Pressupostos (Comptabilitat)

Modificat el Dt, 7 Març, 2023 a les 2:30 PM

Aquesta eina és molt àmplia i està dividida en dos grans apartats, accessibles en funció dels permisos que tingueu assignats: Administració i Escola.

Administració:
— Exercicis de pressupost
— Configuració del repartiment
— Gestió de partides
— Comparació d'escoles

Escola:
— Versions del pressupost
— Partides i imports
— Càlcul de la quota d'escolaritat
— Despeses del pressupost
— Ingressos del pressupost
— Visualització del pressupost

ADMINISTRACIÓ— Exercicis de pressupost

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > PressupostosExercicis de pressupost.

Veureu tots els exercicis comptables que tingueu introduïts. Podeu editar-los, consultar-ne i gestionar les versions de pressupost i marcar-los com a exercici actual (només es pot treballar un exercici).

2. Per afegir un exercici comptable del qual vulgueu realitzar pressupostos, cliqueu 'Nou exercici'.

Ompliu els camps, els centres de cost i els criteris de repartiment i cliqueu 'Guardar'.

Hi ha dos criteris de repartiment ja definits (Nre. alumnes i Directe), però en podeu afegir fins a quatre més.
El criteri Directe indica que no hi ha repartiment.

3. Per consultar les versions de pressupost d'un exercici, cliqueu la icona del full amb un vistiplau (Versions de pressupost de l'exercici).

Cada versió podreu veure-la (icona de l'ull), editar-la (icona del llapis), esborrar-la (icona de la brossa), tancar-la per evitar-ne futures modificacions (icona del cadenat) i marcar-la com a actual (icona del vistiplau).

La llegenda us indica l’estat en què es troben les versions: actual, tancada o esborrany.— Configuració del repartiment

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > PressupostosConfiguració del repartiment.

En aquesta pantalla podreu fer el repartiment, segons els centres de cost i els criteris definits a Exercicis de pressupost.

A la columna Nre. alumnes hi ha una icona per recuperar el nombre d'alumnes automàticament de la plataforma.

Podeu realitzar el repartiment per centres i també recuperar les dades d'exercicis anteriors.

2. Realitzeu el repartiment i cliqueu 'Guardar'.— Gestió de partides

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > PressupostosGestió de partides.

Aquesta eina serveix per poder introduir totes les partides del pressupost, tant les de despeses com les d’ingressos.

Podeu veure les partides actives o inactives.

Amb el desplegable 'Partides', podeu crear partides, relacionar-les amb els comptes de despesa i ingrés (en funció de la pestanya on sigueu) i importar-ne des d'altres pressupostos. En les partides d'ingrés també podeu afegir tipus de subvencions.

2. Al desplegable 'Partides', cliqueu Crear partida.

               
               

Si voleu treballar amb partides mare, les partides creades us apareixeran al llistat per ser assignades com a tals.

Amb el botó 'Importar comptes comptables' podreu associar les partides a la de referència.

A les partides de despesa, si marqueu la caixa Amortització o despesa financera, Clickedu podrà agrupar totes les d'aquest tipus.

A les partides d'ingrés podreu seleccionar les subvencions i partides extraordinàries que hàgiu definit o marcar que és una partida del tipus quota.— Comparació d'escoles

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > PressupostosComparació d'escoles.

Aquesta eina permet comparar les partides que vulgueu entre les vostres escoles.

La visualització serà la del pressupost amb tantes columnes com escoles hàgiu seleccionat.

2. Seleccioneu dos centres i les partides que voleu comparar i cliqueu 'Comparar escoles'.

Les dades es comparen ponderant sobre els totals d’ingressos.ESCOLA— Versions del pressupost

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > PressupostosVersions del pressupost.

En aquesta pantalla podreu visualitzar, per escola, les versions de pressupost que tingueu.

La versió del pressupost es pot visualitzar, editar-ne la versió (modificant el nom, la data de tancament i deixant-hi un comentari) i tancar-la.
— Partides i imports

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > PressupostosPartides i imports.

Aquesta eina us permetrà gestionar els imports de les partides, tant de despesa com d’ingrés, dels pressupostos en curs.

En el cas de les partides de despesa, a la pantalla podreu afegir totes les partides de despesa que tingueu introduïdes i actives des de Gestió de partides > Partides de despesa (incloses les partides mare).

Podreu cercar per escola des del desplegable Escoles i introduir noves partides i importar dades d’altres pressupostos mitjançant el botó 'Partides', així com importar imports d’altres pressupostos, de la comptabilitat i imports reals de la comptabilitat amb el botó 'Imports'.

2. Per mostrar les subpartides, cliqueu la icona de l'ull (Mostrar subpartides) de les partides mare.

3. Amb la icona del calendari (Desglossar per mesos) que trobareu a les columnes dels imports totals i dels centres de cost podreu veure l'import desglossat per mesos i editar-lo. Per defecte, els imports es divideixen uniformement. Si hi feu algun canvi, l'import total es recalcula automàticament (però només el total: no afecta la resta de mesos).

4. Amb la icona del bitllet (Introduir imports reals) podreu introduir les despeses reals d'una partida en concret.

Clicant 'Afegir' podreu anar afegint els conceptes de la partida per desglossar-ne els imports reals. Quan s’introdueix l’import, aquest es reparteix uniformement en tots els centres de cost, però es pot modificar sense problemes.

Pel que fa a les partides d’ingrés, podreu treballar amb les partides introduïdes des de Gestió de partides > Partides d’ingrés i que estiguin actives. El funcionament és pràcticament tal com hem vist amb les partides de despesa exceptuant que hi ha més opcions al botó 'Imports': obtenir imports de rebuts (amb la possibilitat d'aplicar un increment o un decrement percentual) i imports reals de rebuts (filtrant per un interval de dates).— Càlcul de la quota d'escolaritat

1. Aneu a Comptabilitat > Consultes > Consultes > PressupostosCàlcul de la quota d'escolaritat.

Aquesta eina permet controlar les partides d’ingrés que tingueu marcades com a 'Quota' per centres de cost.

2. En una versió del pressupost, cliqueu la icona del llapis (Editar).

Es poden editar els imports de totes les quotes. Quan aneu introduint totes les dades, el sistema en va calculant els increments tant en import com en percentatge.

Amb el botó 'Calcular', el sistema calcula els tres primers camps: Cost total per plaça escolarSubvenció i Cost real per alumne. El cost real per alumne es calcula en funció de les despeses relacionades amb els alumnes i us pot servir de referència per a la vostra quota d’escolaritat.

Cal recordar que totes aquestes dades són mensuals.— Despeses del pressupost

1. A Escola, cliqueu Despeses del pressupost.

En aquesta pantalla podreu fer cerques de totes les dades de les despeses estimades en comparació amb les reals.

2. Seleccioneu les escoles, mesos, centres de cost i partides que voleu comparar i si ho voleu desglossar per mesos, partides o centres.

3. Cliqueu o bé 'Vista detallada' o bé 'Vista gràfica'.

Els pressupostos es comparen amb les despeses reals i se’n calcula la desviació en import i percentatge, per partida i —si cliqueu la icona de l'ull (Mostrar subpartides) d'una partida mare— subpartida.— Ingressos del pressupost

1. A Escola, cliqueu Ingressos del pressupost.

El funcionament és el mateix que Despeses del pressupost.— Visualització del pressupost

1. A Escola, cliqueu Visualització del pressupost.

Amb aquesta eina podreu consultar els resultats dels pressupostos, sigui quin sigui el seu estat.

Podeu filtrar per escola, mesos, centres de cost, partides de despesa i ingrés, per tipus i per imports reals.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article