Avaluar una rúbrica - Resultats i estadístiques

Modificat el Dt, 22 Ago., 2023 a les 3:35 PM

Per avaluar una rúbrica


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Crear una rúbrica


Podeu seleccionar que les rúbriques puguin ser avaluades pel mateix alumne (Autoavaluació), pels companys dels alumnes (Coavaluació), pels responsables dels alumnes (Responsables) i per altres professors (Professors). Com a propietari de la rúbrica podreu veure les valoracions que ha rebut cada alumne (o, en el cas dels projectes, cada grup) i fer-ne l'avaluació final.
En el cas de les rúbriques lligades a projectes, l'autoavaluació és perquè els alumnes puguin avaluar el seu grup i la coavaluació és perquè puguin avaluar els altres.

— 
Autoavaluació
Coavaluació
Responsables
Professors
Avaluació final
Resultats i estadístiques 
AUTOAVALUACIÓ

Si en una rúbrica heu activat Autoavaluació, els alumnes podran avaluar-se des de la seva plataforma entre les dates informades a la rúbrica.

1. L'alumne ha d'anar a Rúbriques > la rúbrica >  cliqueu al tic (Llistat d'alumnes a avaluar).

Veurà que li surt el seu nom o —si és la rúbrica d'un projecte— el nom del seu grup.

2. Si clica el tic al costat del seu nom (Avaluar), accedirà a la pantalla on es pot avaluar.

3. Que s'avaluï i cliqui 'Guardar'.
COAVALUACIÓ

Si en una rúbrica heu activat Coavaluació, els alumnes podran avaluar els seus companys des de la seva plataforma entre les dates informades a la rúbrica.

1. Els alumnes han d'anar a Rúbriques > la rúbrica > (Llistat d'alumnes a avaluar).

Veuran que els surt el nom dels seus companys o —si és la rúbrica d'un projecte— el nom dels altres grups.

2. Si cliquen el tic, al costat del nom d'un company (Avaluar), accediran a la pantalla on el poden avaluar.

3. Que avaluïn i cliquin 'Guardar'.
RESPONSABLES

Si en una rúbrica heu activat Responsables, els responsables dels alumnes podran avaluar tots els alumnes de la classe del seu fill des de la seva plataforma entre les dates informades a la rúbrica.

1. Els responsables han d'anar a Rúbriques > la rúbrica > cliqueu el tic (Llistat d'alumnes a avaluar).

Veuran que els surt el nom dels alumnes de la classe del seu fill.

2. Si cliquen el tic al costat del nom d'un alumne (Avaluar), accediran a la pantalla on el poden avaluar.

3. Que avaluïn i cliquin 'Guardar'.
PROFESSORS

Si en una rúbrica heu activat Professors, els professors que hàgiu escollit podran avaluar els alumnes de la rúbrica entre les dates informades a la rúbrica.

1. El professor ha d'anar a Matèries > menú superior > Rúbriques > la rúbrica que ha d'avaluar > clic a la icona dels ninos (Avaluar o Avaluar grups).

2. Pot avaluar cada alumne o grup clicant el tic (Avaluar).

3. Que avaluï i cliqui 'Guardar'.
AVALUACIÓ FINAL

Si sou el propietari de la rúbrica, podreu veure les avaluacions dels altres usuaris i fer l'avaluació final. En les rúbriques de projectes també ho podran fer els professors de la rúbrica.

1. Aneu a Matèries > menú superior > Rúbriques > la rúbrica que voleu avaluar > icona dels ninos(Avaluar o Avaluar grups).

2. Per veure la mitjana de les valoracions que han fet els altres usuaris cliqueu el requadre amb un tic gris(Avaluació final).

També podeu realitzar l'avaluació final de tots els alumnes en una sola pantalla amb la icona del tic blau de dalt de la pantalla (Avaluar totes les notes finals).Les icones a la graella marquen la mitjana del que ha avaluat cada tipus d'usuari (l'alumne, els companys, els responsables i els professors).

3. Avalueu l'alumne i cliqueu 'Guardar'.

Per enviar les notes finals als ítems avaluatius associats, aneu a la rúbrica i, a Avaluar, cliqueu la icona de la fletxa d'enviament (Enviar notes als ítems).


Recordeu que per convertir el resultat de cada tasca o àmbit o de la rúbrica en la nota d'un ítem es convertirà la màxima puntuació de la rúbrica en la màxima puntuació de l'ítem i la mínima puntuació de la rúbrica en la mínima puntuació de l'ítem.


RESULTATS I ESTADÍSTIQUES

Si sou el propietari d'una rúbrica, podeu veure un seguit de dades i gràfics que us permetran obtenir una visió de la valoracions que ha rebut i emès cada un dels alumnes d'aquesta rúbrica.

4. Si cliqueu la icona del gràfic de la part superior (Resultat dels criteris), podreu veure els resulats numèrics de les valoracions dels altres usuaris.

               

 

A la columna Nombre de valoracions, si cliqueu la icona del gràfic (Gràfic radar) veureu un gràfic radar amb els resultats globals agrupats per tipus d'avaluació: autoavaluació, coavaluació, responsables, professors, final.

               

Per veure millor les diferents línies podeu clicar un tipus d'usuari i s'amagaran els seus resultats.

5. Si torneu a clicar la icona del gràfic (Resultats dels criteris desglossat), podreu veure el mateix però dividit per tipus d'usuari.

A la columna Nombre de valoracions, hi ha unes icones que, en clicar-les, mostren fins a  cinc gràfics radar:

Autoavaluació: Gràfic amb les notes posades per l'alumne a si mateix.

Coavaluació: Dos gràfics diferents. 


Aquest:Mostra les notes que han posat els companys a l'alumne.

Aquest:

Mostra quines notes ha posat aquest alumne als seus companys.


Responsables: Gràfic amb les notes que han posat els responsables a l'alumne.

Professors: Gràfic amb les notes que han posat els professors a l'alumne.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article