Especial final de curs

Modificat el Dj, 1 Juny, 2023 a les 10:49 AM

S'acosta el final del curs i us hem fet una selecció de tot el material que us ajudarà a fer-ho fàcil.

Us animem a donar-hi un cop d'ull!

 


 

APARTATS DEL MANUAL

Us recomanem els següents apartats del manual:
El procés d'avaluació
Avaluar
Documentació
Treball de recerca
Qualificació mitjana de Batxillerat
Aplicació de la LOMLOE. Què canvia a Clickedu?

 


 

VÍDEOS DE FORMACIONS

Podeu veure en diferit formacions que hem fet anteriorment.

Us recomanem els següents vídeos.

— Per a professors: Avaluació final - LOEM Primària (Catalunya). En aquesta formació es veu com encarar la recta final del curs en relació a l’avaluació de Primària. Es revisa com avaluar dimensions, matèries mare, competències transversals, introduir els PI per tal que apareguin a la documentació oficial i tot el que el docent necessita per fer un tancament de curs amb èxit.

— Per a professors: Avaluació final - LOEM ESO (Catalunya). En aquesta formació es veu com encarar la recta final del curs amb relació a l'avaluació de Secundària. Es revisa com avaluar les diverses àrees, els àmbits transversals, els Treballs de síntesi, el Servei comunitari, el Projecte de recerca, com informar els PI perquè apareguin a la documentació oficial i, finalment, com omplir el Consell orientador de 4t d'ESO com a tutors.

— Per a professors: Avaluació treball de síntesi, servei comunitari i projecte de recerca (Catalunya). En aquesta formació s'ensenyen els mòduls propis dels quals disposa Clickedu per avaluar el Treball de síntesi, el Servei comunitari i el Projecte de recerca. Es veu com utilitzar-los o com avaluar aquests blocs a partir d'una matèria o d'un projecte.

— Per a l'escola: La LOEM a Primària i ESO (Catalunya). En aquesta formació es revisa específicament com fer l’avaluació dels trimestres amb la plataforma adaptada a la LOEM. S'explica com s’organitzen les dimensions, les competències de les dimensions i els instruments d’avaluació. Es diferencien els processos de Primària i els de l’ESO, els diferents rangs de valoració i es fa esment de les competències transversals.

— Per a l'escola: Documentación oficial (Madrid). Aquesta formació té com a objectiu principal revisar com generar la documentació oficial de la Comunitat de Madrid. Es recorden tots els camps que s'han d'informar a Clickedu perquè no faltin continguts en aquests documents. També es fa un repàs de les millores que s'han incorporat a la plataforma a partir de les exigències de l'administració.


Vegeu totes les formacions gravades.

 


 

VÍDEOS TUTORIALS

Us recomanem donar una ullada al nostre canal de YouTube, on trobareu molts vídeos tutorials que us poden interessar.

Aquí teniu els més útils de cara a la recta final de curs: AVALUACIÓ. Hi trobareu explicat pas a pas com convocar una reunió, com posar notes i tancar matèries, com bloquejar les notes, com veure el resum de notes, com escriure l'acta, com tancar l'avaluació, com convocar diverses reunions alhora, com configurar el butlletí de notes, com introduir bancs de frases per avaluar i com associar-los a les matèries.

Consulteu tots els títols aquí.

 


 

FORMACIONS

Apunteu-vos a la formació que us interessi a través de la nostra plataforma de reserves.

 


 

PREGUNTES FREQÜENTS

 • On puc posar la nota del Treball de recerca? Des del mòdul del Treball de recerca o, si s'ha administrat el Treball de recerca des del seu mòdul, des de Gestió d'usuaris > un alumne > Informació acadèmica > Editar notes del curs.

 • On puc informar les matrícules d'honor? Amb el permís Modificar les notes des de la fitxa de l'alumne, busquem l'alumne en qüestió a Gestió d'usuaris i, a Informació acadèmica > Editar notes de l'etapa, marquem el quadre de matrícula d'honor (al final de tot).

 • Què passa amb la qualificació mitjana de Batxillerat quan un alumne ha fet un curs fora del centre? La qualificació final de l'etapa dels alumnes als quals s'hagin convalidat estudis estrangers amb el primer curs de Batxillerat és la mitjana aritmètica de la qualificació del primer curs, corresponent als estudis estrangers, i la qualificació final de segon curs, obtinguda a Catalunya. Per obtenir la qualificació final del segon curs cal aplicar la fórmula següent: Qualificació final de segon curs = 0,9 · M + 0,1 · QT (on "M" correspon a la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades per l'alumne a 2n i "QT" és la qualificació final del Treball de Recerca; si l'alumne està exempt del Treball de Recerca, la qualificació final del segon curs és "M" i obtindrà una nota mitjana del segon curs). La mitjana de 2n sortirà de sumar les notes i dividir-les entre el nombre total de matèries. Amb això també obtindrem el 90 % de la nota, i quedarà pendent el 10 % que correspon al Treball de Recerca.

 • Com gestionar el canvi de modalitat a Batxillerat? Primer s'haurà d'informar del canvi de modalitat a Gestió d'usuaris > un alumne > Alumne > Modificar classe. Seguidament, anem a Matèries pendents de l'etapa > Matèries pendents per canvi de modalitat.

 • Com omplim l’informe individualitzat de final d’etapa a Infantil? Des de La meva classe (tutor) > un alumne > Informació acadèmica > Editar notes d’etapa o també des de Gestió d’usuaris > un alumne > Informació acadèmica > Infantil > Competències bàsiques.

 • Com canviar la ponderació de la tercera avaluació? Des d'Administració > Acadèmic > Configuracions > una etapa > Ponderació de les avaluacions.

 • Per què no apareix la calculadora a l'hora de calcular les dimensions? És perquè no teniu marcat, dins l'apartat d'ítems avaluatius, la condició Afecta a la final.

 • Per què no puc calcular la nota final d'una matèria mare? Aneu a Administració > Acadèmic > Matèries i grups > Matèries mare i comproveu que estigui correctament configurada.

 • On puc indicar si l'alumne promociona o no? A l'acta de l'avaluació final.

  La nota de final d'etapa de Primària es va treure perquè ja no forma part de la LOEM.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article