D'aquesta manera, destinar esforços a incorporar noves funcionalitats que fins ara només es podien realitzar mitjançant la versió d'escriptori, dóna sentit a l'existència d'aquesta aplicació. Les enquestes són un dels elements més pràctics per obtenir feedback, respostes i propostes entre el professorat, les famílies i l'alumnat, i per això era important fer-les més accessibles. 


Com funciona?

Per poder respondre les enquestes des de l'aplicació, és necessari iniciar sessió, accedir a la secció gestió > enquestes > fer clic a les enquestes, si n'hi ha alguna activa. En el moment de respondre, podeu bé desar les respostes però no enviar l'enquesta, o bé finalitzar-la, fent clic a completar. Cal tenir en compte que, quan es publica una enquesta, es podrà respondre des de la versió web, com fins ara. Així, els usuaris seran els qui triaran si fer-ho des del web o des de l'aplicació, perquè queda publicada en ambdós formats.

Si ho desitgeu, podeu trobar més informació sobre les enquestes aquí.Blocs d'avaluació: avaluar amb observacions i amb frases més quantificador 


De què es tracta?

Dins del marc de l'adaptació a la nova normativa vigent (LOMLOE) a Espanya, un dels desenvolupaments realitzats en els darrers anys ha estat la renovació de la pantalla d'avaluació, i per això hem establert el nou format d'avaluació a Clickedu, anomenat "Blocs d'avaluació". En aquest sentit, l'últim desenvolupament ha estat la incorporació a aquest format de "Avaluar amb observacions" i "Avaluar amb frases més quantificadors".


Quin valor aporta?

La incorporació d'aquestes noves possibilitats en quant a com s'avaluen els blocs és un valor positiu ja que s'incrementa el nombre de funcionalitats i es centren els esforços en mantenir aquest format d'avaluació. A més, amb això, les escoles poden accedir a moltes més possibilitats sense haver de renunciar a altres funcionalitats, com venia succeint fins ara.


Com funciona?

Per poder utilitzar aquesta nova funcionalitat, és necessari, primer, canviar al format d'avaluació "Blocs d'avaluació". Un cop fet això, podeu configurar-lo accedint a admin > acadèmic > configuracions > triar una etapa > configurar blocs d'avaluació > al signe + (Nou), ompliu els camps > en "Tipus d'avaluació" seleccioneu observacions. Podeu o no triar els bancs de frases per a les observacions > Desa els canvis. Per avaluar amb les observacions + frases amb quantificadores que acabeu de configurar, ho podeu fer des de matèries > triar la matèria > avaluar > al bloc que hagueu creat, feu clic a l'ícon de la bombolla de text i podeu, o bé seleccionar les frases i completar-les si cal, o bé escriure les observacions al quadret que apareix a la pantalla.


Per consultar la informació detallada sobre els blocs d'avaluació, podeu fer clic aquíÍtem autoavaluatiu


De què es tracta?

Aquesta millora es relaciona, en part, amb l'adaptació de Clickedu a la normativa LOMLOE i amb la voluntat de posar l'alumne en el focus de la seva educació. Així, a Clickedu, hem habilitat la possibilitat que els docents puguin crear un ítem d'autoavaluació, visible pels alumnes, perquè aquests puguin avaluar el seu coneixement, aptituds, etc. 

 

Quin valor aporta?

La possibilitat de creació d'aquest nou ítem i de permetre als alumnes que s'autoavaluïn resol una petició generalitzada per part dels centres, que fins ara no tenien un espai on realitzar aquest tipus de procés avaluatiu. Així, no només la plataforma es torna més flexible i adaptada, sinó que compleix amb un dels requeriments normatius vigents.


Com funciona?

D'una banda, el docent pot crear aquest nou ítem des de la pantalla de matèries > fent clic a la matèria en qüestió > ítems avaluatius. A la pestanya "Accions", apareixerà una nova opció amb el títol de "Nou element d'autoavaluació". Serà necessari omplir els camps en la finestra del nou element i, molt important, establir una data i una hora de bloqueig perquè l'alumnat no pugui modificar-lo a partir d'aquest moment. Pel que fa a la visió del docent, des de la pantalla d'avaluació, l'element d'autoavaluació serà visible com un element més.L'alumnat, des de la seva plataforma, podrà veure una opció a la pàgina principal de la seva plataforma quan tingui algun ítem pendent d'autoavaluació.Per accedir-hi, hauran de fer clic a "Les meves matèries" i veuran l'opció "Autoavaluació".  Feu clic aquí per llegir l'article del manual amb la informació més detallada.
DOCUMENTACIÓ OFICIAL LOMLOE


Quin valor aporta?

Amb l'entrada en vigor de la nova normativa educativa LOMLOE a Espanya, a Clickedu ens hem centrat en treballar la documentació oficial principal afectada, com són les actes, els historials i els expedients. Aquest treball es durà a terme, també, durant aquest curs 2023-24 i els propers, i permetrà als centres poder extreure des de la seva plataforma els documents actualitzats.


T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article