Preguntes més freqüents: Model 182

Modificat el Dc, 9 Ago., 2023 a les 10:53 AM

MODEL 182 RENDA

Recordeu que cal revisar totes les configuracions prèvies a l'assignació del model 182. Cal que tingueu:

1. Un agent emissor configurat com a fundació. Comproveu-ho des de l’apartat 
Agents emissors.
2. Un concepte facturable marcat com a donatiu. Comproveu-ho des de l’apartat
Conceptes facturables.
Si no els teniu marcats com a tal, els podreu configurar en qualsevol moment.
3. Rebuts generats i cobrats que continguin els conceptes configurats com a donatiu.

Tasques que cal realitzar per generar el model:

1. Fer l'assignació del model 182 als titulars de les formes de pagament des de l’apartat 
Assignació del model 182 als alumnes.
2. Generar l'arxiu per a Hisenda des de l’apartat
Generació de l'arxiu per al model 182.
3. Generar els certificats per a les famílies des del mateix apartat.Preguntes més freqüents:


1. Hi ha alumnes que no apareixen a l’apartat Assignació del model 182 als alumnes. Per què?

El motiu més habitual és o bé que els alumnes no tenen cap rebut amb algun concepte que sigui donatiu o bé que en tenen però no estan cobrats. Reviseu-ne l'assignació, l'estat dels rebuts i feu els canvis pertinents.


2. Com s'obté el número de justificant?

Aquesta referència la facilita Hisenda quan es presenta el model a través del lloc web de l'Agència Tributària o presencialment.
Un cop el tingueu, cal registrar-lo a Rebuts > Dades Model 182.


3. Es poden modificar els imports que consten al model?

La plataforma calcula els totals en funció dels imports acumulats dels conceptes configurats com a donatius, per tant, no són modificables.


4. Com podem declarar els donatius de les famílies al 50 %?

En el cas de comptes de titularitat compartida, cal que les dades del segon titular estiguin informades. Podreu declarar els donatius al 50 % des de l’apartat Assignació del model 182 als alumnes, marcant els dos responsables (per defecte només es marca el primer).


5. Quina data es té en compte per generar el model, la d'emissió o la de cobrament?

La data que s'utilitza per generar el model és la data de cobrament.
Si es dona el cas que la data d'emissió és d'anys anteriors i la de cobrament correspon a l'any a gestionar, el rebut es tindrà en compte per al model.


6. Quins rebuts inclou el model 182?

El model inclou tots els imports (que vinguin de conceptes marcats com a donatius dins dels rebuts) cobrats entre l'1 de gener i el 31 de desembre, és a dir, té en compte l’any natural, no el curs escolar.


7. Podem generar el model a alumnes que estan de baixa?

Ho podeu fer, ja que si tenen rebuts pagats que incloguin conceptes del tipus donatiu apareixeran a l’apartat Assignació del Model 182 als alumnes marcant Alumnes sense classe assignada.


8. Podem modificar el tipus de document que genera el model?

Aquest certificat s'ha confeccionat a partir de certificats de centres de mostra, amb tots els elements necessaris per a la certificació.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article