Configuració del curs escolar d'Infantil

Modificat el Dc, 28 Juny, 2023 a les 10:29 PM

Per configurar els paràmetres d'avaluació, els formats de càlcul, els butlletins, etc.


Com que cada etapa té el seu propi funcionament, podeu configurar el funcionament del curs (des del format d'avaluació fins als butlletins de notes) per a cada etapa de manera diferenciada, des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > Infantil. Segons l'etapa podreu configurar uns paràmetres o uns altres. Recordeu que quan acabeu de configurar l'etapa heu de clicar el botó 'Guardar', a baix de tot.

És important que una vegada hagi començat el curs escolar només feu aquells canvis estrictament necessaris en aquesta configuració, ja que poden arribar a generar incongruències o pèrdues de dades.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

En aquest punt us descrivim els paràmetres d'Infantil:
— Configuracions de capçalera
— 
Format d'avaluació de l'etapa
— 
Format de càlcul de les notes
— 
Format de la nota del butlletí de notes
— 
Habilitar una caixa numèrica per a informar del resultat d'una prova o examen a l'avaluació final
— 
Limitació dels caràcters que pot escriure el personal docent a les observacions pel butlletí de cada una de les seves matèries
— 
Format de la mitjana de notes trimestrals
— 
Habilitar l'assignació múltiple de tutors individuals a alumnes
— 
Habilitar la creació de mesures d'atenció a la diversitat per part del personal docent
 Notes objectiu
— 
Informació a mostrar en el globus informatiu de l'alumne/a dels llistats d'alumnat

CONFIGURACIONS DE CAPÇALERA

— Seguiment individual
— 
Formats de notes
— 
Butlletí de notes
— 
Fitxa de l'alumne
— 
Acta d'avaluació
— 
Configuracions de la normativa
— 
Ponderació d'avaluacions
FORMAT D'AVALUACIÓ DE L'ETAPA

Amb aquest desplegable podeu definir el format d'avaluació dels diferents cursos de l'etapa.

               

Aquests són els possibles formats d'avaluació:

Frases
Matèries i àmbits de la matèria avaluables amb observacions dels bancs de frases.
Les frases es poden configurar des d'Administració > Acadèmic > Accions > Administrar frases.

Frases més quantificador
Matèries i àmbits de la matèria avaluables amb observacions dels bancs de frases lligats a un quantificador que l'avalua.
Podeu incloure un desplegable de nota final d'avaluació a les matèries segons els rangs de notes.

Àrees amb àmbits de la matèria
Matèries i àmbits de la matèria avaluables amb una nota i observacions dels bancs de frases.
Amb el desplegable Format d'avaluació dels àmbits de la matèria, escolliu si voldreu avaluar els àmbits amb notes numèriques, quantificadors, o no els voldreu avaluar.

Àrees amb àmbits de la matèria i ítems avaluatius
Matèries i àmbits de la matèria avaluables amb una nota, que es poden obtenir del càlcul parcial de diferents criteris d'avaluació, i observacions dels bancs de frases.
Amb el desplegable Format d'avaluació dels àmbits de la matèria, escolliu si voldreu avaluar els àmbits amb notes numèriques, quantificadors, o no els voldreu avaluar.

Nota final
Ítems avaluatius sense agrupació. El càlcul de les notes genera una nota final d'avaluació.
FORMAT DE CÀLCUL DE LES NOTES

 Definiu com s'han de calcular les notes d'aquesta etapa.

— Criteris d'avaluació

               

Indiqueu si la nota dels ítems avaluatius ha de ser un nombre enter o pot ser un nombre decimal.

En el primer cas es podrà indicar la nota d'un ítem en un desplegable, segons els formats de càlcul. En el segon cas hi haurà un camp de text per poder escriure la nota amb els decimals.
FORMAT DE LA NOTA DEL BUTLLETÍ DE NOTES

Seleccioneu el format en què es veuran les notes als butlletins de les avaluacions.

               
HABILITAR UNA CAIXA NUMÈRICA PER INFORMAR DEL RESULTAT D'UNA PROVA O EXAMEN A L'AVALUACIÓ FINAL

Podeu habilitar un camp perquè el professor de cada matèria pugui posar una nota global abans de la nota final ordinària.

Aquesta nota és només informativa.
LIMITACIÓ DELS CARÀCTERS QUE POT ESCRIURE EL PERSONAL DOCENT A LES OBSERVACIONS PER AL BUTLLETÍ DE CADA UNA DE LES SEVES MATÈRIES

Teniu la possibilitat de limitar el nombre de caràcters que el personal docent pot escriure a les observacions del butlletí.
FORMAT DE LA MITJANA DE NOTES TRIMESTRALS

Escolliu com voleu que Clickedu calculi la nota mitjana final de curs. La mitjana serà visible a les actes d'avaluació i els resums de notes:
Mitjana aritmètica. La mitjana es calcularà sumant totes les notes de la matèria i dividint per nombre de matèries.
Mitjana ponderada. La mitjana es calcularà segons el pes de cada matèria. Aquest pes s'haurà de definir per cada matèria des d'Administració > Acadèmic > Matèries i grups > una matèria > Editar matèria () > Pes/Coeficient.
HABILITAR L'ASSIGNACIÓ MÚLTIPLE DE TUTORS INDIVIDUALS A ALUMNES

Si en aquesta etapa hi ha grups que tenen més d'un tutor individual, activeu aquesta opció per poder definir quins alumnes són de cada tutor.
HABILITAR LA CREACIÓ DE MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PER PART DEL PERSONAL DOCENT

Podeu deixar que el personal docent pugui donar d'alta mesures d'atenció a la diversitat des de les seves matèries (Matèries > una matèria > Avaluació > Seleccionar detalls del llistat > Creació de mesures d'atenció a la diversitat).

També podrà editar les mesures que estiguin associades a la seva matèria i només a la seva matèria.
NOTES OBJECTIU

Permet que el personal docent pugui introduir notes finals a assolir, per curs o avaluació, visibles o no a l'alumne, responsables, professors i tutor.
 
El professor podrà introduir aquestes notes objectiu als alumnes d'una matèria des de Matèries?>?una matèria?>?Avaluar?>?Accions?>?Notes objectiu de la matèria, on també podrà veure unes estadístiques del seu assoliment. Aquestes estadístiques i les generals del grup també les pot veure el tutor. 

Aquesta nota —que no té cap incidència en la mitjana de l'alumne ni apareix en la documentació oficial— resulta útil a l'hora de posar la nota final en el quadern del docent, per veure què s'esperava que assolís l'alumne i què ha assolit realment.
INFORMACIÓ A MOSTRAR EN EL GLOBUS INFORMATIU DE L'ALUMNE/A DELS LLISTATS D'ALUMNAT

Definiu la informació que voleu que es mostri en el globus d'informació que apareix quan poses el ratolí sobre el nom d'un alumne a les següents pantalles:
Matèries > una matèria > Llistat d'alumnes
Matèries > una matèria > Sessions > passar llista
Matèries > una matèria > Avaluar

Les atencions a la diversitat i les incidències del DOIP són visibles segons el que seleccioneu en cada atenció i incidència.

Els globus d'informació de l'alumne dels resums i les actes d'avaluació es marquen com a visibles o no des de les seves respectives configuracions.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article