Anàlisi de dades

Modificat el Tue, 22 Aug 2023 a les 10:54 AM

Per aprofitar les noves tecnologies com el Big Data o la intel·ligència artificial per analitzar les dades de Clickedu

El mòdul d'anàlisi de dades, que utilitza tecnologies de Big Data i intel·ligència artificial, és una aplicació complementària de Clickedu, que utilitza les dades informades a la plataforma per convertir-les en gràfiques fàcilment interpretables, que tenen l'objectiu de facilitar als docents la màxima informació del centre i els alumnes.

Si us interessa activar-lo, contacteu amb nosaltres.

 


 

Des del bloc Matèries, aneu al menú superior i cliqueu Anàlisi de dades.

               

— Visualitzador
Assistència
Extraescolars
Dispersió
Tendència de notes
Impredictibilitat de notes
Alumnes semblants
Gràfiques personalitzades

 


 

VISUALITZADOR

S'hi mostra la nota mitjana de cada alumne d'una determinada promoció.

Per defecte, es veu la llista de totes les promocions, separant-les horitzontalment:

  • El primer conjunt de valors correspon a les quatre avaluacions (trimestrals i final) del curs escolar actual dels alumnes de primer curs (p. ex., les avaluacions de 1r d'ESO dels alumnes de 1r d'ESO).
  • El segon, a les quatre avaluacions del curs escolar anterior i les quatre del curs escolar actual dels alumnes de segon curs (p. ex., les avaluacions de 1r i 2n d'ESO dels alumnes de 2n d'ESO).
  • Etc.
  • Les últimes gràfiques corresponen a les promocions que ja han finalitzat els estudis.

               

Si passeu el cursor per sobre la gràfica, podeu veure les notes obtingudes per cada alumne en cada una de les matèries que ha cursat.

               

Per veure la gràfica d'un alumne concret, cerqueu-lo.

Quan seleccioneu un alumne, es mostra la seva evolució acadèmica al llarg dels estudis. Permet valorar el seu expedient amb molta facilitat, valorant la seva evolució personal, i comparant-lo amb l'evolució dels seus companys.

               

Si passeu el cursor per sobre la gràfica, veureu les notes de l’alumne que heu seleccionat i les de l’alumne sobre el qual tingueu el cursor.

               

Quan s'escull un alumne, es mostren unes gràfiques personalitzades que el mòdul utilitza com a indicadors per extreure una imatge global de l’alumne.

 


 

ASSISTÈNCIA

S'hi informa del nombre d’absències dels alumnes del centre.

A la part esquerra de la gràfica hi ha els alumnes que han tingut un major nombre de faltes d’assistència, mentre que a la dreta es mostren els alumnes que n’han tingut menys.

               

Teniu l'opció d'especificar un període de visualització determinat, per valorar les faltes entre dates; també hi ha l’opció de filtrar-les en funció de si estan justificades o no.

Podeu cercar un alumne perquè se us marqui a la gràfica.

En la mateixa pantalla, podem veure els retards que ha tingut l’alumne, situant-lo en comparació a la resta d’alumnes del centre.

               

Quan s'escull un alumne, es mostren unes gràfiques personalitzades que el mòdul utilitza com a indicadors per extreure una imatge global de l’alumne.

 


 

EXTRAESCOLARS

S'hi poden veure quines activitats extracurriculars fan els alumnes.

Teniu l'opció de veure les extraescolars que fan tots els alumnes d'un curs, o bé seleccionar un alumne mitjançant el cercador, per veure quantes extraescolars fa simultàniament.

A l'esquerre de la gràfica, hi podeu veure els alumnes que fan més extraescolars simultàniament, i a la dreta els que menys.

               

També podeu veure quantes extraescolars fa cada alumne en total.

               

Quan s'escull un alumne, es mostren unes gràfiques personalitzades que el mòdul utilitza com a indicadors per extreure una imatge global de l’alumne.

 


 

DISPERSIÓ

En aquest apartat, s'ordena de major a menor la desviació estàndard de les notes de cada alumne; la seva variabilitat. Això permet localitzar els alumnes que tenen més variabilitat en les seves notes. Els alumnes amb més amplitud de notes (els més irregulars) els mostra a l'esquerra de la pantalla, mentre que els més regulars els posa a la dreta.

El primer pas per veure la dispersió de notes és seleccionar quins alumnes voleu veure, filtrant-los segons el nombre d'avaluacions cursades.

Si, per exemple, seleccioneu d'una a nou avaluacions, la gràfica mostra els alumnes que hagin cursat fins a 9 avaluacions. És a dir, si un alumne ha cursat 4 avaluacions, apareix a la gràfica, mentre que un alumne que n'hagi cursat 10 ja no es mostra.

Si seleccioneu els alumnes que hagin cursat de 10 a 18 avaluacions, no es mostren els alumnes que hagin fet 9 avaluacions o menys, ni els que n’hagin cursat 19 o més.

La gràfica mostra tots els alumnes d'un curs ordenats per la desviació de les seves notes. A l’esquerra hi ha els alumnes amb unes notes amb major dispersió, i a la dreta els que tenen menys dispersió.

               

Mitjançant el cercador, podeu localitzar un alumne determinat i situar-lo al gràfic.

               

Quan s'escull un alumne, es mostren unes gràfiques personalitzades que el mòdul utilitza com a indicadors per extreure una imatge global de l’alumne.

 


 

TENDÈNCIA DE NOTES

S'hi indica la tendència de les notes de cada alumne, si les notes d'un determinat alumne tendeixen a baixar o tendeixen a pujar, comparant la penúltima  l'última avaluació.

A la part esquerra, es mostren els alumnes les notes dels quals indiquen una tendència a la baixa (com més a l'esquerra, més acusada és la tendència a la baixa); al centre de la gràfica hi ha els alumnes que es mantenen regulars, i a la dreta hi ha els alumnes que estan millorant la tendència (com més a la dreta, més acusada és la tendència positiva).

               

Per defecte, es mostra el rànquing de tot el centre. Amb el cercador podeu seleccionar un alumne determinat.

Quan s'escull un alumne, es mostren unes gràfiques personalitzades que el mòdul utilitza com a indicadors per extreure una imatge global de l’alumne.

 


 

IMPREDICTIBILITAT DE NOTES

La finalitat d'aquesta pantalla és mostrar la dificultat que té preveure quines notes traurà un alumne en la pròxima avaluació.

En els paràmetres de cerca inicials podeu definir quantes avaluacions voleu veure.

Si, per exemple, seleccioneu d'una a nou avaluacions, la gràfica mostra els alumnes que hagin cursat fins a 9 avaluacions. És a dir, si un alumne ha cursat 4 avaluacions, apareix a la gràfica, mentre que un alumne que n'hagi cursat 10 ja no es mostra.

Si seleccioneu els alumnes que hagin cursat de 10 a 18 avaluacions, no es mostren els alumnes que hagin fet 9 avaluacions o menys, ni els que n’hagin cursat 19 o més.

Utilitzant el cercador, podeu seleccionar un alumne determinat i situar-lo en relació amb la resta d’alumnes, i així veure quin grau d'impredictibilitat té.

               

Quan s'escull un alumne, es mostren unes gràfiques personalitzades que el mòdul utilitza com a indicadors per extreure una imatge global de l’alumne.

 


 

ALUMNES SEMBLANTS

Aquesta pantalla busca, entre tots els alumnes que han passat pel centre (i dels quals hi ha dades a la plataforma), l’alumne més semblant a l’alumne que es vol estudiar, en una determinada avaluació. Per exemple, un tutor vol decidir com actuar amb un alumne, que ha acabat la 3a avaluació de 2n d’ESO, i ha baixat de notes. Amb aquesta pantalla podem veure, de l’històric d’alumnes del centre, quin va tenir unes notes més semblants a l'alumne quan cursava la 3a avaluació de 2n d’ESO.

El primer pas és acotar quina avaluació es vol comparar i quin és l’alumne objecte de l’anàlisi.

Un cop seleccionat l’alumne i l’avaluació, la gràfica mostra els alumnes que van treure unes notes més semblants a les de l'alumne en qüestió, ordenant-los d’esquerra a dreta de més a menys semblants.

               

Quan s'escull un alumne, es mostren unes gràfiques personalitzades que el mòdul utilitza com a indicadors per extreure una imatge global de l’alumne.

 


 

GRÀFIQUES PERSONALITZADES

Quan s'escull un alumne, es mostren unes gràfiques personalitzades que el mòdul utilitza com a indicadors per extreure una imatge global de l’alumne.


Aquestes gràfiques es poden llegir d’esquerra a dreta (evolució temporal), però també es poden llegir en vertical, ja que totes tenen el mateix eix temporal. Aquesta funcionalitat permet que, si l’usuari està analitzant les notes d’una avaluació determinada, a la part inferior pot veure informació de la mateixa avaluació de les altres gràfiques (extraescolars, assistència, deures, accés a la plataforma, etc.).

Gràfica de l'evolució de les notes de l’alumne per assignatura i curs: 

Seleccionant sobre la llegenda de les matèries, podeu aïllar-les per assimilar millor la gràfica. Teniu l'opció d’ampliar la gràfica, moure-la, redimensionar-la, etc.

               

Gràfica d’activitats extraescolars: 

Just després de la gràfica d’evolució de les notes dels alumnes, es mostra la gràfica de quines activitats extraescolars ha cursat l’alumne al llarg dels cursos. Cada color indica l’extraescolar realitzada, i coincideix en el temps amb la gràfica superior.

               

Gràfica d’absències i retards:

L’absència d’un alumne a una classe es representa mitjançant un punt de color lila. Si es van repetint les absències, el punt es fa més gran. De la mateixa manera, si un alumne arriba tard a classe, la gràfica dibuixa un punt groc, que també es va fent gran a mesura que augmenta el nombre de retards.

Amb aquesta gràfica, podeu veure ràpidament si un alumne ha assistit regularment a classe o no, així com si ha tingut gaires retards.

               

Gràfica de deures:

Si un alumne fa els deures, es dibuixa un punt blau. Si els fa regularment, el punt blau es va fent més gran.

Si un alumne no fa els deures, es dibuixa un punt groc. Si no els fa regularment, el punt groc es va fent més gran.

Si no s'han demanat els deures, es representa amb un punt vermell.

               

Gràfica d’accés a la plataforma:

Amb aquesta gràfica podeu veure quantes vegades accedeix a la plataforma l'alumne i la seva família. En color verd es mostra l’accés dels responsables, i en vermell els accessos de l’alumne. Com més alta la barra, més accessos s’han produït.

               

Resum de l'alumne:

En aquesta gràfica s'hi mostren totes les matèries que ha cursat l'alumne agrupades per àmbits. 

A la llegenda lateral podeu veure els àmbits ordenats per la nota mitjana, quantes matèries ha cursat d'aquell àmbit i quin percentatge suposa respecte del total de matèries.

Pel que fa a la gràfica, el radi indica la nota mitjana de cada àmbit, i l'obertura de l'angle mostra quantes matèries de cada àmbit ha cursat l'alumne.

               

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article