Administrar preus del transport

Modificat el Dc, 9 Ago., 2023 a les 1:26 PM

Per definir quins seran els preus d'aquest servei

A la pàgina principal del mòdul Transport podeu veure un llistat de preus. Aquests preus són els que hàgiu configurat, que després podreu assignar als usuaris inscrits al servei.

  • Permís necessari: Gestionar Transport (Serveis > Transport).

 


 

1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Transport.

2. Cliqueu Administrar preus del transport.

Accedireu a la pàgina on podreu veure els preus que hi hagi creats.

Es poden definir tants tipus de preus com l’escola necessiti (p. ex., mensual, diari, setmanal, 4 dies/setmana, 3 dies/setmana, etc.).

3. Per crear un preu cliqueu 'Nou preu' i definiu-lo.

               

Si cobreu els serveis a mes vençut, els mesos que teniu seleccionats a les tarifes del mòdul han de correspondre als mesos en què fareu el cobrament, és a dir, els mesos en què generareu els rebuts. Per tant, els mesos facturables fan referència al moment en què es farà la generació de rebuts, i no a les dates en què s'ha utilitzat el servei.
Per exemple, amb una inscripció permanent a mes vençut que comença l'1 de setembre, la primera facturació l'hauríeu de fer al mes d'octubre, quan cobrareu el transport corresponent al setembre. Així, la tarifa de transport no cal que sigui facturable al setembre.
El funcionament de les inscripcions puntuals a mes vençut és com el de les permanents. Per tant, només cal seleccionar els mesos facturables en què hàgiu de generar rebuts, independentment de les dates en què s'estiguin cobrant els serveis.

El preu mensual és el que s'utilitzarà per a inscripcions permanents. El preu diari és el que s'utilitzarà per a inscripcions puntuals, i caldrà passar llista per poder facturar les inscripcions.

4. Cliqueu 'Nou descompte'  per afegir descomptes respecte del preu mensual. Un descompte s'aplicarà quan un alumne tingui tantes absències com dies marqueu.

5. Cliqueu 'Nou import' per afegir promocions per a les inscripcions puntuals. Una promoció s'aplicarà quan un alumne hagi utilitzat el transport amb inscripcions puntuals tantes vegades com dies marqueu.

6. Cliqueu 'Guardar'.

 

EXEMPLES

               

Es cobrarà 150 € a cada usuari que tingui una inscripció permanent.

Per cada dia que es passi llista al transport i es marqui que un usuari amb inscripció permanent no hi és, es descomptaran 5 € de l'import total.

Es cobrarà 7 € per dia a cada usuari que utilitzi el transport amb una inscripció puntual.

Si en un mes un usuari amb inscripcions puntuals ha utilitzat el transport 5 vegades, se li cobraran 28 € per aquests dies, i no 35 € (5 x 7 €).


               

Es cobrarà 125 € a cada usuari que tingui una inscripció permanent per a 4 dies a la setmana.


               

Es cobrarà 100 € a cada usuari que tingui una inscripció permanent per a 3 dies a la setmana.

 

CAL TENIR EN COMPTE LES SEGÜENTS CONSIDERACIONS

— Els centres que tingueu tarifes amb preus tancats cada mes, hauríeu de crear inscripcions permanents.

— Els centres que cobreu a final de mes el nombre de viatges de l’alumne, hauríeu de crear inscripcions puntuals de tot l’any, és a dir, amb data d’inici al setembre i data de fi al juny.

En aquest cas, es cobraran els dies en què s’hagi passat llista al transport i s'hagi marcat que l'alumne l'ha utilitzat.

— Si doneu de baixa del transport un alumne que tingui una inscripció permanent (sigui el dia que sigui del mes), l’import mensual indicat serà facturat. Caldrà, doncs, que posteriorment li feu un abonament. Per evitar-ho hauríeu de donar-lo de baixa el mes anterior i cobrar-li els dies del mes actual com a inscripcions puntuals.

— Un alumne pot tenir inscripcions permanents i puntuals a la vegada.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article