Administrar preus de menjador

Modificat el Dc, 9 Ago., 2023 a les 12:41 PM

Per definir quins seran els preus d'aquest servei

A la pàgina principal del mòdul Menjador podeu veure un llistat de preus. Aquests preus són els que hàgiu configurat, que després podreu assignar als usuaris inscrits al servei.

  • Permís necessari: Gestionar Menjador (Serveis > Menjador).

Índex:
Administrar preus
Exemples
Consideracions que cal tenir en compte

  


 

ADMINISTRAR PREUS

1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Menjador.

2. Cliqueu Administrar preus de menjador.

Accedireu a la pàgina on podreu veure els preus que hi hagi creats.

Es poden definir tants tipus de preus com l’escola necessiti (p. ex. mensual, diari, setmanal, 4 dies/setmana, 3 dies/setmana, etc.).

3. Per crear un preu cliqueu Nou preu i definiu-lo.

               

Si cobreu els serveis a mes vençut, els mesos que teniu seleccionats a les tarifes del mòdul han de correspondre als mesos en què fareu el cobrament, és a dir, els mesos en què generareu els rebuts. Per tant, els mesos facturables fan referència al moment en què es farà la generació de rebuts, i no a les dates en què s'ha utilitzat el servei.
Per exemple, amb una inscripció permanent a mes vençut que comença l'1 de setembre, la primera facturació l'hauríeu de fer al mes d'octubre, quan cobrareu el menjador corresponent al setembre. Així, la tarifa de menjador no cal que sigui facturable al setembre.
El funcionament de les inscripcions puntuals a mes vençut és com el de les permanents. Per tant, només cal seleccionar els mesos facturables en què hàgiu de generar rebuts, independentment de les dates en què s'estiguin cobrant els serveis.

El preu mensual és el que s'utilitzarà per a inscripcions permanents. El preu diari és el que s'utilitzarà per a inscripcions puntuals, i caldrà passar llista per poder facturar les inscripcions.

4. Cliqueu Nou descompte per afegir descomptes respecte del preu mensual. Un descompte s'aplicarà quan un alumne tingui tantes absències com dies marqueu.

5. Cliqueu Nou import per afegir promocions per a les inscripcions puntuals. Una promoció s'aplicarà quan un alumne s'hagi quedat a dinar amb inscripcions puntuals tantes vegades com dies marqueu.

6. Cliqueu Guardar.

  


 

EXEMPLES

— Exemple 1 
Es cobraran 150 € a cada usuari que tingui una inscripció permanent.
Per cada dia que es passi llista al menjador i es marqui que un usuari amb inscripció permanent no hi és, es descomptaran 5 € de l'import total.
Es cobraran 7 € per dia a cada usuari que es quedi a dinar amb una inscripció puntual.
Si en un mes un usuari amb inscripcions puntuals s'ha quedat a dinar 5 vegades, se li cobraran 28 € per aquests dies, i no 35 € (5 x 7 €).

               

 

— Exemple 2
Es cobraran 125 € a cada usuari que tingui una inscripció permanent per a 4 dies a la setmana.       

       

 

— Exemple 3
Es cobraran 100 € a cada usuari que tingui una inscripció permanent per a 3 dies a la setmana.

               

  


 

CONSIDERACIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE

— Els centres que tingueu menús amb preus tancats cada mes, hauríeu de crear inscripcions permanents.

— Els centres que cobreu a final de mes el nombre de menús de l’alumne, hauríeu de crear inscripcions puntuals de tot l’any, és a dir, amb data d’inici al setembre i data de fi al juny.

En aquest cas, es cobraran els dies en què s’hagi passat llista al menjador i s'hagi marcat que l'alumne s'ha quedat.

— Si doneu de baixa del menjador un alumne que tingui una inscripció permanent (sigui el dia que sigui del mes), l’import mensual indicat serà facturat. Caldrà, doncs, que posteriorment li feu un abonament. Per evitar-ho hauríeu de donar-lo de baixa el mes anterior i cobrar-li els dies del mes actual com a inscripcions puntuals.

— Un alumne pot tenir inscripcions permanents i puntuals a la vegada.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article