Classes - Veure els alumnes de les classes

Modificat el Dc, 28 Juny, 2023 a les 11:40 AM

Per consultar els alumnes que hi ha a cada una de les classes i assignar-los als diferents grups1. Entreu al bloc Administració i, dins del mòdul Acadèmic, entreu a la pestanya Alumnes.

2. De la classe que vulgueu, cliqueu el botó  (Alumnes).

                

Quan entreu a una de les classes, veureu el llistat d’alumnes i, per cada alumne, podreu clicar diverses opcions:

Grups, per veure els grups als quals està assignat aquell alumne.

Matèries, per veure les matèries que cursa aquell alumne.

Modificar classe, per poder canviar l’alumne de classe. També permet, en el cas dels alumnes repetidors, seleccionar les assignatures que repetirà. S'ha de seleccionar el tipus de repetidor que és (repeteix totes les matèries o bé repeteix matèries soltes). En ambdós casos cal assegurar-se que l'alumne té la matèria de tutoria assignada.

               

Quan un alumne es dona de baixa de l’escola no l’heu de desassignar de la classe a la qual pertany, ja que si ho fem tota la informació acadèmica, d’assistència, rebuts i comandes deixarà de ser visible a la plataforma, per la qual cosa no la podreu consultar ni generar-ne cap documentació.

Notes, per consultar les notes dels alumnes.

Filtres, per consultar i/o modificar els filtres que s'aplicaran a l'alumne.

 


 

Des d'aquesta pestanya també teniu accés a altres accions, a través dels botons de la dreta. Els botons són els següents:

a) Alumnes sense classe assignada

1. Des d'Administració > Acadèmic > Alumnes, a la dreta, cliqueu el botó Alumnes sense classe assignada.

2. Feu les assignacions que calgui i cliqueu Guardar. Podeu guardar un per un o, des de baix de tot, tots a la vegada.

També podeu assignar tots els alumnes a la mateixa classe: assigneu la classe que vulgueu al primer de la llista i cliqueu el botó Copiar a tots els alumnes.


b) Alumnes assignats a més d'una classe

1. Des d'Administració > Acadèmic > Alumnes, a la dreta, cliqueu el botó Alumnes assignats a més d'una classe.

Veureu un llistat amb els alumnes que estan assignats a més d'una classe.


c) Alumnes amb mesures d'atenció a la diversitat

1. Des d'Administració > Acadèmic > Alumnes, a la dreta, cliqueu el botó Alumnes amb mesures d'atenció a la diversitat.

Veureu un llistat amb els alumnes que tenen assignades mesures d'atenció a la diversitat, les quals podreu modificar.


d) Assignar alumnes/grups

1. Des d'Administració > Acadèmic > Alumnes, a la dreta, cliqueu el botó Assignar alumnes/grups.


Si ja heu treballat amb una matèria que té un grup assignat i voleu fer canvis d'alumnes, l'acció es farà des de Modificar alumnes/grups.

2. Del grup que vulgueu, cliqueu la icona  (Assignar alumnes).

3. Seleccioneu els alumnes que vulgueu i cliqueu Guardar.


 e) Modificar alumnes/grups

Serveix per fer canvis d'alumnes entre grups de la mateixa matèria durant el curs. Es podran traspassar les notes i anotacions dels alumnes entre el grup origen i el grup destí. Però no es traspassaran les notes parcials dels ítems d'avaluació o criteris de text ni les dades d'assistència ni les anotacions de pissarra i deures.

1. Des d'Administració > Acadèmic > Alumnes, a la dreta, cliqueu el botó Modificar alumnes/grups.

2. Seleccioneu un curs al desplegable i cliqueu Cercar.

3. Del grup que vulgueu, cliqueu la icona  (Modificar alumnes).

4. Feu els canvis i cliqueu Guardar.


f) Gestió de matèries optatives

1. Des d'Administració > Acadèmic > Alumnes, a la dreta, cliqueu el botó Gestió de matèries optatives.

2. Seleccioneu una classe al desplegable i cliqueu Cercar.

Des d'aquesta pantalla es poden gestionar les matèries de tipus optativa que fan mitjana en el càlcul de la nota final d'etapa. Es poden definir dos funcionaments diferents:
— Definir una única matèria optativa per al càlcul de la nota mitjana.
— Definir la mitjana aritmètica de totes les matèries optatives en el càlcul de la nota mitjana (valor per defecte).
— La nota que apareix com a mitjana aritmètica es calcula a partir de les optatives tancades.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article