Notes objectiu

Modificat el Dc, 23 Ago., 2023 a les 8:26 AM

Per tenir una nota final a assolir per l'alumne


Podeu activar que el personal docent de cada etapa pugui introduir notes finals a assolir per part dels alumnes, per curs o per avaluació i visibles o no a l'alumne, responsables, professors i tutor (des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Notes objectiu). Aquesta nota —que no té cap incidència en la mitjana de l'alumne ni apareix en la documentació oficial— resulta útil a l'hora de posar la nota final en el quadern del docent, per veure què s'esperava que assolís l'alumne i què ha assolit realment.

Índex:
— 
Professor d'una matèria
Tutor
Resum d'avaluació
Alumnes, responsables i personal docent

 


 

PROFESSOR D'UNA MATÈRIA

1. Des del bloc Matèries, aneu a la matèria de la qual voleu posar notes objectiu.

2. Cliqueu Avaluar.

3. A Accions, seleccioneu Notes objectiu de la matèria.

Aquesta funcionalitat només apareix si les notes objectiu estan activades, des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Notes objectiu, per curs o avaluació, on també es pot definir si aquestes notes seran visibles per l'alumne, els seus responsables, els professors i el tutor.

Veureu un llistat amb els alumnes de la matèria i les notes del curs anterior.

               

4. Poseu les notes objectiu de les avaluacions o la nota objectiu del curs, segons la configuració de l'etapa.

Aquestes notes es podran seleccionar en els detalls del llistat del quadern del docent per poder-les veure a l'hora de posar les notes dels ítems i la nota final.

5. Cliqueu 'Guardar'.

6. Cliqueu el botó del llistat d'un alumne (Veure històric de modificacions) per veure les modificacions que hàgiu fet a les notes objectiu.

7. Cliqueu la icona de les barres (Estadístiques) per veure un resum i gràfics de l'assoliment de les notes objectiu.

               

A la taula es mostren les notes obtingudes pels alumnes i entre parèntesis les objectiu.
TUTOR

Sigui quina sigui la configuració de les notes objectiu, si estan activades (des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Notes objectiu) el tutor podrà tenir una visió global de les notes objectiu.

1. Des del bloc Matèries, aneu a La meva classe.

2. A Alumnes, cliqueu Notes objectiu.

Veureu els vostres alumnes, amb les notes objectiu assolides i el seu percentatge.

3. Cliqueu la icona de l'ull d'un alumne (Notes objectiu de l'alumne) per veure gràfics de les seves notes objectiu i el seu assoliment.

Si en la configuració (des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Notes objectiu) s'ha marcat que el tutor pugui veure les notes objectiu, podreu veure les notes de cada matèria a la fitxa de l'alumne, com s'explica aquí.

 RESUM D'AVALUACIÓ

En accedir a un resum d'avaluació (des de Matèries > Avaluacions > una classe), podreu veure la nota objectiu trimestral en el resum de l'avaluació corresponent.

En accedir a un resum final, podreu veure la nota objectiu de curs en els resums de l'avaluació final i de l'extraordinària i el resum acumulat d'avaluació final.

 ALUMNES, RESPONSABLES I PERSONAL DOCENT

Segons la configuració de les notes objectiu (des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Notes objectiu), aquests tipus d'usuari i el tutor podran veure les notes objectiu d'un alumne des de la seva fitxa.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article