Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP) (6)