Tests autoavaluatius

Modificat el Dt, 22 Ago., 2023 a les 3:17 PM

Per crear exàmens o activitats de reforç

Es poden activar els tests autoavaluatius perquè els alumnes responguin des de la seva plataforma. El resultat d'aquests tests es calcularà automàticament i podreu saber quanta estona hi ha dedicat cada alumne i quines errades ha comès.

Índex:
— 
Crear tests autoavaluatius
Configurar tests autoavaluatius
Ponderar tests autoavaluatius
Administrar tests autoavaluatius
Copiar tests autoavaluatius


Podeu activar aquesta eina des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa o cicle >  (Continguts i eines de les matèries) > Eines de les matèries.


  


  

CREAR TESTS AUTOAVALUATIUS

1. Des del bloc Matèries, entreu a la matèria.

2. A l'apartat Eines del professor, cliqueu Tests autoavaluatius.

3. Per crear un nou test, cliqueu Nou test autoavaluatiu.

 

4. Ompliu les dades requerides.

No és obligatori definir hora inicial i hora final, però us pot ser útil en cas que el test sigui un examen.


A Altres configuracions podeu:
— Definir les vegades que els alumnes poden realitzar el test (entre una i cinc).
— Definir si podran veure la nota i quan. En cas que marqueu aquesta opció, també podeu triar si els alumnes poden veure les respostes del test un cop s'hagi corregit o hagin utilitzat tots els intents. Si no voleu que un alumne pugui veure les respostes abans que els seus companys acabin, assegureu-vos que la data que introduïu és posterior a la de finalització del test.
— Enllaçar el test a un ítem avaluatiu que Clickedu crearà amb el mateix nom que el test. N'haureu d'establir la ponderació des de Matèries > la matèria > Ítems avaluatius.

5. Cliqueu Guardar.

Un cop guardat, podreu modificar totes aquestes dades clicant (Editar).

Si encara no heu activat el test, també el podreu esborrar clicant (Eliminar).

Podreu veure les estadístiques de les respostes dels alumnes clicant   (Estadístiques).

  


 

CONFIGURAR TESTS AUTOVALUATIUS

1. Per definir les preguntes i les respostes del text, des de Matèries > una matèria > Tests autoavaluatius, cliqueu (Gestionar activitats) del test que hàgiu creat.

2. Introduïu el nombre de preguntes que desitgeu.

Si voleu que les preguntes i les seves respostes segueixin l'ordre que introduïu, no marqueu res.

Si voleu que segueixin un ordre aleatori, marqueu les caselles Preguntes aleatòries i Respostes aleatòries. En aquest cas, podeu establir quantes preguntes han de fer els alumnes. Així, per exemple, podeu crear un test avaluatiu amb 20 preguntes però marcar que el límit sigui 5. D'aquesta manera, quan l'alumne contesti el test li apareixeran 5 preguntes (aleatòries) de les 20.

Si no heu seleccionat que les preguntes siguin aleatòries, podeu clicar Ordenar preguntes per establir l'ordre en què voleu que apareguin.

3. Introduïu les preguntes.

A Enunciat, heu d'escriure la pregunta.

Amb el desplegable Tipus, podeu seleccionar el tipus de pregunta voleu:
— Pregunta d'elecció simple (cliqueu Afegir resposta per afegir les diferents opcions i marqueu quina és la correcta)
— Pregunta d'elecció múltiple (cliqueu Afegir resposta per afegir les diferents opcions i marqueu quines són les correctes)
— Pregunta de resposta lliure (caldrà corregir-la manualment)
— Pregunta de SÍ / NO (marqueu quina és la resposta correcta)

A més, també teniu la possibilitat de pujar un fitxer o una imatge per a cadascuna de les preguntes que heu escrit, d'aquesta manera quan els alumnes estiguin fent el test podran veure la imatge o descarregar-se el fitxer que els ajudarà a respondre.

4. Cliqueu Guardar.

Tingueu en compte que, si us heu equivocat, només podreu corregir les preguntes si encara no heu activat el test.


  


 

PONDERAR TESTS AUTOAVALUATIUS

1. Un cop guardades les preguntes, a la mateixa pantalla Matèries > una matèria > Tests autoavaluatius >  (Gestionar activitats), cliqueu Ponderar preguntes.

2. Seleccioneu com voleu que s'avaluïn les preguntes:
Mateix pes entre les preguntes del test autoavaluatiu. Totes les preguntes valen el mateix. Aquesta és l'opció que hauríeu d'escollir si heu seleccionat que les preguntes siguin aleatòries i el límit que heu introduït és menor de les preguntes que hi ha.
Ponderació per percentatges. Permet definir un percentatge a cada pregunta. La suma dels percentatges hauria de ser 100.
Ponderació personalitzada. Permet establir una puntuació segons si la resposta és correcta, incorrecta o està en blanc, personalitzable per a cada pregunta.

3. Cliqueu Guardar.

  


 

ADMINISTRAR TESTS AUTOAVALUATIUS

1. Des de Matèries > una matèria > Tests autoavaluatius, cliqueu (Administrar).

Des d'aquesta pantalla podeu seleccionar l'estat del treball clicant els botons Activar test autoavaluatiu, Desactivar test autoavaluatiu, Finalitzar/tancar test autoavaluatiu o Obrir test autoavaluatiu.

També podeu consultar les notes, clicant Actualitzar notes i modificar-les amb la icona (Avaluar).

Podeu veure les seves respostes i corregir les preguntes de resposta lliure amb la icona (Veure/Corregir respostes), quan els alumnes hagin contestat.

Perquè els alumnes puguin fer el test, heu de clicar Activar test autoavaluatiu.


  


 

COPIAR TESTS AUTOAVALUATIUS

També podeu copiar tests autoavaluatius entre matèries.

1. Des de Matèries > una matèria > Tests autoavaluatius, cliqueu el botó Copiar tests autoavaluatius.2. Marqueu si voleu copiar els tests a una altra matèria (Copiar Tests autoavaluatius) o els voleu obtenir (Obtenir Tests autoavaluatius).

3. Marqueu si voleu copiar els tests entre diferents cursos de la mateixa matèria (De la matèria actual) o entre diferents matèries del curs actual (Les meves matèries).

4. Escolliu, en el desplegable, el curs o la matèria al/del qual voleu copiar els tests.

5. Seleccioneu els tests autoavaluatius que voleu copiar i cliqueu Guardar.

Podeu copiar i obtenir tests autoavaluatius entre grups o cursos de la mateixa matèria.


Amb permís, però, podeu copiar i obtenir tests de qualsevol matèria, curs i professor. 
Permís necessari: Copiar tests autoavaluatius. T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article