Permisos del DOIP

Modificat el Dj, 26 Oct., 2023 a les 4:44 PM

Per configurar Clickedu perquè els membres del DOIP puguin realitzar les diferents accions del mòdul

Índex:
 Introducció als permisos
 Permisos propis del DOIP
 Altres permisos útils

 


 

INTRODUCCIÓ ALS PERMISOS 


Recordeu que podeu gestionar l'assignació de permisos des d'Administració > Permisos.

Existeixen dues figures dins del DOIP que convé tenir en compte a l’hora d’assignar els permisos: l'administrador (o cap del DOIP) i l'equip (o membres del DOIP).

L’administrador o cap del DOIP és l’usuari que configura tots els qüestionaris que s’aniran utilitzant al llarg de la gestió d’una intervenció.

Podrà realitzar les següents funcions:
— Designar directament els membres del DOIP.
— Consultar les estadístiques segons la relació entre l'etapa escolar i l'estat de la intervenció o bé la relació entre l'etapa escolar i el tipus d'intervenció.
— Gestionar els agents externs, com ara psicòlegs, logopedes o psicopedagogs que no forment part de l'escola.
— Crear una nova intervenció sobre qualsevol alumne de l'escola. 

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Permisos i cliqueu la pestanya Càrrecs.

2. Busqueu el càrrec Administrador o cap del DOIP (499) i cliqueu  (Editar).

3. Marqueu els set permisos del DOIP: Administrar el DOIP, Donar d'alta noves intervencions del DOIP, Accedir a la taula d'alumnes del DOIP, Gestionar l'anamnesi, Gestionar els documents del DOIP, Modificar les NEE a la fitxa de l'alumne, Veure Informe de Conclusions i Pautes a la fitxa de l'alumne.

4. Cliqueu Acceptar.

L’equip o membres del DOIP són els únics usuaris que poden ser triats com a responsables d’una intervenció. A més, quan un usuari ha estat designat com a responsable, pot validar la nova intervenció. Els membres del DOIP poden crear una nova intervenció sobre qualsevol dels alumnes de l’escola.

Hi ha altres figures que cal considerar:
— Tutors: sense tenir cap permís del mòdul DOIP, poden crear una nova intervenció, però únicament sobre algun alumne de la seva classe de tutoria. Si tenen el permís Donar d’alta noves intervencions del DOIP, aleshores ho podran fer per a qualsevol alumne de l’escola. A més, sense ser agents de la intervenció d'algun alumne seu, poden fer seguiments i entrevistes i generar documentació, però no generar informes ni tancar la intervenció.
— Professors: només poden crear una nova intervenció si tenen el permís Donar d’alta noves intervencions del DOIP. Aleshores, ho podran fer per a qualsevol alumne de l’escola.
— Personal d’administració i serveis: un membre del PAS només pot crear una nova intervenció si també forma part del personal docent (encara que no tingui assignada cap matèria, i per tant, cap alumne). A més, haurà de tenir el permís Donar d’alta noves intervencions del DOIP. Aleshores, ho podrà fer per a qualsevol alumne de l’escola
— Pares i mares: no poden crear cap intervenció.

  


 

PERMISOS PROPIS DEL DOIP

a) Veure informe de conclusions i pautes a la fitxa de l'alumne
Fa referència a l’informe que s’elabora per orientar al professorat respecte del treball amb l’alumne. Aquest permís hauria d’estar assignat a tots els usuaris que siguin agents de la intervenció, i els hi permetrà publicar l’informe.

b) Donar d'alta noves intervencions de DOIP
Fa referència a les intervencions, que són sol·licituds de valoració d’un alumne; serveix per poder-ne donar d’alta. Els usuaris que tinguin aquest permís podran demanar la valoració d’un alumne, a partir de la seva observació, redactant un enunciat i una descripció del cas. S’hi accedeix des de la pestanya Matèries > botó DOIP.

c) Gestió de l'anamnesi
L'anamnesi és la recopilació d'informació sobre un alumne. Qui tingui aquest permís podrà gestionar la configuració del qüestionari des de la pestanya Matèries > botó DOIP. Normalment, és una tasca que realitza el cap del DOIP.

d) Gestió documental
Permet elaborar i gestionar documents per a cadascun dels alumnes del DOIP, com ara el consentiment de la LOPD o bé la coordinació de la informació amb agents externs des de Clickedu.

e) Modificació de dades NEE a la fitxa alumne
Aquest permís habilita els usuaris que el tinguin assignat la possibilitat d'introduir les tipologies de NEE i les documentacions que les acrediten des de la fitxa de l'alumne, a la qual poden accedir des de la taula d’alumnes del DO. Només hi podran accedir, no obstant això, si tenen els alumnes afectats en alguna de les seves classes.

 f) Administració del DOIP
Activa totes les configuracions del mòdul del DOIP. L’usuari amb aquest permís (administrador o cap del DOIP) pot configurar els 5 tipus de qüestionaris (noves intervencions, anamnesi, entrevistes, informe de pautes i informe de conclusions) i els tipus de seguiments i d’intervencions.
També pot accedir a les estadístiques sobre les intervencions efectuades, donar d’alta agents externs al centre i gestionar directament els membres del DOIP (habilitar o deshabilitar a un nou usuari del tipus personal docent o d’administració i serveis).

g) Accés a la taula d'alumnes del DOIP
Permet accedir a la taula d’alumnes que tenen o han tingut alguna intervenció al DOIP, per tal que en puguem buscar informació detallada (entrevistes, anamnesis, etc.). Això serà possible si la intervenció no està tancada.

  


 

ALTRES PERMISOS ÚTILS

Perquè un usuari pugui fer constar les mesures d'atenció a la diversitat (pla individualitzat, escolarització compartida, etc) a la documentació oficial (des de la pestanya Dades personals dins de la fitxa d'un alumne des de La meva classe) necessiteu que tingui el permís Modificar les dades personals d'un alumne.

Depenent del centre i la seva tradició respecte al DOIP, també pot resultar interessant tenir en compte altres permisos com ara:
Gestionar les medicacions
Veure les anotacions de l'alumne visibles al tutor
Modificació de les notes. Fitxa de l'alumne
Modificació de les observacions. Fitxa de l'alumne

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article