Treball de recerca (Batxillerat)

Modificat el Dt, 22 Ago., 2023 a les 11:50 AM

Per poder administrar, fer el seguiment i avaluar els treballs de recerca de batxillerat


A Clickedu podeu configurar com voleu que sigui el Treball de recerca (a partir d'ara, TR), crear els treballs dels diferents alumnes, assignar-los tutors, fer-ne diferents valoracions, establir una data d'entrega, convocar el tribunal i avaluar el TR.
El mòdul per gestionar el TR es podria dividir en dues parts: administrar el TR i fer-ne el seguiment.


Nota: Els usuaris de l’equip de Personal d’ESO i personal de BTX (id. 12 i 11), més els tutors de les classes de secundària (només el primer tutor, no el cotutor) podran ser escollits com a tutors del Treball de Recerca (TR).

Els passos per configurar i avaluar el TR són:

 • Configurar els TR dels dos cursos que el comprenen.
 • Assignar el TR i el tutor a un alumne.
 • El tutor pot fer seguiments i dues valoracions (una per curs).
 • Després de les valoracions es pot assignar la data d’entrega.
 • Llavors s’ha d’assignar el tribunal i assignar els recursos pel dia de la presentació.
 • Per últim, caldrà que el tutor i el tribunal avaluïn els alumnes.

Índex:
Administració del Treball de recerca
Seguiment del Treball de recerca

  
ADMINISTRACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA

1. Des del bloc Matèries, cliqueu, al menú superior, Treball de recerca.

 • Permís necessari: Accedir a Treball de recerca.
2. Cliqueu el botó Administrar treball de recerca.
 • Permís necessari: Administrar els TR.
               

3. Per crear una nova configuració cliqueu Nou treball de recerca, ompliu els camps i cliqueu Acceptar.

4. Del TR que acabeu de crear, cliqueu la icona  (Modificar treball de recerca) i escolliu els membres del personal docent que podran ser escollits com a tutors. Els docents que us apareixen són aquells que tinguin el permís Poder ser tutor o tribunal dels TR (etapa).

5. Cliqueu la icona  (Administrar ítems) per crear els ítems del TR.
 • Permís necessari: Gestionar els ítems avaluatius dels TR.
               

6. Cliqueu Nou ítem, poseu-li un nom, assigneu-lo a on es valorarà i cliqueu Guardar.

7. Cliqueu la icona  (Establir fórmula) per poder definir el pes de cada ítem en la nota final.

8. Cliqueu el botó Guardar dos cops.
 
 
 

 
 
SEGUIMENT DEL TREBALL DE RECERCA

1. Des del bloc Matèries, cliqueu, al menú superior, Treball de recerca.

 • Permís necessari: Accedir a Treball de recerca.
               

Aquí podreu veure els vostres alumnes o, amb el permís Assignar tutors dels TR, tots els alumnes de Batxillerat.

2. Els alumnes tindran assignat, en principi, els cursos correctes, però els podeu modificar clicant Canviar cursos escolars.
 • Permís necessari: Assignar tutors dels TR.
3. Cliqueu Projecte i ompliu els camps. Com a mínim heu d'omplir la data d'aprovació per part del tutor i per part dels pares.

Aquí podeu marcar si l'alumne està exempt de fer el TR o el convalida.

4. Cliqueu Tutor de TR i seleccioneu el tutor, d'entre els que hàgiu seleccionat a l'hora de configurar el TR.

Si en sou el tutor de l'alumne o del TR, ara podreu clicar Seguiment, on podreu veure els seguiments que aneu fent i fer-ne de nous.

5. Quan arribi la primera avaluació establerta a la configuració, cliqueu Valoració 1r i feu-ne la valoració.

Ho podeu fer si sou el tutor de l'alumne o el tutor del TR, o amb els permisos Valorar els TRIntroduir les dates d'entrega dels TR.

6. Quan arribi la segona avaluació establerta a la configuració, cliqueu Valoració 2n i feu-ne la valoració.

Ho podeu fer si sou el tutor de l'alumne o el tutor del TR, o amb els permisos Valorar els TRIntroduir les dates d'entrega dels TR.

7. Cliqueu Data d'entrega i introduïu la data en què s'ha d'entregar el dossier.

Ho podeu fer si sou el tutor de l'alumne o el tutor del TR, o amb el permís Introduir les dates d'entrega dels TR.

8. Cliqueu Tribunal i definiu qui formarà el tribunal i altres aspectes de la presentació oral. Els docents que us apareixen són aquells que tenen el permís Poder ser tutor o tribunal dels TR (etapa), ordenats per l'etapa del permís.
 • Permís necessari: Assignar tribunals dels TR.
9. Per avaluar el treball cliqueu Avaluació. Tots els membres del tribunal l'han d'avaluar.

10. Cliqueu Aval. general i avalueu el dossier, a partir de la valoració dels membres del tribunal, la presentació oral i el seguiment.

Per defecte, cada dia de retard de l'entrega del treball respecte al qual es va estipular a la configuració se sanciona amb un punt, però es pot modificar el total penalitzat.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article