Tipus de matèries i no-matèries

Modificat el Dc, 28 Juny, 2023 a les 11:28 AM

Aquí hi trobareu els diferents tipus de matèries disponibles: els oficials que marca la normativa actual i els que marquen les normatives anteriors.

Índex:
— 
Veure els tipus de matèries
— 
Descripció dels tipus de matèries

 


 

VEURE ELS TIPUS DE MATÈRIES

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. Aneu a la pestanya Matèries i grups i cliqueu, a la dreta, Tipus de matèries.

Anireu a la pantalla on veureu els tipus de matèries que hi ha creats.

               

  


 

DESCRIPCIÓ DELS TIPUS DE MATÈRIES

L’ordre del tipus de matèries que es llisten a continuació és també l’ordre amb el qual sortiran als butlletins de notes.

1) MATÈRIES COMUNES. S'utilitzaran majoritàriament als cursos de secundària (ESO, Batxillerat, Cicles, No reglats, etc.).
— Matèries Comunes – comuna: per defecte, per qualsevol matèria comuna de secundària.
— Matèries Comunes – nivells o Matèries Comunes - 4t grup: per aquelles matèries comunes els alumnes de les quals es reparteixen en grups (flexibles o desdoblaments) que poden variar a mig curs. Això permetrà que els professors puguin assignar els alumnes d’un grup a un altre segons la seva evolució.
— Matèries Comunes – itinerari: per a matèries d’itinerari de 4t d’ESO. Només s’utilitzen a Catalunya.
— Matèries Comunes – d’opció: per a matèries d’opció pròpies de 4t d’ESO. S'utilitzen a totes les comunitats excepte Catalunya.
— Matèries Comunes – pràctiques empresa: per a matèries relacionades amb les pràctiques d’empresa. Si modifiqueu el tipus heu de mantenir activat Pràctiques d’empresa.
— Matèries Comunes – 1a llengua estrangera: s’utilitza per identificar quina és la primera llengua estrangera a Batxillerat. És un tipus propi de les Illes Balears.
— Matèries Comunes – Matemàtiques A: s’utilitza per identificar quina és la matèria Matemàtiques a Batxillerat. És un tipus propi de les Illes Balears.
— Matèries Comunes – Matemàtiques B: s’utilitza per identificar quina és la matèria de Matemàtiques aplicades a les ciències socials a Batxillerat. És un tipus propi de les Illes Balears.
— Matèries Comunes – Religió: s'utilitza per a matèries relacionades amb la religió. Pertany a matèries comunes però no fa mitjana amb la resta de matèries comunes-comuna.


Cal assegurar-se que a ESO i Batxillerat la matèria Religió sigui del tipus Comunes - religió, així no farà mitjana a la nota final. Per a Infantil i Primària la matèria de Religió serà del tipus Àrees curriculars - curricular.

 

2) MATÈRIES DE MODALITAT. S'utilitzaran majoritàriament als cursos de Batxillerat i permetran relacionar les matèries amb la seva modalitat.
— Matèries de Modalitat - de modalitat: per a matèries de modalitat sense relacionar-les amb una modalitat concreta.
— Matèries de Modalitat - opcional de modalitat: per a matèries de modalitat que els alumnes puguin escollir com a opció.
— Matèries de Modalitat - de modalitat CCSS: per a matèries de modalitat de ciències socials.
— Matèries de Modalitat - de modalitat Humanitats: per a matèries de modalitat d’humanitats.
— Matèries de Modalitat - de modalitat Científic: per a matèries de modalitat de ciències.
— Matèries de Modalitat - de modalitat Tecnològic: per a matèries de modalitat de tecnologia.
— Matèries de Modalitat - de modalitat Humanitats i CCSS: per a matèries de modalitat d’humanitats i ciències socials.
— Matèries de Modalitat - de modalitat Científic i Tecnològic: per a matèries de modalitat científica i tecnològica.  

 

3) MATÈRIES OPTATIVES. S'utilitzaran majoritàriament als cursos de secundària (ESO, Batxillerat, Cicles, No reglats, etc.). Per tal que les mitjanes de curs a ESO siguin correctes és important configurar-les correctament.
— Matèries Optatives – optativa: per defecte, per a qualsevol matèria optativa de secundària.
— Matèries Optatives – nivells: per a aquelles matèries comunes els alumnes de les quals es reparteixen en grups (flexibles o desdoblaments) que poden variar a mig curs. Això permetrà que els professors puguin assignar els alumnes d’un grup a un altre segons la seva evolució.
— Matèries Optatives – desdoblament: per a matèries optatives per a grups desdoblats en què els alumnes no canvien de grup durant tot el curs.
— Matèries Optatives - Activitats alternatives a la Religió: per a matèries alternatives a la religió.
— Matèries Optatives - Projecte de recerca: per a la matèria del Projecte de recerca de 4t d’ESO.
— Matèries Optatives – 2a llengua estrangera: s’utilitza per a identificar quina és la primera llengua estrangera a Batxillerat. És un tipus propi de les Illes Balears. 


Recordeu que el Treball de Síntesi (1r, 2n i 3r d'ESO) i el Treball de Recerca (Batxillerat)no s'ha de crear com una matèria. 
El Projecte de Recerca de 4t d'ESO ha de ser una matèria tipus Optatives - Projectes de recerca.

 

4) CRÈDITS COMPLEMENTARIS. S'utilitzaran majoritàriament als cursos de secundària (ESO, Batxillerat, Cicles, No reglats, etc.).
— Crèdits Complementaris - crèdit complementari: per a matèries complementàries a partir de secundària.
— Crèdits Complementaris - crèdit complementari (semestral): per a matèries complementàries semestrals a partir de secundària. 

 

5)  ÀREES CURRICULARS. S'utilitzaran majoritàriament als cursos d'Infantil i Primària.
— Àrees curriculars – curricular: per defecte, per a qualsevol matèria o àrea curricular d'Infantil i Primària (LOE).
— Àrees curriculars - desdoblament de curs: per a aquelles matèries curriculars els alumnes de les quals es reparteixen en grups (flexibles o desdoblaments) que poden variar a mig curs. Això permetrà que els professors puguin assignar els alumnes d’un grup a un altre segons la seva evolució.

 

6) ÀREES TRONCALS
— Àrees curriculars – troncals: tipus de matèria destinat a la identificació de les matèries troncals que marca el currículum de Primària (LOMCE).
— Àrees troncals - desdoblament de curs: per a aquelles matèries troncals en les quals els alumnes es reparteixin en grups (flexibles o desdoblaments) que poden variar a mig curs. Això permetrà que els professors puguin canviar els alumnes d’un grup a un altre segons la seva evolució.

 

7)  ÀREES ESPECÍFIQUES
— Àrees curriculars – específica: tipus de matèria destinat a la identificació de les matèries específiques que marca el currículum de Primària (LOMCE).


8) ÀREES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTOMÀTICA
— Àrees curriculars – lliure configuració: tipus de matèria destinat a la identificació de les matèries de lliure configuració autonòmica que l’escola decideixi impartir d’acord amb la normativa de la seva comunitat (LOMCE).

 

9)  ÀREES COMPLEMENTÀRIES. S'utilitzaran majoritàriament als cursos d'Infantil i Primària.
— Àrees complementàries – complementària: per defecte, per a qualsevol matèria o àrea complementària d'Infantil i Primària. En principi, no s’avaluen amb nota i per això cal configurar el tipus de matèria a començament de curs, abans d’entrar cap nota.

 

10) ALTRES
— Altres - No-matèria: s'utilitzaran per a matèries que només serveixen per emplenar l’horari dels mestres i els alumnes però no tenen continguts ni s'avaluen. Sobretot es fa servir per matèries d’Infantil com per exemple «Bon dia», «Rentar-nos les mans», «Dormir», etc. El professor assignat a cada No-matèria pot fer una tramesa massiva o crear un esdeveniment de calendari i compartir-lo amb tots els alumnes.
Cal tenir en compte que:
- No es pot passar llista.
- No es poden entrar els continguts ni les programacions.
- No es poden avaluar.
- No surt al bloc Matèries del professor ni a Les meves matèries dels alumnes.


A l'hora de calcular les mitjanes d'un alumne que estigui en el Programa de millores de l'aprenentatge i rendiment (PMAR), no es tindran en compte aquelles matèries que suspengués abans de començar el PMAR i que pertanyin als àmbits del programa.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article