Matèries mare

Modificat el Dc, 28 Juny, 2023 a les 11:16 AM

Des d’aquest apartat podreu visualitzar d’una manera ràpida les diferents matèries mare que tingueu creades en cada etapa, així com gestionar-ne l’administració.

Important:

Només s’usarà l’estructura de matèria mare en el cas que vulgueu que als butlletins de notes de les avaluacions apareguin les notes de les matèries filles; i al butlletí final de curs i a la documentació oficial vulgueu que aparegui la nota de la matèria mare.

Exemple d'estructura de matèries mare i filles: 

A primària:
            Educació artística: visual i plàstica (Mare)
                       Educació artística o Plàstica (Filla)
                       Educació musical o Música (Filla)

A secundària:
            Ciències de la Naturalesa (Mare)
                       Física i química (Filla)
                       Biologia i geologia (Filla)

És a dir, seguint el primer exemple, només farem servir aquesta estructura si a les avaluacions volem que aparegui la nota de Música i la nota de Plàstica, i a la final, la nota d’Educació artística.

No usarem aquesta estructura en altres casos.

Entrem al bloc d’Administració i al mòdul ‘Acadèmic’ fem clic a la pestanya ‘Matèries i grups’.

Des del botó 'Accions' de dins la pestanya 'Matèries i grups' podrem accedir a l'acció 'Matèries mare'

 

Us apareixeran totes les matèries relacionades amb les mare que tingueu creades per a cada etapa per tenir-les localitzades en tot moment.

 

Veureu que teniu l’opció, a més a més, de modificar les filles amb el vincle ‘Modificar’ i modificar la mare amb el vincle ‘Modificar mare’.

La configuració de les matèries mare a ESO i a primària ara és exactament la mateixa. Tot seguit us la detallem:

 

- Crear i assignar les matèries filles:

  1. Les matèries filles dels dos cursos del cicle han d’estar enllaçades per CODI OFICIAL i matèria anterior. La matèria de Plàstica de 4t de Primària ha de tenir matèria anterior Plàstica de 3r de Primària. Preferiblement, ambdues matèries han de tenir el mateix codi, per exemple PLAS, o la mateixa família de codi (PLAS3 i PLAS4).
  2. Les matèries filles HAN DE SER DE NIVELL CURS, és a dir, han d’estar assignades a un curs.
  3. Les matèries filles de diferents cicles NO CAL ENLLAÇAR-LES.

 

- Crear i assignar les matèries mare:

  1. La matèria mare ha d’estar assignada a NIVELL CICLE (Cicle inicial, cicle mitjà o cicle superior), si volem que la nota final sigui de cicle, o a NIVELL CURS (si la nota final ha de ser de curs).
  2. En cas que la matèria mare sigui de cicle ha de tenir NOMÉS assignades les filles del darrer CURS del cicle. Educació Artística del nivell superior només ha de tenir assignades Música i Plàstica de 6è de Primària. Si pel contrari, la matèria mare és una matèria de curs, ha de tenir assignades les dues matèries filles d’aquell curs. Per exemple, l’Educació Artística de 1r ha de tenir assignades la Música i la Plàstica de 1r.

 

- Administrar una matèria filla:

  1. L’administració d’una matèria filla és com la resta de matèries.

 

- Administrar una matèria mare:

  1. Cal crear un grup/classe per a cada unió de matèries filles. Com es veu en la  imatge número 1, quan administrem Educació Artística assignarem les classes de música i plàstica del curs. Recordeu que per administrar una matèria en el curs escolar actual cal accedir a Bloc Administració > Mòdul Acadèmic > Pestanya Matèries i grups > Botó Matèries > seleccionar el curs del desplegable > marcar la casella veure'ls tots > buscar una de les matèries > clicar Administrar matèria > botó ‘Nou grup/classe’.
  2. S’haurà de crear un nou grup/classe per a cada línia diferent de les matèries filles. Si hi ha dues línies de Música i Plàstica a 6è de Primària (A i B), crearem dos grups/classe per Educació Artística. Tal com podem veure en les imatges 2 i 3.

 

 

 

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article