Casos pràctics

Modificat el Dc, 28 Juny, 2023 a les 10:16 AM

Vegeu alguns exemples dels casos que es poden donar al vostre centre a l'hora d'administrar matèries.

Índex:
 Cas 1: una matèria per a tota la classe
 Cas 2: hores setmanals tots els alumnes junts i hores en grup partit
 Cas 3: grups de nivell
 Cas 4: trimestrals
 Cas 5: desdoblament simple
 Cas 6: desdoblament complex

 


 

CAS 1: UNA MATÈRIA PER A TOTA LA CLASSE

Es tracta del cas més senzill: quan tots els alumnes d'un curs fan la mateixa matèria, a la mateixa hora i a la mateixa classe.

Heu d'administrar la matèria amb els grups (tants com classes tingueu) i assignar-los un horari (veure la secció Horari).

Si existeix més d'un professor, podeu especificar a l'horari quins dies i hores a la setmana tindrà classe cadascun d'ells. D'aquesta manera cada professor veurà els seus grups a l'horari.

               

 


 

CAS 2: HORES SETMANALS TOTS ELS ALUMNES JUNTS I HORES EN GRUP PARTIT

Posem per exemple la matèria Tecnologia, de 1r d'ESO. Podria donar-se el cas que la matèria s'imparteix un dia a la setmana per a tota la classe i un altre dia es divideixi en dos grups: el que fa teoria i el que fa pràctica.

1. A banda de la classe de 1r d'ESO A, necessiteu crear dos grups:
— Grup 1 Tecnologia 1r ESO A
— Grup 2 Tecnologia 1r ESO A

2. Assigneu els alumnes corresponents a cada grup.
— Grup 1 Tecnologia 1r ESO A: la meitat dels alumnes de 1r d'ESO A
— Grup 2 Tecnologia 1r ESO A: l'altra meitat dels alumnes de 1r d'ESO A

3. Administreu la matèria amb els grups i assigneu-los un horari (veure la secció Horari).
— 1 ESO A: la classe sencera fa Tecnologia el divendres
— Grup 1 Tecnologia 1r ESO A: el dilluns fan teoria i el dimecres fan pràctica
— Grup 2 Tecnologia 1r ESO A: el dilluns fan pràctica i el dimecres fan teoria

Com que els grups tenen dos professors, cal indicar quin professor fa cada sessió.
El dia que fan classe tots junts, tenen un sol professor, el de teoria.
El grup 1, el dilluns farà classe amb el professor de teoria i el dimecres, amb el de pràctica. Per això cal assignar-li els dos professors.
El mateix passa amb el grup 2: el dilluns farà classe amb el professor de pràctica i el dimecres, amb el de teoria.

               

 


 

CAS 3: GRUPS DE NIVELL

Posem per exemple la matèria Anglès de 1r d'ESO, on els grups es fan segons el nivell (superior, mitjà i elemental).

1. A banda del grup sencer de 1r d'ESO, necessiteu crear tres grups:
— Grup superior
— Grup mitjà
— Grup elemental

2. Assigneu els alumnes corresponents a cada grup.

3. Administreu la matèria amb els grups i assigneu-los un horari (veure la secció Horari).

Com que cada grup tindrà un professor diferent, cal indicar quin professor fa cada sessió.

               

 


 

CAS 4: TRIMESTRALS

Una altra possibilitat amb la qual us podeu trobar és que en un curs hi hagi una matèria que els alumnes només cursin durant un trimestre i al trimestre següent en facin una altra. Seria, per exemple, el cas de les optatives.

Als butlletins, perquè es puguin veure les notes de les anteriors optatives, cal que els professors vagin tancant tots els trimestres, encara que, per exemple, posessin les notes al 1r trimestre, hauran de tancar el 2n i el 3r perquè surtin a l'historial de les tres avaluacions. Cal considerar, però, que serà una matèria més pel trimestre en curs que sortirà sense nota (sortirà a l'històric al trimestre pertinent).

1. Necessitareu crear aquests grups:
— Grup 1r trimestre optativa 1, que durant el primer trimestre fa l'optativa 1
— Grup 1r trimestre optativa 2, que durant el primer trimestre fa l'optativa 2
— Grup 2n trimestre optativa 1, que durant el segon trimestre fa l'optativa 1
— Grup 2n trimestre optativa 2, que durant el segon trimestre fa l'optativa 2
— Grup 3r trimestre optativa 1, que durant el tercer trimestre fa l'optativa 1
— Grup 3r trimestre optativa 2, que durant el tercer trimestre fa l'optativa 2

2. Assigneu els alumnes corresponents a cada grup.

3. Administreu la matèria amb els grups i assigneu-los un horari (veure la secció Horari). Recordeu indicar l'avaluació de cada grup a Període.


Als butlletins de les avaluacions es veurà la nota de la matèria optativa a l’apartat de l’historial de l’avaluació corresponent, sempre que aquestes matèries estiguin tancades i siguin de tipus optativa o complementària.

               

               

 


 

CAS 5: DESDOBLAMENT SIMPLE

Una altra possibilitat és que, per exemple, a 1r d'ESO A els alumnes es divideixin en dos grups per fer dues matèries: Matemàtiques i  Català. Quan la meitat dels alumnes està fent una matèria, la resta fa l'altra i després canvien.

1. A banda de la classe de 1r d'ESO A, necessiteu crear aquests grups:
— Grup 1
— Grup 2

2. Assigneu els alumnes corresponents a cada grup.
— Grup 1: la primera meitat dels alumnes de 1r d'ESO A
— Grup 2: la segona meitat dels alumnes de 1r d'ESO A

3. Administreu la matèria amb els grups i assigneu l'horari (veure la secció Horari) de cadascun.
— Grup 1: fa Català el dilluns al matí i Matemàtiques el dilluns a la tarda
— Grup 2: fa Matemàtiques el dilluns al matí i Català dilluns a la tarda

               

               

 


 

CAS 6: DESDOBLAMENT COMPLEX

Un altre cas amb el qual us podeu trobar és que en un curs, per exemple 1r d'ESO B, existeixin dues matèries (Ciències naturals i Tecnologia) que s'imparteixen un dia a la setmana amb tota la classe sencera i un altre dia es divideixi la classe en dos grups perquè la meitat de la classe faci una matèria (Ciències Naturals) i la resta, l'altra (Tecnologia).

1. A banda de la classe 1r d'ESO B, necessiteu aquests grups:
— Grup 1
— Grup 2

2. Assigneu els alumnes corresponents a cada grup.
— Grup 1: la primera meitat dels alumnes de 1r d'ESO B
— Grup 2: la segona meitat dels alumnes de 1r d'ESO B

3. Administreu la matèria amb els grups i assigneu l'horari (veure la secció Horari) de cadascun.
— 1r d'ESO B: que farà Ciències naturals la classe sencera el dimecres al matí i Tecnologia la classe sencera el dimecres a la tarda
— Grup 1: que farà Ciències naturals el dilluns al matí i Tecnologia el dilluns a la tarda
— Grup 2: que farà Tecnologia el dilluns al matí i Ciències naturals el dilluns a la tarda

               

               

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article