Alumnes de la meva classe

Modificat el Dc, 7 Juny, 2023 a les 3:31 PM

Per tenir una visió general dels vostres alumnes


En aquesta pantalla el tutor d'una classe pot veure els seus alumnes, amb diferents accions per a cada un d'ells, i diverses opcions d'avaluació, comunicació amb les famílies i documentació oficial. Hi pot accedir des de MatèriesLa meva classe >  Alumnes.

Índex:
Llistat d'alumnes
Fotografies i exportació de fulls i dades
Avaluar
Famílies
Documentació oficial i normativa

LLISTAT D'ALUMNES

A la pantalla principal del mòdul hi ha el llistat d'alumnes dels quals l'usuari és tutor, amb un seguit d'accions per cada un d'ells.

               

 Fitxa de l'alumne:

Per accedir a la pestanya Informació acadèmica de la fitxa de l'alumne.

 Veure suro:

Per veure al suro de totes les matèries de l'alumne.

 Calendari de l'alumne:

Per veure els esdeveniments de l'alumne.

 Notes dels ítems avaluatius:

Per accedir, si l'etapa té ítems avaluatius, a la taula d'ítems avaluatius de la vostra classe i veure les notes de l'alumne.

 Ítems vists pels pares:

Per consultar, si l'etapa té ítems avaluatius, els ítems que els pares de l'alumne hagin marcat com a vists.

 Taula de paràmetres de control de l'aula:

Per accedir a la taula de paràmetres de control de l'aula de l'alumne.

 Notes finals de l'etapa:

Per consultar les matèries de l'etapa de l'alumne, amb la seva qualificació final, si està tancada, qui la impartia, la normativa del curs i les mitjanes.

 Recuperacions:

     (si l'etapa té recuperacions)

Per introduir notes de recuperacions d'aquelles matèries en què un alumne hagi suspès l'avaluació final o l'extraordinària.  Si utilitzeu el filtre de sobre el llistat d'alumnes, Clickedu us buscarà aquells alumnes que tinguin matèries pendents.

  • Permís necessari: Assignar notes de recuperació de cursos anteriors.

 


 

FOTOGRAFIES I EXPORTACIÓ DE FULLS I DADES

Des del quadre superior de la pestanya Alumnes podeu clicar  Fotografies i veure les fotografies dels alumnes.

               

Per obtenir un full amb els alumnes on poder passar llista (o fer-hi anotacions per a cada dia de la setmana), cliqueu  Full d'assistència (pdf). En canvi, si el que voleu és una llista dels vostres alumnes sense columnes per fer-hi observacions, el podeu obtenir amb  Full d'observacions (pdf).

Amb  Exportar alumnes (csv) genereu la llista dels alumnes.

Si des d'Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Altres configuracions activeu Exportació de dades personals des de les matèries, podeu generar un llistat amb les dades personals de contacte dels alumnes amb   Exportar dades personals (csv).AVALUAR

Proves externes:

Aquí podeu avaluar les proves externes dels vostres alumnes.

Notes dels ítems avaluatius:

Si l'etapa té ítems avaluatius, hi podeu consultar les notes dels ítems dels vostres alumnes.

Taula d'objectius d'etapa:

Si l'etapa té alguna taula d'objectius, podeu veure'n els resultats.

Notes objectiu de la classe:

Si l'etapa té les notes objectiu activades, podeu consultar-ne l'assoliment.

Qualificació final del cicle:

Si és una etapa no reglada, aquí podeu introduir les notes finals dels alumnes.

Notes globals:

Hi veureu les notes finals d'etapa de les etapes d'Espanya que n'hagin de tenir.


A les classes d'ESO amb la normativa LOEM també es pot accedir als espais curriculars interdisciplinaris (treball de síntesi, servei comunitari i projecte de recerca).FAMÍLIES

Veure butlletins descarregats:

Aquí podeu saber els pares que s'han descarregat el butlletí de notes des de la seva plataforma o l'app o dels quals tenim confirmació que l'han rebut per correu electrònic. Perquè se'ls puguin descarregar cal que s'activi des d'Administració > Configuració del curs escolar > una etapa > Fitxa de l'alumne.

Taula d'ítems vists pels pares:

Si l'etapa té ítems avaluatius, podeu consultar els ítems que els pares hagin marcat com a vists.

Medicacions:

Amb el permís Gestionar les medicacions podeu accedir al mòdul de medicacions. També les podeu veure (amb permís o sense) a la pestanya Dades personals.

Paràmetres de control de l'aula:

Hi podeu veure els paràmetres de control i la taula de paràmetres de cada alumne.DOCUMENTACIÓ OFICIAL I NORMATIVA

Dades per a la documentació:

Els tutors dels centres espanyols poden introduir les dades per a la documentació necessàries dels seus alumnes.

Competències bàsiques:

Aquí els centres espanyols hi podeu introduir els resultats de les competències bàsiques.

Gestió de matèries optatives:

Als cursos d'ESO de Catalunya cal escollir quina nota de les matèries optatives s'utilitzarà per calcular la nota final d'etapa.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article