Titulacions reglades i no reglades

Modificat el Wed, 28 Jun 2023 a les 04:41 PM

Índex:
— 
Titulacions reglades
 Titulacions no reglades

   


 

TITULACIONS REGLADES

Vegem un exemple. Per la titulació Bàsic de música, que es cursa durant cinc anys, hi hauria un primer any d’inici, un segon any de curs A, un tercer any de curs B i dos anys d’instrument. La distribució seria aquesta:

               

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic i cliqueu la pestanya Estructura de cursos.

2. Cliqueu el botó Altres etapes i, a dalt a la dreta, cliqueu el botó  (Nova titulació).


Recordeu que una etapa consta de nivells, subnivells i cursos. S'anomenen cursos fills a tots els últims nivells de la branca de cicle. Es podenc rear cursos dins del nivell o dins dels subnivells.


3. Ompliu les dades i cliqueu Guardar.

Un cop guardada la pàgina podreu:
Modificar les dades que heu introduït.
Eliminar els diversos nivells i subnivells si no tenen altres elements, com per exemple subnivells de nivells o classes creades per un nivell fill, que depenguin d'ells.

Podeu gestionar aquestes etapes des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > Etapes > l'altra etapa.

  


 

TITULACIONS NO REGLADES

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. Entreu a la pestanya Estructura de cursos, cliqueu el botó Etapes no reglades i, a la dreta, cliqueu el botó  (Nova titulació no reglada).

               

3. Ompliu les dades i cliqueu Guardar.

Un cop guardada la pàgina podreu:
Modificar les dades que heu introduït.
Eliminar la titulació si no té altres elements que en depenguin (les classes, per exemple).

Aquestes etapes es poden gestionar des del bloc Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > Etapes > una etapa.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article