Informes de valoració de PERMSEA

Modificat el Thu, 10 Aug 2023 a les 01:59 PM

A. Al final d'una unitat temporal


     Administrador - Crear àrees per valorar les situacions globals del full de comunicació:

Cal crear àrees amb els noms de Situació Global A i B —que només s'usaran per generar el full de documentació— per cada grup i assignar-les al tutor pertinent.

1. Accediu a AdministracióAcadèmicMatèries i grups i cliqueu 'Nova àrea'.

2. Introduïu els camps requerits:
— Nom de la matèria: Situació Global A/B
— Curs
— Tipus: 'Matèries comunes - Comuna'
— Codi i nom oficial: SGA / Situació Global A/B

3. Cliqueu Acceptar.

4.AdministracióAcadèmicMatèries i grups, cerqueu la nova àrea i cliqueu la icona de la clau anglesa (administrar matèria).

5. Assigneu els grups de l'àrea clicant 'nou grup/classe'.


     Administrador - Crear acta de reunió per al full de comunicació:

1. Accediu a AdministracióDocumentació i seleccioneu un curs.

2. De la columna de la unitat temporal (UP) en curs cliqueu, a baix de tot, reunió: 'convocar'; ompliu el formulari, i cliqueu 'Guardar'.

3. De nou a baix de tot de la columna de la UP en curs, cliqueu acta: 'escriure'.

4. Introduïu els comentaris de les frases del full de comunicació de la UT i cliqueu 'Guardar i sortir'.


     Docents - Omplir valoració i observacions en el full de comunicació:

1. Accediu a l'àrea i cliqueu Avaluar.

2. Situeu-vos a la UP que pertoqui i cliqueu 'notes i observacions'.

3. Per cada alumne, a l'apartat Procés d'aprenentatge de la Unitat Temporal, introduïu les observacions al requadre Observacions del full de comunicació.

4. Cliqueu 'Guardar'.


     Tutor - Afegir observació general:

1. Des del bloc Àrees, cliqueu Avaluacions.

2. Accediu al vostre grup —marcat amb una estrella.

2. Situeu-vos a la UP que pertoqui i cliqueu acta: 'escriure'.

3. Per cada alumne, podeu veure les observacions que ha fet la resta de docents i afegir les observacions generals al requadre Observacions per al full de comunicació.

4. Cliqueu 'Guardar i sortir'.


     Administrador - Generar full de comunicació:

1. Accediu a AdministracióDocumentació i seleccioneu un curs.

2. De la columna de la UP en curs cliqueu, a baix de tot, documentació: 'generar'.

3. Seleccioneu els alumnes dels quals voleu generar el full de documentació, seleccioneu 'Full de comunicació' i cliqueu 'Generar'.
B. Al final d'un semestre:


     Docent taller i tutor - Crear Indicadors d'avaluació (IA) per al balanç semestral:

1. Accediu a Àrees > [la vostra àrea —taller o àrea transversal—] > Indicadors d'avaluació i cliqueu 'Nou indicador d'avaluació'.

2. Configureu el balanç semestral i cliqueu 'Guardar'.

Podeu copiar IA d'altres cursos i UP, clicant 'Copiar indicadors d'avaluació entre àrees''Copiar indicadors d'avaluació entre avaluacions / unitats temporals'


     Docent taller i tutor - Visualitzar tots els indicadors de l'àrea de totes les UT prèvies i fer-ne el balanç:

Podeu fer el balanç des de dues pantalles:

1. Accediu a Àrees > [la vostra àrea —taller o àrea transversal—] > Avaluar i aneu a la UT en curs.

2. Cliqueu 'seleccionar detalls del llistat' i seleccioneu els IA que desitgeu veure i la casella mostrar indicadors d'avaluació de múltiples avaluacions.

3. Cliqueu 'Aplicar selecció al llistat'.

4. Valoreu l'IA del balanç.

O bé:

1. Accediu a Àrees > [la vostra àrea —taller o àrea transversal—] > Avaluar i aneu a la UP en curs.

2. Cliqueu 'valorar criteris d'avaluació''Seleccionar detalls del llistat'.

3. Seleccioneu els IA que vulgueu i cliqueu 'Guardar'.

4. Valoreu l'IA del balanç.


     Tutor - Visualitzar tots els posicionaments globals de tots els IA:

1. Accediu a ÀreesLa meva classeAlumnes i cliqueu 'Graella de notes dels indicadors d'avaluació'.

Podeu filtrar per alumnes i IA. 
C. Al final de curs
:


A part dels passos de final de semestre.

     Docent taller - Visualitzar les expectatives de cicle i omplir la informació de l'informe de progressió:

1. Accediu a Àrees > [la vostra àrea] > Avaluar i aneu a la sisena UP.

2. Cliqueu 'notes i observacions'.

Per cada alumne podeu consultar, a Informe de progressióCompetències, la informació sobre les expectatives clicant la icona de l'ull (informació de la competència).

3. Indiqueu el progrés individual de l'alumne (avaluació formativa) i el progrés de l'alumne en relació a les perspectives d'aprenentatge.

4. Cliqueu 'Guardar'


     Tutor - Introduir les observacions finals:

1. Entreu a l'àrea del vostre grup i accediu a Avaluar > sisena UP > 'notes i observacions'.

2. Per cada alumne, introduïu els comentaris generals de l'informe de progressió a l'apartat Observacions.

3. Cliqueu 'Guardar'


     Administració - Generar l'informe de progressió:

1. Accediu a AdministracióDocumentació > un grup i, a la columna de la sisena UP, cliqueu documentació: 'generar'.

2. Seleccioneu els alumnes que vulgueu i configureu com voleu l'informe.

3. Seleccioneu Informe de progressió.

4. Cliqueu 'Generar'. 
D. Al final de cicle
:


A part dels passos a final de semestre i a final de curs.

     Tutor - Introduir el nivell de desenvolupament de la competència:

1. Accediu a ÀreesCompetències.

2. Per cada alumne assigneu el nivell d'assoliment de cada competència. 


     Administració - Generar l'informe de fi de cicle:

1. Accediu a AdministracióDocumentació > un grup i, a la columna de la sisena UP, cliqueu documentació: 'generar'.

2. Seleccioneu els alumnes que vulgueu i configureu com voleu l'informe.

3. Seleccioneu Informe de progressió.

4. Cliqueu 'Generar'.


     Administració - Generar l'acta d'avaluació final de cicle:

1. Accediu a AdministracióDocumentació > un grup i, a la columna de la UP final, cliqueu documentació: 'generar'.

2. Seleccioneu els alumnes que vulgueu i configureu com voleu l'informe.

3. Seleccioneu Acta d'avaluació final de cicle.

4. Cliqueu 'Generar'.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article