Configurar competències bàsiques i atributs del perfil

Modificat el Dv, 3 Març, 2023 a les 6:39 PM

Com activar i desactivar el sistema d’avaluació per competències bàsiques per a les diferents etapes o cicles i definir les competències bàsiques de cada curs

Clickedu us permet configurar les competències bàsiques i els atributs del perfil de manera que pugueu decidir quines etapes o cicles en poden tenir, quins s’han d’aplicar a cada curs i, per cada un d’aquests, com es poden avaluar.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.
 
  
 ACTIVAR EL SISTEMA D'AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. Cliqueu Accions i escolliu l’acció Competències bàsiques. Des de la pantalla que us apareix podeu administrar les competències bàsiques que ja venen determinades i crear les competències que el centre vulgui avaluar internament en cadascuna de les etapes o cicles del centre.

3.
 Amb la icona (Activació), marqueu els cicles o etapes en què voleu que s’activi el sistema d’avaluació per competències bàsiques i cliqueu Guardar.

               

Si activeu aquesta eina, no caldrà que el tutor dels alumnes n'avaluï les competències bàsiques o els atributs del perfil des de les seves fitxes, ja que ho podrà fer des de Matèries > Competències bàsiques.

Un cop guardat, el programa us avisa si hi ha algun cicle o etapa sense cap competència bàsica creada.

Amb el botó Historial d’activació per etapes podeu accedir al resum de l'històric d'activacions per etapa.

  


 

CREAR I EDITAR UNA COMPETÈNCIA BÀSICA

1. Cliqueu la icona (Nova competència bàsica).

2. Ompliu els camps.

               

Si voleu que una competència només estigui activa per a una avaluació específica, podeu indicar la data en què la competència es donarà de baixa al camp Data de baixa.

Tipus heu de seleccionar si és una competència bàsica específica, general o un atribut del perfil.

Si la competència bàsica que creeu és específica, podeu marcar si és oficial o no. Les competències dependents d'altres competències no poden ser oficials. Aquesta configuració es tindrà en compte a l’hora de generar la documentació oficial.

2. Cliqueu Guardar.

               

Per cada competència podeu fer les següents Accions:
— Editar la competència ja creada amb la icona  (Editar).
— Afegir quantificadors per a avaluar la competència amb la icona  (Quantificadors).
Crear competències dependents d'una altra competència amb la icona  (Afegir subnivell).
— Establir percentatges per a cada competència dependent amb la icona  (Definir percentatges).
Definir el pes de cada matèria en la nota final de la competència amb la icona  (Taula de matèries).
Definir el pes de cada ítem prèviament relacionat en la nota final de la competència amb la icona  (Taula d'ítems).
— Esborrar una competència que encara no s'hagi avaluat amb la icona  (Eliminar).

Per trobar més fàcilment la competència que busqueu utilitzeu el desplegable Curs escolarSi no us apareix la que busqueu pot ser que estigui donada de baixa (sobretot si és una competència d’una avaluació concreta). En aquest cas, marqueu Veure competències bàsiques de baixa i seleccioneu el curs  acadèmic en el desplegable Cursos.

3. Per a afegir quantificadors cliqueu la icona  (Quantificadors), després cliqueu Nou quantificador i ompliu els camps.

Podeu obtenir-los d'una altra competència seleccionant-la al desplegable Competències bàsiques i clicant Guardar

Un cop guardats els quantificadors, podeu editar-los amb la icona  (Editar) o esborrar-los amb la icona  (Eliminar).

  


 

CREAR COMPETÈNCIES DEPENDENTS

1. Cliqueu la icona  (Configuració).

2. Al desplegable, seleccioneu l'etapa a la qual voleu poder crear subnivells i cliqueu Cercar.

3. Activeu l'opció Habilitar l'herència a les competències bàsiques i cliqueu Guardar.

4. A la columna Accions cliqueu la icona  (Afegir subnivell).

5. Ompliu els camps i cliqueu Guardar.

Amb la icona  (Definir percentatges) podeu establir percentatges per a cada competència dependent.

 


 

DEFINIR EL PES DE CADA MATÈRIA EN LA NOTA FINAL DE LA COMPETÈNCIA

Pot ser que vulgueu que algunes matèries tinguin més pes en la nota final d’una competència que unes altres. Per exemple, que per la nota final de la competència matemàtica tinguin més pes les notes de les matèries de números que les de les matèries de lletres, o que les matèries de lletres no hi tinguin cap pes. Clickedu us permet, per cada competència, escollir entre diferents tipus de ponderacions i marcar el pes de cada matèria.

1. Aneu a Administració > Acadèmic > Accions > Competències bàsiques.

2. Cerqueu la competència de la qual voleu configurar el pes de les matèries i cliqueu  (Taula de matèries).

3. Seleccioneu en el desplegable Ponderació de les matèries el tipus de ponderació que preferiu per a aquella competència.

Mitjana aritmètica estableix el mateix pes per a totes les matèries del curs. Per avaluar la competència, Clickedu farà la mitjana aritmètica d’aquelles matèries en què la competència s’hagi avaluat. No cal afegir cap valor.

                    

Mitjana ponderada us permet introduir valors entre 0 i 5 —ambdós inclosos— a aquelles matèries que vulgueu que tinguin algun pes en l’avaluació de la competència. Per avaluar la competència, Clickedu tindrà en compte el pes de cada matèria, és a dir, si la competència pondera 2 a la primera matèria, 5 a la quarta matèria i 2 a la cinquena, el programa comptarà que la primera tindrà un pes del 22,22?% (2/9 parts del total); la quarta, un 55,55?% (5/9 parts del total), i la cinquena també un 22,22?% (2/9 parts del total).

                    

Percentatge permet determinar el pes de cada matèria en percentatges.

El total de la suma dels percentatges pot ser superior a 100. Això us pot ser útil en cas de tenir matèries optatives que voleu que tinguin el mateix valor.


                    


6. Definiu el pes de cada matèria segons el tipus de ponderació que hàgiu escollit i cliqueu Guardar

 


 

DEFINIR EL PES DE CADA ÍTEM AVALUATIU EN LA NOTA FINAL DE LA COMPETÈNCIA

En crear ítems avaluatius els podeu associar amb competències bàsiques i, després, assignar-los una ponderació.

1. Cliqueu  (Taula d'ítems).

               

2. Establiu un percentatge per a cada ítem avaluatiu.

3. Cliqueu Guardar.

  


 

COPIAR COMPETÈNCIES ENTRE CURSOS

Si un curs té les mateixes competències bàsiques que un altre curs podeu copiar-les i estalviar-vos d’haver-les de crear un altre cop.

1. Aneu a Administració > Acadèmic > Accions > Competències bàsiques.

2. Seleccioneu les competències que voleu copiar i en el desplegable Copiar competències seleccionades a escolliu el curs al qual les voleu afegir.

 


 

PER SABER-NE MÉS

— Les competències bàsiques avaluades a final d'etapa constaran a la documentació oficial, és a dir, que apareixeran a l'expedient acadèmic i a l'informe personal per trasllat.

— En cas que ho desitgeu, podeu incloure una taula amb la valoració de cadascuna de les competències bàsiques per a cada avaluació als butlletins d'avaluació dels alumnes de primària, des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > configuracions de capçalera > Butlletí de notes > Mostrar els resultats de les competències bàsiques al butlletí d'avaluació.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article