Avaluar a final de curs (LOEM - Primària) (Catalunya)

Modificat el Dt, 7 Març, 2023 a les 2:59 PM

Per avaluar les dimensions i la nota final de les matèries


Les matèries que segueixen la LOEM han de tenir, a part de la nota final de curs, notes finals per a les diferents dimensions. Per poder posar aquestes notes cal que les matèries tinguin ben assignat el seu àmbit (vegeu com fer-ho aquí).

En aquest punt del manual podeu trobar com posar les notes finals de les dimensions —havent avaluat les dimensions durant el curs o no— i les notes finals de les àrees. A més, també expliquem les diferències que hi ha en el funcionament per avaluar les àrees de Coneixement del Medi i d'Educació artística.

Des dels següents vincles podeu accedir directament al punt del manual que us interessi:
— Notes finals de les dimensions
          — Havent avaluat les dimensions durant el curs
          — Sense haver avaluat les dimensions durant el curs
Notes finals de les matèries
Notes finals de Coneixement del Medi
Notes finals d'Educació Artística
          — Nota de l'àrea a partir de les notes finals de les matèries filles
          — Nota de l'àrea a partir de les notes de les dimensions
Notes finals de les competències transversals

   aaaaaaaaaa   (Recordeu que, si ho desitgeu, podeu configurar l'etapa perquè quan calculeu les mitjanes es canviï automàticament la nota final —la qual podreu modificar—, arrodonint la mitjana a un nombre enter. Ho podeu activar des d'Administració > Acadèmic > configuració del curs escolar > Primària > Format de càlcul de les notes > Nota final de curs > 'En calcular la nota mitjana de curs, la nota resultant passarà a ser la nota final de curs'.)

  
NOTES FINALS DE LES DIMENSIONS

OPCIÓ 1. Havent avaluat les dimensions durant el curs

Si heu avaluat les dimensions durant el curs (vegeu com fer-ho aquí), podeu configurar que els ítems avaluatius perquè es tinguin en compte a l'hora de calcular les notes finals de les dimensions.

1. Des del bloc Matèries, aneu a la matèria de la qual voleu posar les notes finals i cliqueu Ítems avaluatius.

2. Veureu que els ítems que són dimensions tenen una caixa a la dreta, a la columna Afecta la final.

               

Aquesta caixa apareixerà si els codis dels ítems estan ben introduïts (vegeu el codi de cada dimensió aquí).

3. Seleccioneu els ítems que s'han de tenir en compte a l'hora de calcular les notes finals de les dimensions i cliqueu 'Establir la fórmula i guardar'.

4. Aneu a l'apartat Avaluar d'aquesta mateixa matèria.

5. En el desplegable Accions cliqueu Avaluar dimensions final de curs.

               

Veureu que en aquesta pantalla apareixen llistats tots els alumnes de la matèria i diferents columnes amb les dimensions de l'àrea. Per cada dimensió hi ha unes columnes amb les notes dels ítems avaluatius que heu seleccionat —una per a cada avaluació en què hàgiu avaluat la dimensió—, una altra per calcular la mitjana aritmètica d'aquests ítems i una altra per poder seleccionar la nota final de la dimensió.

Si no us apareixen les dimensions o us apareixen unes dimensions equivocades, comproveu que l'àmbit de la matèria és el correcte (vegeu com fer-ho aquí).

6. Calculeu la mitjana aritmètica de les notes de les dimensions de les avaluacions clicant la icona de la calculadora (Calcular). Podeu calcular la mitjana de tots els alumnes amb la calculadora de dalt de tot (Calcular totes).

El programa arrodoneix la mitjana a un decimal.

7. En el desplegable de la columna Final seleccioneu la nota final de la dimensió.

8. Repetiu aquest procés per a tots els alumnes i totes les dimensions.

9. Cliqueu 'Guardar'.

Ja podeu posar les notes finals de les matèries.OPCIÓ 2. Sense haver avaluat les dimensions durant el curs

Si durant el curs no heu avaluat les dimensions, les podeu avaluar directament a final de curs.

1. Des del bloc Matèries, aneu a la matèria de la qual voleu posar les notes finals i cliqueu Avaluar.

2. En el desplegable Accions cliqueu Avaluar dimensions final de curs.

               

Veureu que en aquesta pantalla apareixen llistats tots els alumnes de la matèria i diferents columnes amb les dimensions de l'àrea.

Si no us apareixen les dimensions o us apareixen unes dimensions equivocades, comproveu que l'àmbit de la matèria és el correcte (vegeu com fer-ho aquí).

3. Seleccioneu la nota final de cada dimensió.

4. Cliqueu 'Guardar'.NOTES FINALS DE LES MATÈRIES

Podeu posar la nota final a partir de les notes finals de les avaluacions (Matèries > una matèria > Avaluar > Final) —com s'explica aquí— o a partir de les notes finals de les dimensions, com expliquem a continuació.

1. A la part superior de la pantalla Avaluar dimensions final de curs (Matèries > una matèria > Avaluar > Accions > Avaluar dimensions final de curs), marqueu Posar notes finals de la matèria.

               

Veureu que en aquesta pantalla apareixen les notes finals de les dimensions que hàgiu introduït (si poseu el ratolí a sobre del codi us apareixerà el nom de la dimensió), una columna per calcular-ne la mitjana aritmètica i una altra per seleccionar la nota final de la matèria.

2. Calculeu la mitjana aritmètica de les notes finals de les dimensions clicant la icona de la calculadora (Calcular). Podeu calcular la mitjana de tots els alumnes amb la calculadora de dalt de tot (Calcular totes).

3. Seleccioneu la nota final de la matèria.

4. Cliqueu 'Guardar'.

Aquestes notes finals són les que també podreu veure a la pantalla Avaluar —a l'avaluació final— i des d'Administració).
NOTES FINALS DE CONEIXEMENT DEL MEDI

Al butlletí final han d'aparèixer les notes de les dimensions de la matèria mare (Coneixement del Medi) i les notes finals de les matèries filles (Medi Social i Medi Natural). Per fer-ho, primer haureu de calcular les notes finals de les dimensions i de l'àrea de cada matèria filla i després calcular la nota final de les dimensions de la matèria mare a partir de les dimensions de les filles.

1. Calculeu les notes de les dimensions de Medi Social i de Medi Natural seguint els passos descrits més amunt (Notes finals de les dimensions).

2. Calculeu les notes finals de Medi Social i de Medi Natural seguint els passos descrits més amunt (Notes finals de les matèries).

3. Aneu a la matèria de Coneixement del Medi i cliqueu el botó 'Avaluar dimensions'.

4. Calculeu la mitjana aritmètica de les notes de les dimensions clicant la icona de la calculadora (Calcular). Podeu calcular la mitjana de tots els alumnes amb la calculadora de dalt de tot (Calcular totes).

El programa arrodoneix la mitjana a un decimal.

5. En el desplegable de la columna Final seleccioneu la nota final de la dimensió.

6. Repetiu aquest procés per a tots els alumnes i totes les dimensions.

7. Cliqueu 'Guardar'.
NOTES FINALS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

Al butlletí final han d'aparèixer la nota final i les notes de les dimensions de la matèria mare (Educació Artística). Per fer-ho, primer haureu de calcular les notes finals de les dimensions i de l'àrea de cada matèria filla (Visual i Plàstica, i Música i Dansa) i després calcular la nota final de l'àrea i de les dimensions de la matèria mare a partir de les notes de les filles.

1. Calculeu les notes de les dimensions de Visual i Plàstica i de Música i Dansa seguint els passos descrits més amunt (Notes finals de les dimensions).

2. Si voleu calcular la nota final d'Educació Artística a partir de les notes finals de Visual i Plàstica i de Música i Dansa, calculeu les notes finals de les matèries filles seguint els passos descrits més amunt (Notes finals de les matèries). Si voleu calcular la nota final d'Educació Artística a partir de les notes finals de les dimensions d'aquesta mateixa matèria, no cal que calculeu les notes finals de les matèries filles.

3. Aneu a la matèria d'Educació Artística i cliqueu el botó 'Avaluar dimensions'.

4. Calculeu la mitjana aritmètica de les notes de les dimensions clicant la icona de la calculadora (Calcular). Podeu calcular la mitjana de tots els alumnes amb la calculadora de dalt de tot (Calcular totes).

El programa arrodoneix la mitjana a un decimal.

5. En el desplegable de la columna Final seleccioneu la nota final de la dimensió.

6. Repetiu aquest procés per a tots els alumnes i totes les dimensions.

7. Cliqueu 'Guardar'.

Podeu calcular la nota final d'Educació Artística a partir de la nota final de Visual i Plàstica i de Música i Dansa o a partir de les notes finals de les dimensions.OPCIÓ 1. Nota de l'àrea a partir de les notes finals de les matèries filles

1. Des de la pantalla principal de l'àrea d'Educació Artística (Matèries > Educació Artística), calculeu o seleccioneu les notes finals de l'àrea a partir de les notes de Visual i Plàstica i de Música i Dansa.

2. Cliqueu 'Guardar'OPCIÓ 2. Nota de l'àrea a partir de les notes de les dimensions

1. Des de la mateixa pantalla on heu calculat les notes finals de les dimensions d'Educació Artística (Matèries > Educació Artística > 'Avaluar dimensions'), marqueu, a la part superior, Posar notes finals de la matèria.

2. Calculeu la mitjana aritmètica de les notes finals de les dimensions clicant la icona de la calculadora (Calcular). Podeu calcular la mitjana de tots els alumnes amb la calculadora de dalt de tot (Calcular totes).

3. Seleccioneu les notes final de la matèria.

4. Cliqueu 'Guardar'.
NOTES FINALS DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Recordeu que a final de curs també heu d'avaluar les competències transversals, que les pot avaluar el tutor des de MatèriesCompetències bàsiquesClasse i avaluació > Resultats del curs.

Tingueu present que és important que les competències tinguin ben entrats els codis (vegeu quadre de sota) i que els quantificadors siguin No assoliment, Assoliment satisfactori, Assoliment notable i Assoliment excel·lent.

Competència Codi
 Competència digital CD 
 Competència d'aprendre a aprendre CAA 
 Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria    CAIPE  


Vegeu com configurar-les aquí.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article