Qualificació mitjana de Batxillerat

Modificat el Dj, 19 Oct., 2023 a les 10:58 AM

Per veure un resum de les notes de batxillerat amb la nota mitjana


Amb permís, des de la pantalla de les avaluacions, i si és tutor/a, es pot accedir a una pantalla que mostra les notes finals de les assignatures de batxillerat i la nota mitjana de l'etapa.

  • Permisos necessaris: Veure i imprimir butlletins de notes per als alumnes

 


 
1. Des del bloc Matèries, cliqueu, a la part superior, Avaluacions. Apareixerà una taula amb els grups als quals impartiu alguna matèria, separats per cursos i etapes escolars.

2. Cliqueu el grup del qual voleu veure la qualificació mitjana. Veureu una pantalla en què apareixen totes les matèries d'aquell grup.

3. En la columna Avaluació final cliqueu, a la part inferior, Qualificació mitjana: Veure.

Es pot donar el cas que un alumne faci un curs a l'estranger i un altre al centre i, en aquest cas, canviaria la manera com es calcula la mitjana. Vegem les diferències:
 
 Alumne que cursa 1r i 2n amb Clickedu: se sumen les notes de totes les matèries dels dos cursos i es divideixen entre el nombre total de matèries. Amb això, s'obté el 90 % i el 10 % que falta és el Treball de recerca.
 
Alumne que ve de fora: tindrà un certificat en el qual hi haurà la nota mitjana d'un curs, que s'haurà d'informar a Clickedu, i obtindrà una nota mitjana del segon curs (la mitjana de 2n sortirà de sumar les notes i dividir-les entre el nombre total de matèries). Amb això també obtindrem el 90 % de la nota, i quedarà pendent el 10 % que correspon al Treball de recerca.

IMPORTANT: Per tal de garantir que el càlcul de la nota mitjana surti correctament, recomanem revisar prèviament que les matèries estiguin tancades, que el codi i tipus de matèria estigui degudament configurat, que la decisió de promoció estigui informada i que la obtenció de títol estigui marcada.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article