Com està organitzat?

Modificat el Tue, 07 Mar 2023 a les 06:30 PM

Clickedu permet fer tota una sèrie de tasques que s’han organitzat en grans apartats anomenats blocs, als quals es pot accedir a través d’unes pestanyes sempre disponibles a la part superior de la pantalla. Poden ser els següents, depenent dels permisos que disposeu:

                
 

 • Sumari: En aquest bloc Clickedu resumeix la informació més important de la resta de blocs.

 • Matèries: Hi trobareu tasques relacionades amb la gestió acadèmica: les vostres matèries, els vostres alumnes i les seves notes, dades d’assistència, la planificació de les vostres classes, les avaluacions, etc.

 • Continguts: Tindreu accés tant a recursos de la pròpia escola com d'altres externs. També podreu gestionar els llibres digitals.

 • Comunicació: Hi trobareu diverses maneres de comunicar-vos amb la resta de la comunitat educativa: enviar correus electrònics, rebre notícies, veure fotografies relacionades amb els vostres alumnes, etc.

 • Calendari: Hi podreu fer tasques relacionades amb la gestió del vostre temps i el dels vostres companys i alumnes: assenyalar quan teniu una reunió, quan hi ha un examen, veure els dies en què l’escola fa festa, etc.

 • Arxius: Aquest bloc permet, entre d'altres coses, col·laborar amb altres professors en documents d’interès per a l’escola, amb la finalitat de desar-los en un sol lloc en versió oficial. Això requereix establir fluxos de treball perquè els documents siguin revisats per les persones adequades i disposar d’un sistema de permisos que reguli la informació visible per cada persona.

 • Gestió: Aquest bloc permet fer una gestió interna de l’escola. Inclou diversos mòduls, entre d'altres: 
 • Avisos de la porteria: En aquesta secció es registren els avisos de trucades de pares que volen informar, per exemple, d'una absència per malaltia o un retard; o sol•licitar una entrevista amb un tutor. També es mostren els avisos i sol•licituds enviats per altres usuaris de Clickedu.      
 • Rebuts: Permet l’elaboració i el control de rebuts des de la mateixa plataforma.
 • Activitats extraescolars: Permet donar d'alta activitats extraescolars, publicar la informació a la plataforma perquè els alumnes s'hi inscriguin i fer-ne la gestió (pagament, monitoratge, assistència, altes i baixes, etc.).
 • Acollida: Amb una estructura similar a la de les activitats extraescolars, permet donar altes al servei d'acollida, publicar-ne les dades a Clickedu i gestionar-ne el procés: pagament, monitoratge, parametritzacions, assistència, altes i baixes, etc.
 • Validar modificacions: Validació de les modificacions de les dades personals que han fet els pares/mares dels alumnes.
 • Menjador: Gestió de menús, preus i assistència; permet establir paràmetres, penjar els menús per a les famílies, etc.
 • Incidències i indicadors: A través d’aquest mòdul l’escola agilita la resolució d’incidències que afecten el seu correcte funcionament. Això s’aconsegueix facilitant la comunicació entre les persones que treballen al centre i adreçant cada incidència al destinatari corresponent, de forma automàtica.
 • Enquestes: L’escola pot crear enquestes per recollir l’opinió de la comunitat educativa sobre qualsevol tema i processar-ne els resultats automàticament. Des d’aquest mòdul és possible tant dissenyar una enquesta com respondre-la.
 • Reunions de pares i mares: Dona d’alta les reunions dels pares i mares per classes; també permet penjar l'acta i la documentació que s’ha entregat o es vol lliurar.
 • Contrasenyes dels alumnes i famílies: Genera un document per explicar quines coses podran fer les famílies des de Clickedu. A més a més, permet imprimir un llistat d'usuaris i contrasenyes.
 • Web: Aquest bloc permet la configuració de la pàgina web externa de l'escola. Cal tenir-ho contractat.

 • Administració: Bloc des del qual podeu configurar la major part de les possibilitats de la plataforma: els usuaris, la part acadèmica, el centre, els permisos, els horaris i la documentació.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article