Gestió de matèries optatives - Batxillerat (Catalunya)

Modificat el Thu, 22 Feb 2024 a les 10:48 AM

Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics. 

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Acadèmic.

2. A Alumnes, premeu Gestió de matèries optatives.

3. Seleccioneu una classe de Batxillerat y premeu Buscar.

El tutor d'una classe també pot accedir-hi des de Matèries > La meva classe > Alumnes > Documentació oficial i normativa > Gestió de matèries optatives.
El docent amb permisos de gestió acadèmica, pot accedir-hi des d'
Administració > Acadèmic > Alumnes > Gestió de matèrias optatives.


A la columna Franja 1 podeu veure, per a cada alumne, l'optativa assignada amb el tipus de matèria 'Optatives - anual (franja 1). Fent clic al codi de la matèria, podeu consultar-ne el nom. En aquesta mateixa columna, podeu consultar l'última nota final de l'alumne. 

 

A la columna Franja 2 podeu veure, per a cada alumne, les optatives que tingui asignades amb el tipus de matèria Optatives - trimestral franja 2 (LOMLOE).

A la columna Franja 3 podeu veure, per a cada alumne, les optatives que tingui assignades amb el tipus de matèria Optatives - trimestral franja 3 (LOMLOE). Tingueu en compte que només es mostraran les notes de les matèries tancades.A la columna Mitjana podeu calcular la mitjana artimètica de les matèries, així com introduir-hi la nota modificada.


Traspàs automàtic de la nota mitjana com a modificada
Podeu configurar que, en el moment de calcular la nota mitjana, la nota calculada es traspassi automàticament com a modificada. També podeu definir el valor de la dècima calculada a partir de la qual s'arrodoneix cap amunt quan es traspassi la nota. 
Podreu realitzar aquesta gestió des d'Administració > Acadèmic > Configuracions > escollit l'etapa de Batxillerat > apartat 'Format de càlculo de les notas' > Nota final de curs

 

A la columna Nota de curs:

- Al primer desplegable, podeu seleccionar la nota numèrica. 

- Al segon desplegable, podeu seleccionar altres notes: CO, EX, SQ, NP, AJ, segons apliqui.


Si un alumne té més d'una matèria de tipus 'Optatives - anual (franja 1) assignada, no en té cap o té més de tres matèries de tipus Optatives - trimestral franja 2 (LOMLOE) i/o de tipus Optatives - trimestral franja 2(LOMLOE), el requadre de l'assignatura apareixerà de color vermell a mode d'indicació perquè corregiu l'error.Recordeu que en aquesta pantalla només apareixeran les dades si les matèries estan avaluades i tancades a l'avaluació final.
El responsable del tancament és el docent de l'optativa.
Si desitgeu realitzar la gestió d'optatives de manera individual per a cada alumne, podeu fer-ho des d'Administració > gestió d'usuaris > seleccionar un alumne > alumne (ninot blau) > aneu a la franja de curs > gestió de matèries > pestanya 'Gestió de matèries optatives'.


T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article