Crear una enquesta

Modificat el Dl, 6 Març, 2023 a les 8:47 AM

Per crear enquestes a la plataforma

Clickedu és una eina fantàstica per recollir opinions dels diferents col·lectius de l’escola: pares i mares, alumnes, professors i PAS. Crear una nova enquesta requereix dedicar-hi molt poc temps i les respostes es recullen amb facilitat perquè es pot fer a través del mateix programa.

 Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Respondre una enquesta

 


 

1. Entreu al bloc Gestió i accediu al mòdul Enquestes.

Anireu a la pantalla on veureu totes les enquestes que tingueu creades.

2. Feu clic sobre el botó Nova enquesta a la part inferior de la pantalla.

 

              

3. Introduïu les dades de l'enquesta.

— Valor màxim: existeixen 4 valors màxims per defecte: 4, 6, 8 i 10. Són la xifra més alta que l'usuari pot configurar per respondre a una pregunta de tipus quantitatiu. Per exemple, si trieu 10 com a valor màxim, en funció de la pregunta 0 equivaldria a “gens”, “mai”, o “totalment en desacord”; 10 equivaldria a “sempre” o “totalment d'acord”.
— Límit acceptació: és un valor definit per l'usuari que representa el mínim que està disposat a acceptar per considerar el resultat d'una enquesta com a favorable. Per exemple, si el valor màxim és 10, el límit d'acceptació sol ser-ne almenys la meitat.
— Límit objectiu: és el valor definit per l'usuari que representa l'objectiu; és a dir, el resultat o grau de satisfacció que es desitja assolir. Treballant amb un valor màxim de 10, el límit objectiu podria situar-se, per exemple, entre 7 i 8.

Podeu triar dues opcions:
No veure noms. Permet preservar l'anonimat de qui realitza l'enquesta. L'enquesta apareixerà com a anònima a l'usuari que vulgui respondre-la.
Enviar correu. Permet enviar un avís a tots els usuaris que han de contestar l'enquesta. Després d'enviar l'avís de l'enquesta per correu sortirà una pantalla on hi ha el resum dels correus electrònics a qui s'ha enviat l'enquesta.

4. Cliqueu Guardar.

5. Ara ja podeu començar a introduir preguntes. Feu clic sobre el botó Nova pregunta i apareixerà una caixa de text en la qual podreu escriure-la.


Al desplegable heu de triar quin tipus de pregunta voleu.
— Pregunta amb valoració: permeten que l'usuari triï un número entre u i el valor màxim que hàgiu especificat.
— Pregunta d'elecció simple: d'entre totes les respostes, només en podran seleccionar una.
— Pregunta d'elecció múltiple: d'entre totes les respostes, en podran seleccionar més d'una.
— Pregunta de SÍ/NO: la resposta serà sí o no.
— Pregunta sense valoració: podran escriure manualment la resposta.
— Separador: es crearà un separador entre preguntes amb el text que hi indiqueu (un títol en el cas que hi hagi diversos apartats, per exemple).

Clickedu resulta més útil quan gestiona dades quantitatives, així doncs, recomanem que només feu servir l'opció de pregunta sense valoració en casos excepcionals.

També podreu determinar l’ordre en què apareixerà a l’enquesta, posant el número 1, si ha de ser la primera, el 2 si ha de ser la segona, etc.

En funció del tipus d’usuari al qual va dirigida l’enquesta, quan es creen les preguntes, us podeu trobar amb diferents opcions:
— Professors: podreu filtrar per cursos, dirigint l'enquesta al conjunt de professors determinat pel curs triat.
— PAS: no hi ha més opcions.
— Pares i mares: podreu filtrar per cursos, triar a quina àrea pertany de l'àrea de preguntes que ja venen definides.
— Alumnes: pot ser una pregunta general, per matèries, per tutor i es pot filtrar per cursos.
— Altres usuaris: pot ser una pregunta per usuaris que no són del centre (proveïdors, per exemple). Si encara no heu obert la plataforma a les famílies, podeu fer-los-hi arribar enquestes mitjançant aquesta opció.

Podeu també veure’n els noms, que seran els que figurin al seu correu electrònic, o no veure’ls.

Podeu configurar el missatge i les preguntes de la mateixa manera que amb els altres tipus, però haureu d’indicar els correus electrònics dels destinataris al camp E-mails. Podreu escriure’ls o bé pujar un arxiu que contingui les adreces.

El que farà Clickedu serà crear un ‘Clickedu fictici’, on accediran a respondre l’enquesta. El sistema retornarà els resultats com si els usuaris haguessin respost des de les seves plataformes.

6. Creeu tantes preguntes com vulgueu fent servir el mateix sistema.

Si voleu publicar l’enquesta avui mateix, activeu la casella Publicació i empleneu els camps que us apareixeran. Si voleu fixar una data límit per poder respondre l’enquesta, indiqueu-la a l’apartat Tancament.

7. Finalment, per desar l’enquesta feu clic sobre el botó Guardar.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article