Entrega de treballs (pou)

Modificat el Dt, 22 Ago., 2023 a les 3:07 PM

Per crear entregues de treballs, activitats, exercicis, etc.

Es poden activar les entregues de treballs perquè els alumnes puguin lliurar activitats, exercicis i treballs (individuals o en grup) a través de Clickedu. També us pot ser útil per crear treballs només a un alumne i així pugui entregar un exercici si no ha pogut venir a l'escola o perquè pugui treballar un aspecte concret d'una unitat.

Podeu activar aquesta eina des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa o cicle > (Continguts i eines de les matèries) >  Eines de les matèries.

Índex:
— 
Nou treball
Gestionar les entregues de treballs
Exercicis del llibre digital 

 


 

NOU TREBALL

1. Des del bloc Matèries, entreu a la vostra classe o matèria.

2. A l'apartat Eines del professor, cliqueu Entrega de treballs.

3. Per crear un nou treball cliqueu el botó Nou treball.

 

Si teniu el vostre compte connectat amb Google, us apareixerà la possibilitat d'enllaçar un arxiu de Google Drive i donar permís automàticament als alumnes que tingueu seleccionats.

4. Ompliu les dades i cliqueu Guardar.

Amb l'opció Enllaçar a un ítem avaluatiu activada es crearà un ítem avaluatiu a l'avaluació que marqueu.

L'alumne visualitzarà el treball a la seva plataforma. Podrà descarregar-se l'arxiu que hàgiu adjuntat i pujar el seu treball. A més, es crearan esdeveniments al calendari de l'alumne perquè recordi la data i hora d'inici i la data i hora final de l'entrega.

També podeu copiar les entregues de treballs entre diferents grups o cursos d'una mateixa matèria, amb el botó Copiar entrega de treballs.

Amb permís podeu copiar i obtenir entregues de treballs de qualsevol matèria, curs i professor.

  • Permís necessari: Copiar entregues de treballs.
 
 

 

GESTIONAR LES ENTREGUES DE TREBALLS

Cada treball podeu editar-lo — (Modificar entrega de treballs)—, esborrar-lo (si no s'ha entregat cap treball) — (Esborrar lliurament de treballs)— i veure'n les entregues — (Veure treballs).

Si accediu a veure les entregues d'un treball, veureu una graella amb els alumnes que tenen el treball assignat i el seu estat.

Per aquells alumnes que hagin entregat el treball veureu tres icones:
(Veure). Per veure l'arxiu que l'alumne ha adjuntat.
(Esborrar). Per eliminar l'entrega de l'alumne.
(Corregir). Per corregir el treball.

Des del sumari podeu veure el nombre de treballs que tingueu pendents de corregir i accedir-hi directament.

Podeu marcar que un alumne ha entregat el treball a mà seleccionant-lo i clicant Lliurat a mà.

El botó No entregat us permet marcar aquells alumnes que no hagin entregat el treball. Així, podreu corregir el treball.

Per descarregar tots els treballs que desitgeu, seleccioneu els alumnes i cliqueu Descarregar arxius.

Podeu posar notes i observacions més ràpidament seleccionant els alumnes i clicant Posar notes.

Quan corregiu un treball —amb la icona (Corregir)— podeu posar-li una nota, afegir-hi observacions, reentregar el treball perquè l'alumne pugui tornar-lo a fer i adjuntar el treball corregit perquè l'alumne vegi la correcció.

Perquè un alumne pugui veure el treball final corregit cal que tingui nota o una observació. 


 

EXERCICIS DEL LLIBRE DIGITAL

Si teniu llibres digitals vinculats amb la vostra matèria, podeu crear treballs relacionats amb una o més activitats d'aquests llibres.

1. Des del bloc Matèries, entreu a la vostra classe o matèria.

2. A l'apartat Eines del professor, cliqueu Entrega de treballs.

3Cliqueu Exercicis del llibre digital i introduïu les dades com amb els treballs.4. Al desplegable Llibres digitals podeu seleccionar el llibre digital associat a la matèria (per associar llibres digitals a la vostra matèria aneu a Continguts > Recursos digitals > Llibres amb matèries).

5. Al desplegable Unitats i activitats del llibre, seleccioneu les activitats que voleu que es facin.Per avaluar els exercicis dels llibres digitals cliqueu Actualitzar el nombre de notes a recuperar.

Clicant la icona (Veure entregues), al costat dels exercicis dels llibres digitals, podreu veure les notes de les diferents activitats i podreu calcular-ne la nota final.

Les notes de les activitats es mostren segons el que hàgiu escollit amb el botó Configuració de les notes. Les opcions són les següents:
— Primer intent: el sistema recuperarà la nota corresponent al primer intent.
— Últim intent: el sistema recuperarà la nota corresponent a l'últim intent.
— Nota màxima: el sistema recuperarà la nota màxima de cada activitat obtinguda per l'alumne.
— Nota mitjana: el sistema recuperarà la nota mitjana de totes les notes de les activitats.

Diverses coses a tenir en compte sobre les activitats dels llibres digitals:
— Un cop desada l'entrega, no podreu afegir ni treure el llibre ni les activitats del llibre. Per tant, si s'ha de fer alguna modificació, caldrà esborrar-la i tornar-la a crear des de zero.
— Les entregues de treballs realitzades fora de termini apareixeran marcades de color vermell. També hi haurà la possibilitat, gràcies a un tic, de puntuar amb un zero les activitats entregades fora de termini.
— El professor podrà veure els detalls dels intents que ha realitzat l’alumne. Podrà veure les notes per activitat o bé per unitat.
— Es podrà calcular la nota alumne per alumne o bé calcular-les totes de cop.
— La nota final obtinguda podrà ser modificada, però les de les activitats no.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article