Accions: Configurar preavaluacions

Modificat el Dt, 27 Juny, 2023 a les 4:43 PM

Per configurar el format d'avaluació de les preavaluacions

Podeu administrar les preavaluacions de cada curs. Recordeu que les preavaluacions s'activen des d'Administració > Acadèmic > Administrar avaluacions. Allí heu de marcar quines de les avaluacions que teniu configurades han de tenir avaluació prèvia, marcant el selector Té prèvia.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics

 


 

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. A Accions, seleccioneu Configuracions d'avaluacions prèvies.

               

Les categories defineixen què avaluareu i els objectius defineixen com ho avaluareu. Es tracta que creeu una o més categories, que seran les que avaluareu amb quantificadors, amb una frase curta o amb una nota numèrica.

Vegem un exemple: per a la categoria Objectius, podeu afegir-hi les opcions AssolitPresenta dificultatsNo assolit. 

També hi ha la possibilitat que avalueu la preavaluació amb una nota numèrica, que serà orientativa. En aquest cas, les notes les haureu d’entrar com a opcions d’una categoria, que podria tenir el nom de Notes. Les opcions han de ser notes numèriques. Així doncs, haureu d’entrar cada nota com una nova opció: 10, 9, 8, 7, etc.

3. Cliqueu el botó Nova categoria.

              

4. Poseu-li un nom, una abreviació, una data inicial i, si voleu, una data final.

5. Cliqueu Guardar.

Quan la tingueu creada, us apareixerà a la llista de categories, juntament amb la resta que ja teníeu creades.

Us recomanem que no creeu més de tres categories i que les opcions siguin una sola paraula o frases molt curtes, ja que en el document final les opcions de cada categoria no es visualitzaran correctament si són massa llargues. De totes maneres, genereu un butlletí de preavaluació per revisar que les columnes apareguin correctament. 


               

6. Cliqueu, a la columna Accions de la nova categoria, (Opcions).

7. Introduïu el nom o la frase de l'opció i cliqueu el botó Afegir. Feu-ho les vegades que necessiteu.

Clicant (Eliminar) podreu esborrar una categoria si encara no hi heu afegit opcions.

Amb la icona  (Avaluacions amb prèvia) podreu veure quines avaluacions tenen prèvia.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article