Comandes

Modificat el Dc, 9 Ago., 2023 a les 2:04 PM

Per gestionar les comandes de vendes i activitats


Quan heu fet una
nova comanda, la podeu gestionar per preparar-la, cobrar-la, lliurar-la i generar-ne l'albarà.

  • Permís necessari: Gestionar Vendes i activitats (Serveis > Vendes i activitats) o ser tutor (només per als articles marcats com a gestionables pel tutor).

 


 

Els responsables dels alumnes preinscrits també poden fer comandes.


1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Vendes i activitats.

Si hi ha comandes noves, veureu un signe d'exclamació vermell al costat de la icona del carro, que podreu clicar i veure les comandes que els responsables hagin realitzat.

2. Aneu a la pestanya Comandes i cerqueu les comandes que voleu gestionar.

                

Les comandes tenen tres estats d'entrega ( pendent,  preparat i  entregat) i tres estats de cobrament ( pendent,  enviat a rebuts i  cobrat).

3. Si la comanda no està preparada, cliqueu (Preparar).

               

— Seleccioneu els articles i lots preparats.

— Definiu la data de l'albarà, qui en serà el responsable, si serà visible als responsables i la forma de pagament. Si heu creat percentatges per aplicar descomptes o recàrrecs, des d'aquí els podeu assignar a l'albarà.

— Si desitgeu eliminar algun article de la comanda, cliqueu (Anul·lar).

— Cliqueu Preparar o Preparar i lliurar.

Quan una comanda ja està preparada es pot lliurar i cobrar. Si la comanda és de material de l'escola (una comanda interna), quan la comanda està preparada, ja es marca com a cobrada.

4. Per marcar que heu cobrat una comanda cliqueu (Cobrar) o seleccioneu les comandes que vulgueu marcar a la columna Cobrar/Rebuts i cliqueu Cobrar.

La comanda us apareixerà com a cobrada. La podreu tornar a pendent amb la icona (Passar a pendent).

5. Per cobrar una comanda mitjançant el mòdul de rebuts, seleccioneu les comandes que vulgueu a la columna Cobrar/Rebuts i cliqueu Enviar a rebuts.

Enviant les comandes a rebuts podreu generar-ne factures.

               

Podeu definir terminis de pagament indicant més d'una data d'emissió. Si ho feu, a la descripció de les factures podreu veure el seu termini.

Si seleccioneu Afegir a rebuts existents, el sistema busca si en la data d'emissió indicada hi ha rebuts (amb la mateixa forma de pagament), als quals afegirà les comandes. Si en la data indicada no hi ha rebuts, afegirà les comandes en el primer rebut del mes que trobi. Si en el mes no hi ha rebuts o no seleccioneu Afegir a rebuts existents, se'n crearan de nous.

Si seleccioneu Agrupar comandes en un concepte, afegirà un sol concepte al rebut, amb totes les comandes. Si no ho seleccioneu, es crearan tants conceptes com comandes.

6. Per marcar que heu lliurat una comanda cliqueu (Lliurar) o seleccioneu les comandes que vulgueu a la columna Lliurar i cliqueu Lliurar.

7. Per generar albarans cliqueu (Generar PDF albarà) d'una comanda o seleccioneu les comandes que vulgueu a la columna PDF i cliqueu Albarà o Albarà agrupat per alumne.

Quan una comanda no està preparada podeu generar un PDF amb la informació de la comanda clicant (Exportar a PDF).

Quan una comanda s'ha enviat a rebuts us podeu descarregar un PDF amb el rebut de la comanda clicant (Generar PDF rebut).

8. Per eliminar una comanda heu de desfer tots els passos possibles (lliurament, cobrament i albarà), clicar (Preparar) i eliminar tots els articles i lots de la comanda.

No podeu eliminar una comanda si s'ha realitzat des de venda directa o si s'ha enviat a rebuts.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article