Definició

Modificat el Dc, 9 Ago., 2023 a les 11:31 AM

Per configurar el mòdul de rebuts


Abans de començar a utilitzar el mòdul per a la gestió de rebuts de Clickedu és necessari definir la configuració inicial (mesos facturables, agents emissors, presentadors, etc.)

Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Rebuts i aneu a l'apartat Definició.

Índex:
A.
Configuracions del mòdul de rebuts
B.
Agents emissors
C.
Presentadors
D.
Gestió de tipus de pagament
E.
Carta històric d'impagaments
F.
Models de rebuts
G.
Model de factura
H.
Configuració mandats
I.
Sèrie de facturació
J.
Entitats per a la remesa

A. CONFIGURACIONS DEL MÒDUL DE REBUTS

1. A Gestió > Rebuts > Definició, cliqueu Configuracions del mòdul de rebuts.2. Activeu els mesos en els quals voleu facturar.

3. Definiu com voldreu facturar els serveis de menjador, acollida i transport, si a mes actual o a mes vençut.

4. Activeu les configuracions que desitgeu.

5. Definiu com voleu que vegin els responsables dels alumnes l'estat dels rebuts i les factures.

Mostrar estat Clickedu. A la graella dels rebuts que visualitza el responsable apareix la columna Estat indicant l'estat de cadascun dels rebuts.No mostrar estat. A la graella dels rebuts que visualitza el responsable no es mostra cap informació sobre l'estat en què es troba cadascun dels rebuts.Estat personalitzat. A la graella dels rebuts que visualitza el responsable es mostra com a estat el text personalitzat (p. ex. Rebut emès).6. Definiu el text del correu electrònic que s'enviarà als responsables en el moment de fer visible un bloc de rebuts, per tal d'informar-los que ja disposen d'aquesta informació a la seva plataforma.

7. Si heu activat les factures, marqueu si voleu que els responsables vegin només els rebuts, només les factures o tot.

8. Cliqueu Guardar.
B. AGENTS EMISSORS

Per afegir els agents que podran generar rebuts


1. A Gestió > Rebuts > Definició, cliqueu Agents emissors.

2. Cliqueu Nou agent emissor i ompliu les dades.

3. Si marqueu És fundació, els rebuts cobrats d'aquest agent emissor es podran tenir en compte per al model de renda 182. Seleccioneu el tipus de declarant i la comunitat autònoma. Si és Declarant 2, podreu editar els percentatges de les deduccions.

Això serveix per a les fundacions i també per a totes aquelles entitats perceptores de donatius, donacions o aportacions que atorguin dret a deducció per l'impost sobre la renda de les persones físiques quan hagin expedit certificacions acreditatives.

Recordeu que quan creeu o modifiqueu un concepte facturable, caldrà marcar Donatiu.

4. Cliqueu Guardar.

Tornareu a la pàgina anterior, on apareixerà l'agent que heu creat.

5. Cliqueu (Modificar) d'un agent emissor per editar-lo.
C. PRESENTADORS

Per afegir els presentadors dels rebuts1. A Gestió > Rebuts > Definició, cliqueu Presentadors.

2. Cliqueu Nou presentador i ompliu els camps.

A Sufix s'ha d'afegir el sufix creditor que ha de facilitar el banc perquè un presentador pugui generar remeses bancàries. Es pot trobar a l'identificador de creditor SEPA: el sufix són els tres dígits que ocupen la tercera, quarta i cinquena posició (ESXXSSSXXXXXXXX).

3. Cliqueu Guardar.

Tornareu a la pàgina anterior, on apareixerà el presentador que heu creat.

4. Cliqueu (Modificar) d'un presentador per editar-lo.
D. GESTIÓ DE TIPUS DE PAGAMENT

Per configurar els tipus de pagament dels rebuts1. A Gestió > Rebuts > Definició, cliqueu Gestió de tipus de pagament.

2. Cliqueu Nou tipus de pagament i ompliu els camps.

Amb Incloure compte bancari el tipus de pagament haurà de dur un compte corrent, tot i que no té per què tenir el format SEPA (format necessari a Espanya per a les remeses) ni es generaran mandats.

L'opció IBAN serveix per si s'hauran de fer remeses bancàries amb el format IBAN.

Activeu S'inclou a la remesa perquè des d'Emissió al banc i paper el tipus de pagament es pugui afegir al fitxer per enviar al banc.

3. Cliqueu Guardar.

Tornareu a la pàgina anterior, on apareixerà el tipus de pagament que heu creat.

4. Cliqueu (Modificar) d'un tipus de pagament per editar-lo.
E. CARTA HISTÒRIC D'IMPAGAMENTS

Per definir com serà la carta que s'enviarà per als impagaments


1. A Gestió > Rebuts > Definició, cliqueu Carta històric d'impagaments.

2. Definiu les configuracions del correu electrònic que s'enviarà quan hi hagi impagaments.
F. MODELS DE REBUTS


1. A Gestió > Rebuts > Definició, cliqueu Models de rebuts.

2. Per crear un model cliqueu Afegir model.

               

Si treballeu amb sèries, podeu tenir un model actiu per cada sèrie.

3. Configureu els diferents aspectes:

Nombre de rebuts per pàgina: entre un i tres.
Màxim de conceptes per rebut: el nombre de conceptes que es mostren en el rebut.
Conceptes en dues columnes: perquè els conceptes d'un rebut es disposin en una o dues columnes.
Ordenar els conceptes primer per columna: perquè, en el cas que hàgiu seleccionat Conceptes en dues columnes, els conceptes s'ordenin per columna i no per fila.
Mostrar nom de...: dades de l'alumne que voleu que es mostrin.
Mostrar compte corrent: fer aparèixer el camp IBAN.
Ocultar compte corrent amb *: substituir tots els dígits de l'IBAN excepte els quatre darrers per asteriscs, si l'esteu mostrant.
Mostrar etiqueta 'Nom i domicili del lliurat': fer aparèixer Nom i domicili del lliurat com a títol del camp.
Dades de l'emissor alineades a baix: perquè les dades de l'emissor s'alineïn a baix o a dalt.
Caràcters que es mostren dels conceptes: nombre de caràcters del nom del concepte que es mostraran.
Xifres del número de rebut: nombre mínim de dígits que tindrà el número del rebut.
Incloure logotip: logotip del centre.
Text per al peu: text que anirà al peu del rebut.
Mida del text per al peu: mida que tindrà el text del peu del rebut.

Aquí teniu dos exemples de rebuts, un amb totes les opcions desmarcades i l'altre amb totes marcades:

               

4. Cliqueu Guardar.
G. MODEL DE FACTURA

Per definir formats i opcions de les factures

Si a Configuracions del mòdul de rebuts heu configurat el mòdul de rebuts per poder generar factures, podeu configurar-ne el model.

1. A Gestió > Rebuts > Definició, cliqueu Model factura.

2. Escolliu les etapes en les quals voleu fer factures.

3. Escriviu el text que sortirà al peu de pàgina.

4. Marqueu si quan els rebuts de la factura estiguin cobrats s'ha de mostrar o no el segell de cobrat.

Afegiu tants peus de pàgina com vulgueu.

5. Cliqueu Guardar.
H. CONFIGURACIÓ MANDATS

Per definir el format del full de mandat que s’ha d’imprimir perquè els diferents titulars el puguin signar
1. A Gestió > Rebuts > Definició, cliqueu Configuració mandats.

2. Escolliu si voleu que es mostri o no el logotip de l'escola i la seva posició.

3. Escolliu si voleu que es mostrin o no les dades de l'alumne, la seva posició i quines dades concretes voleu.
I. SÈRIE DE FACTURACIÓ


Si a Configuracions del mòdul de rebuts heu configurat el mòdul de rebuts per poder tenir sèries, podeu configurar-les.


1. A Gestió > Rebuts > Definició, cliqueu
Sèrie de facturació.

2. Cliqueu Nova sèrie de facturació i ompliu els camps.

Sèrie. Abreviatura o codificació de la sèrie.
Nom. Nom de la sèrie.
Número inicial. La numeració dels rebuts d'aquesta sèrie començarà amb aquest número.
Sèrie per defecte. Sèrie on s'assignaran els rebuts en els quals no s'especifiqui a quina sèrie pertanyen.
Full de liquidació. Només aplicable a un tipus concret de centres.
Sèrie de rebuts de matrícula. Els rebuts generats des del mòdul de preinscripcions formaran part d'aquesta sèrie.

3. Cliqueu Guardar.

 J. ENTITATS PER A LA REMESA


Podeu demanar de fer la gestió de rebuts tenint en compte les diferents entitats bancàries. D'aquesta manera, desapareixen Agents emissors i Presentadors i podreu crear diferents entitats bancàries (amb els seus presentadors i agents emissors) perquè les remeses bancàries s'organitzin per entitats.

Per activar-ho ens ho heu de demanar enviant un correu electrònic a
pregunta@clickedu.net.

Amb aquesta opció activa, l’apartat Definició serà així:1. A Gestió > Rebuts > Definició, cliqueu Entitats per a la remesa.

2. Afegiu el presentador i l'agent emissor per defecte.

Aquest presentador i agent emissor serveixen per incloure els rebuts dels alumnes que tinguin el codi IBAN d'una entitat que no sigui cap de les que heu donat d'alta.3. Cliqueu Afegir i introduïu les dades de l'entitat bancària.4. Cliqueu Guardar.

Quan genereu les remeses, Clickedu les agruparà segons les entitats bancàries creades. Per exemple, si heu creat l'entitat Clickbanc, la remesa inclourà tots els rebuts dels alumnes que tinguin un codi IBAN d'aquesta entitat.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article