Configuracions del DOIP

Modificat el Dj, 26 Oct., 2023 a les 4:39 PM

 Qüestionari de l'informe de pautes

Per poder realitzar totes les gestions d’aquest mòdul, cal configurar tots els qüestionaris que es faran servir al llarg de tot el procés d’una intervenció sobre un alumne. Aquests documents han d’ajudar a fer un seguiment exhaustiu del comportament i la personalitat dels alumnes.

 

L’únic usuari que pot configurar els diferents tipus de qüestionaris, els tipus d’intervencions i de seguiments, és el Cap del DOIP, ja que disposa del permís Administració DOIP.

 

Per entrar al mòdul, cal que l’usuari accedeixi a Matèries > DOIP.

La primera opció, anomenada Configuracions, permet gestionar els continguts dels qüestionaris, (Fig.3).

 

               

 Fig.3TIPUS D'INTERVENCIONS

Des d’aquesta pantalla podreu donar d’alta els tipus d’intervenció (Fig.4), els quals es requeriran en el moment de crear-ne una de nova. Quan ja estiguin vinculats a alguna intervenció, no es podran esborrar.

 

 Fig.4
 QÜESTIONARI D'UNA NOVA INTERVENCIÓ

En aquesta pantalla podrem donar d’alta i de baixa les preguntes del qüestionari que haurà de respondre l’usuari docent, a l’hora de crear una nova intervenció sobre un alumne (Fig.5).

 

 

Fig.5

 

Les respostes marcades com requerides han de ser contestades obligatòriament.

 

Els tipus de preguntes a escollir són els mateixos que ofereix la plataforma en altres apartats:

 

- Pregunta d’elecció simple: només es pot triar una de les respostes proposades.

- Pregunta d’elecció múltiple: es pot triar una o més de les respostes proposades.

- Pregunta de Sí o No: només es pot respondre amb un Sí o un No.

- Pregunta de resposta lliure: caixa de text on es pot escriure un text amb un nombre il·limitat de caràcters.

- Pregunta d’elecció numèrica: es valora una resposta de 0 a 10.

 

En totes les tipologies apareixerà un camp de comentaris/observacions (excepte en la de resposta lliure).

Totes les preguntes del qüestionari es podran donar de baixa en qualsevol moment fent clic al símbol de ‘prohibit’ del marge superior dret de cadascuna d’elles. No es pot editar una pregunta un cop ja s’ha fet servir en alguna intervenció.
 QÜESTIONARI DE L'ANAMNESI

L’anamnesi és la recollida inicial de la informació sobre l’alumne tractat durant la intervenció, i que pot ser necessària a l’hora de realitzar seguiments, entrevistes o altres tipus de proves. 

 

Té un procés de configuració idèntic al del qüestionari de nova intervenció. La diferència és que el podem habilitar o deshabilitar (Fig.6). En el segon cas, quan s’accedeixi a la intervenció, la pestanya Anamnesi deixa de ser visible, però es guarden en memòria les preguntes, per si es vol habilitar per alguna altra intervenció.

 

 

 

 Fig.6
 TIPUS DE SEGUIMENTS

Des d’aquesta opció es poden donar d’alta els tipus de seguiment, els quals es requeriran en el moment de crear-ne un de nou. Quan ja estiguin vinculats en alguna intervenció, no es podran esborrar.TIPUS D'ENTREVISTES

Té un procés de configuració idèntic al del qüestionari de nova intervenció. En aquesta pantalla es poden gestionar les preguntes de les entrevistes que es realitzin durant la intervenció.QÜESTIONARI DE L'INFORME DE CONCLUSIONS

Com els altres qüestionaris, es configura igual que el qüestionari de nova intervenció. En aquesta pantalla podem gestionar les preguntes dels qüestionaris de l’informe de conclusions. Igualment, tenim diferents tipus de preguntes, podem esborrar-les sempre que no se n’hagin respost en cap intervenció, i podem donar-les de baixa (Fig.7).

 

Fig. 7
 QÜESTIONARI DE L'INFORME DE PAUTES

Finalment, aquest qüestionari es configura com els anteriors (Fig.8). La idea d’aquest informe és establir unes pautes de treball a l’hora d’actuar sobre l’alumne al qual s’està fent la intervenció. Aquestes pautes haurien de ser seguides per tots els docents que tinguin aquest alumne en alguna de les seves classes, o també per altres persones que l’equip DOIP consideri oportunes.

 

 Fig.8

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article