Realitzar la intervenció del DOIP

Modificat el Thu, 26 Oct 2023 a les 04:45 PM

Resum de la intervenció

— Anamnesi

— Seguiment

— Entrevistes

— Documentació

— Informes

— Tancar la intervenció

Quan s’hagi assignat la intervenció, el responsable i el Cap del DOIP podran generar el PDF de la intervenció. A la vegada, qualsevol agent podrà accedir a la intervenció i consultar-ne tota la informació, fent clic a la icona de la lupa (Fig.14). Els únics agents exclosos d’aquesta acció són els responsables (pare i mare) i els agents externs. Tampoc hi pot accedir un professor que hagi creat la intervenció i que no formi part del grup d’agents.

Arribareu a aquesta pantalla (Fig.16), on podreu navegar per les diferents pestanyes, que representen cada un dels passos que cal seguir durant el procés de tota la intervenció. Podeu accedir directament a la fitxa de l’alumne (fent clic sobre el seu nom), i accedireu a les pestanyes  Dades personals i DOIP.

 

 

Fig.16

 RESUM DE LA INTERVENCIÓ

Podeu consultar la informació de la intervenció a tall de resum, però no la podreu ni imprimir ni generar-ne un PDF (Fig.16).ANAMNESI

El responsable de la intervenció designa els agents que col·laboraran a recollir la informació de l’anamnesi, entre tots els agents de la intervenció. Ho fa amb el botó ‘Agents anamnesi’. El mateix responsable és l’únic que pot respondre el qüestionari (Fig.17).

 

El Cap DOIP i els agents de l’anamnesi podran generar els resultats de l’anamnesi en format PDF, per poder-los consultar. Els membres del DOIP, a més, poden gestionar l’anamnesi, és a dir, poden afegir preguntes al qüestionari o desactivar-ne d’altres.

 

 

Fig.17

SEGUIMENT

Des d’aquesta pantalla podreu registrar els seguiments i notificar-los mitjançant correu electrònic als agents que desitgeu. Poden generar un nou seguiment tots els agents, el Cap del DOIP i el Responsable, però només aquest darrer pot visualitzar els seguiments oberts pels altres usuaris.

 

Per a cada seguiment s’ha d’emplenar els camps de la data, les observacions fetes, informar del tipus de seguiment (configurats pel Cap del DOIP), i triar quins participen en aquest seguiment entre els agents de tota la intervenció. Finalment, se’ls pot informar per correu electrònic (Fig.18).

 

 

Fig.18

ENTREVISTES

Podreu generar una nova entrevista i notificar-la mitjançant correu electrònic als agents que seleccioneu. Poden generar una nova entrevista tots els agents, el Cap del DOIP i el Responsable. Només aquest darrer i els agents designats per a aquella entrevista poden visualitzar totes les entrevistes obertes pels altres usuaris. Els altres usuaris només poden accedir a les entrevistes creades per ells mateixos.

 

Per a cada entrevista s’han d’emplenar els camps de la data, hora i durada (30, 60 o 90 minuts), lloc on celebrar l’entrevista, comentaris, indicar qui demana l’entrevista (tutor o càrrec, pares, membres del DOIP), i triar, quins participen en aquesta entrevista, entre els agents de tota la intervenció. Finalment se’ls pot informar per correu electrònic (Fig.19).

 

 

Fig.19

 

Un cop realitzat aquest procés, poden realitzar l’entrevista, a partir del qüestionari d’entrevistes, tots els agents triats per a aquella entrevista, a més del responsable de la intervenció (Fig 20).

 

Fig.20

 

Un cop s’han emplenat les preguntes del qüestionari, caldrà emplenar també els quatre camps d’informació: resum, acords, assistents i signants. Al final es marca l’entrevista com a realitzada (Fig.21).

 

 

Fig.21

 DOCUMENTACIÓ

Des d’aquesta pantalla es pot organitzar tota la documentació de la intervenció a partir de directoris (carpetes d’arxius).

 

Qualsevol agent pot crear un directori. Aquest ha de servir per classificar els arxius que es van generant. A més de donar un nom al directori, es poden seleccionar agents que tindran permís d’escriptura (podran accedir i editar el directori) o només de lectura (només hi podran accedir) (Fig.22).

 

 

Fig.22

 

Després, es poden afegir arxius a qualsevol directori (Fig.23), que podran ser consultats per qualsevol agent amb permís, tant de lectura com d’escriptura. Aquests arxius es poden descarregar directament des d’aquesta pantalla, o bé es pot fer des de la fitxa de l’alumne (pestanya DOIP).

 

 

Fig.23

També podeu afegir arxius aïllats, fora de qualsevol directori. Tingueu en compte, però, que tothom que tingui accés a aquesta intervenció podrà veure'ls i modificar-los.

 INFORMES

Podreu gestionar els informes de conclusions i pautes, a partir dels qüestionaris configurats pel Cap del DOIP. Qualsevol agent pot editar l’informe de conclusions, sempre i quan estigui seleccionat com un dels que el podran emplenar.

Es pot canviar el tipus d'intervenció, si es considera adient. En cas de canvi, el primer tipus també queda registrat per a les estadístiques.

Només els agents seleccionats i el responsable de la intervenció podran emplenar l’informe de conclusions. Els agents no seleccionats no podran omplir el qüestionari, només podran veure’l o descarregar-lo en format PDF (el mateix passa amb el Cap del DOIP). Podreu enviar correu electrònic als agents seleccionats (Fig.24).

 

Fig.24

 

 Els agents seleccionats o el responsable responen l’informe de conclusions i el marquen com a realitzat (Fig.25).

 

 

Fig. 25

Des de la fitxa de l’alumne (clicant sobre el nom de l’alumne que apareix de color blau), qualsevol agent de la intervenció es pot descarregar l’informe de conclusions, en format PDF.

Seguireu el mateix procediment per a l’informe de pautes. Només els agents seleccionats i el responsable de la intervenció podran emplenar l’Informe de Pautes. Els agents no seleccionats no podran emplenar el qüestionari, només podran veure’l o descarregar-lo en format PDF, (el mateix passa amb el Cap del DOIP). Podreu enviar correu electrònic als agents seleccionats.
 TANCAR LA INTERVENCIÓ

Quan consideri que el procés d'intervenció sobre un alumne ha acabat, tanqueu la intervenció fent clic sobre la icona en forma de cadenat. Aquesta acció només pot realitzar-la el cap del DOIP o el responsable de la intervenció (Fig.26).


Tingueu en compte que el tancament d'intervenció no és un pas definitiu; si és necessari, és possible reobrir una intervenció.

 

 

Fig.26

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article