Consultes (Comptabilitat)

Modificat el Dt, 8 Ago., 2023 a les 3:03 PM

Per poder realitzar diverses consultes relacionades amb la comptabilitat


Índex:
 Llibre diari
Llibre Major
Llistat de factures rebudes
Llistat de factures emeses
Pressupostos
Pla de comptes
Pla de comptes amb saldos
Balanç de situació
Balanç de sumes i saldos
Compte de pèrdues i guanys
Quadrament de l'IVA
Memòria econòmica
Memòria d'activitats

LLIBRE DIARI

Hi trobareu tota la informació relacionada amb els assentaments registrats, sigui manualment o automàticament.

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Llibre diari.

2. Cerqueu el llibre diari que desitgeu, filtrant per mes, centre, import, subcompte, número d'assentament o plantilles.A la part inferior de la pantalla veureu els totals.

Podeu exportar tota la informació a Excel i a PDF amb els botons del cercador.

3. Per duplicar els registres cliqueu la icona dels dos fulls (Duplicar).

Se us dirigirà a l'eina de registre d'assentaments manual (vegeu més informació aquí), on podeu editar tota la informació dels assentaments.

Si heu de duplicar només algun assentament concret, podeu eliminar la resta amb la icona de la x.

4. Per consultar els assentaments sense poder-los modificar, cliqueu la icona de l'ull (Veure).

Des d'aquesta pantalla també podeu duplicar-los amb el botó 'Duplicar'.

5. Cliqueu la icona de la clau anglesa (Modificar) per editar els assentaments sense duplicar-los.

6. També podeu esborrar els assentaments amb la icona de la x (Eliminar).

7. Des de Comptabilitat > Consultes > Consultes podeu clicar la icona del PDF al costat de Llibre diari per generar un PDF amb tot el llibre diari.
LLIBRE MAJOR

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Llibre Major.

El funcionament d’aquesta eina és pràcticament igual que
Llibre diari. Només varia que per filtrar és requerit el camp Compte.
LLISTAT DE FACTURES REBUDES/EMESES


1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Llistat de factures rebudes o Llistat de factures emeses.

Veureu aquest apartat si a la fitxa de l'empresa (Comptabilitat > Manteniments > Empreses/Fundacions > una empresa) teniu desmarcada la caixa Gran empresa. Si la teniu marcada, podreu accedir a aquests llistats des de Comptabilitat > Formularis AEAT > Models fiscals.

Podreu llistar les factures segons els paràmetres que vulgueu i les podreu exportar a Excel.
PRESSUPOSTOS

Podeu consultar l'explicació d'aquest punt
aquí.
PLA DE COMPTES

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Pla de comptes.

Us apareixeran tots els comptes amb els quals esteu treballant i que tenen saldos de creditors o deutors.


PLA DE COMPTES AMB SALDOS

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Pla de comptes amb saldos.

En aquesta pantalla podreu veure els comptes i els seus saldos.
BALANÇ DE SITUACIÓ

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Balanç de situació.

Amb aquesta eina podreu generar el balanç i exportar-lo a Excel per poder fer-hi els canvis pertinents si fos necessari.

Per generar-ne les dades podreu treballar amb una escola o escoles, per mesos, per actiu o passiu i per agrupació.

2. Per generar el document oficial del balanç de situació, cliqueu, un cop feta la cerca, Model normal. En el cas de les fundacions, també podeu generar el model abreujat.

Hi podeu afegir els comptes amb import 0.

 BALANÇ DE SUMES I SALDOS

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Balanç de sumes i saldos.

En aquesta pantalla podreu generar el balanç de sumes i saldos filtrant per escola, mes, agrupació i amb la possibilitat d’incloure els assentaments de tancament.
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Compte de pèrdues i guanys.

Amb aquesta eina podreu generar el compte de pèrdues i guanys i visualitzar el resultat de l’exercici. Podreu exportar la informació a Excel.

2. Per generar el document oficial del compte de pèrdues i guanys, cliqueu, un cop feta la cerca, Model normal. En el cas de les fundacions, també podeu generar el model abreujat.

Hi podeu afegir els comptes amb import 0.
QUADRAMENT DE L'IVA

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Quadrament de l'IVA.

En aquesta pantalla hi trobareu la informació relativa a l’IVA repercutit i suportat. Haureu de determinar un interval de dates perquè s’hi mostri la informació a consultar.

A l’import dels assentaments de l’IVA repercutit hi apareix una icona. Si la cliqueu, se us redirigeix a una nova pestanya per poder gestionar-ne els assentaments. Ara estareu a l’eina del Major.
MEMÒRIA ECONÒMICA

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Memòria econòmica.

Disposeu d’un espai per emmagatzemar tots els documents de caràcter comptable/econòmic organitzats per carpetes.
MEMÒRIA D'ACTIVITATS

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > Pla de comptes.

Funciona igual que Memòria econòmica.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article