Indicadors automàtics amb dades de Clickedu

Modificat el Dl, 6 Març, 2023 a les 9:28 AM

Indicadors que utilitzen dades que ja hi ha a la plataforma

Quan creeu un indicador (vegeu com fer-ho aquí), podeu utilitzar dades de la plataforma. Així, no us serà necessari haver d'entrar dades ni fer càlculs: només heu d'indicar la periodicitat del càlcul.

En aquest punt se us explica els diferents tipus de dades que podeu utilitzar. 

Índex:
Abandonament escolar
Altes i baixes
Alumnes que han rebut alguna entrevista
Assistència d'alumnes
Assistència del professorat
Bústia de suggeriments
Continuïtat entre etapes
Demandes denegades DOIP
Desviació del temps de resolució de les incidències
Entrevistes
Hores de formació
Incidències de manteniment i/o informàtiques
Indexació d'incidències
Necessitats educatives especials
Nota mitjana de les matèries
Notes finals
Plans individualitzats
Programacions revisades amb propostes de millora
Promociona/gradua
Ràtio d'alumnes
Ràtio d'alumnes inscrits al menjador
Ràtio d'alumnes per aula
Ràtio d'alumnes per professor
Ràtio de professor per aula
Ràtio del personal docent
Ràtio del personal docent per etapa
Satisfacció d'enquestes
Temes revisats
Total d'hores dels professors

 


 

ABANDONAMENT ESCOLAR

Càlcul: percentatge

Es calcula el percentatge d'abandonament d'estudis en relació amb el total d'alumnes matriculats.

Fórmula: (nombre d'alumnes donats de baixa durant el curs / nombre d'alumnes matriculats) x 100 

  


 

ALTES I BAIXES

Càlcul: percentatge

— Índex de mobilitat d'alumnes 

Clickedu calcula el percentatge d'alumnes que s'han donat de baixa i alta respecte del total d'alumnes.

Fórmula: (baixes + altes) / total d'alumnes × 100

— Índex d'alumnes que marxen

Es calcula el percentatge d'alumnes que s'han donat de baixa respecte del total.

Fórmula: baixes / total d'alumnes × 100

  


 

ALUMNES QUE HAN REBUT ALGUNA ENTREVISTA

Càlcul: percentatge

Es calcula el nombre d'alumnes que han rebut alguna entrevista respecte del total.

Fórmula: alumnes amb alguna entrevista / total d'alumnes × 100

  


 

ASSISTÈNCIA D'ALUMNES

Càlcul: percentatge

Clickedu recupera els registres d'assistència de tots els alumnes de l'etapa que seleccioneu, els desglossa per curs i classe i separa els retards, els retards justificats, les absències i les absències justificades.

Si seleccioneu Acumulatiu, el càlcul es farà respecte al curs actual. Si seleccioneu Lligat a la periodicitat, es farà a partir del darrer càlcul.

Fórmula: absències i retards / (sessions en què s'ha passat llista × alumnes) × 100

  


 

ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT

Càlcul: percentatge

Recupera els registres d'assistència de tots els professors de l'etapa que seleccioneu, i separa els retards, els retards justificats, les absències i les absències justificades.

Fórmula: absències i retards del personal docent / sessions × 100

  


 

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Càlcul: divisió

Proporciona la relació d'alumnes dels cursos seleccionats que han fet suggeriments.

Fórmula: suggeriments / total d'alumnes

  


 

CONTINUÏTAT ENTRE ETAPES

Càlcul: percentatge

Es calcula el tant per cent dels alumnes que promocionen i canvien d'etapa al centre. Per a aquest indicador no es tenen en compte les altes de nous alumnes, ja que es calcula el nombre d'alumnes que el curs passat eren al darrer curs de l'etapa anterior i ara són al primer curs de l'etapa actual.

Fórmula: alumnes que han promocionat d'etapa / alumnes que el curs passat eren al darrer curs de l'etapa × 100

  


 

DEMANDES DENEGADES DOIP

Càlcul: percentatge o divisió

Clickedu calcula les demandes d'intervencions denegades respecte del nombre d'intervencions. Podeu marcar quins sexes s'han de calcular a l'indicador.

Fórmula: intervencions denegades / total d'intervencions × 100

Fórmula: intervencions denegades / total d'intervencions

  


 

DESVIACIÓ DEL TEMPS DE RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES

Càlcul: percentatge

Per calcular el percentatge de les incidències tancades, no desestimades i resoltes en les dates previstes. Es consulten les dates previstes de les incidències d'informàtica i de manteniment i les dates previstes de les accions de les incidències generals i es comparen amb les dates de realització o tancament. Per tant, el resultat que s'obté és el percentatge d'incidències que s'han tancat en la data prevista o abans, sense desestimar-se.

Fórmula: incidències no desestimades tancades abans o igual a la data prevista / incidències tancades no desestimades × 100

  


 

ENTREVISTES

Càlcul: percentatge o divisió

Es calcula el nombre d'entrevistes realitzades amb els pares respecte del total d'alumnes.

Fórmula: nombre d'entrevistes fetes als pares / nombre d'alumnes

  


 

HORES DE FORMACIÓ

Càlcul: divisió

Clickedu calcula la mitjana d'hores de formació d'un docent. Podeu seleccionar en quin estat han d'estar les formacions que es comptaran i de quin tipus són.

Fórmula: nombre d'assistents a les formacions  × nombre d'hores de formacions / nombre total de docents

  


 

INCIDÈNCIES DE MANTENIMENT I/O INFORMÀTIQUES

Càlcul: divisió

Es calcula el percentatge d'usuaris que han obert incidències de manteniment o informàtiques.

Fórmula: nombre d'incidències (de manteniment i/o informàtiques) / nombre total d'usuaris

  


 

INDEXACIONS D'INCIDÈNCIES

Càlcul: percentatge o divisió

Per calcular la relació entre el nombre d'incidències generals, accions de millora i accions preventives/correctives d'un tipus respecte al nombre total d'incidències generals, accions de millora i accions preventives/correctives.

Vegeu com crear aquests tipus d'incidències i accions aquí.

Fórmula: nombre d'incidències generals i accions d'un tipus / nombre total d'incidències generals i accions × 100
Fórmula: nombre d'incidències generals i accions d'un tipus / nombre total d'incidències generals i accions

  


 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Valor únic

Mostra el nombre d'alumnes amb alguna necessitat educativa especial i els desglossa per etapa, curs i classe.

  


 

NOTA MITJANA DE LES MATÈRIES

Càlcul: mitjana

Recupera les mitjanes de les notes finals de tots els alumnes de l'etapa que trieu i les desglossa per etapa, curs i classe, agrupades pels codis de les matèries.

  


 

NOTES FINALS

Càlcul: percentatge o valor únic

Recupera les notes finals de tots els alumnes de l'etapa que trieu i les desglossa per etapa, curs, classe i matèria, agrupades per rangs de notes.

  


 

PLANS INDIVIDUALITZATS

Valor únic

Mostra el nombre d'alumnes amb algun pla individualitzat i els desglossa per etapa, curs i classe. 

  


 

PROGRAMACIONS REVISADES

Càlcul: percentatge

Clickedu calcula el percentatge de temes marcats com a revisats respecte al temari complet.

Fórmula: temes marcats com a revisats / total de temes × 100

Per poder revisar les unitats didàctiques cal que activeu Revisió de les unitats didàctiquesAdministració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa o cicle >  (Continguts i eines de les matèries).

  


 

PROMOCIONA/GRADUA

Càlcul: percentatge

Es calcula el percentatge d'alumnes que promocionen respecte del total.

Fórmula: alumnes que promocionen / total d'alumnes × 100

  


 

RÀTIO D'ALUMNES

Càlcul: divisió

Per calcular la raó d'alumnes per classe dels cursos que trieu.

Fórmula: nombre d'alumnes / nombre de classes

  


 

RÀTIO D'ALUMNES INSCRITS AL MENJADOR

Càlcul: divisió

Divideix el nombre d'alumnes amb inscripcions permanents al menjador entre el total d'alumnes.

Fórmula: nombre d'alumnes amb inscripció permanent al menjador / total d'alumnes

  


 

RÀTIO D'ALUMNES PER AULA

Càlcul: divisió

Divideix el nombre d'alumnes entre el nombre d'aules diferents on s'imparteix classe.

Fórmula: nombre d'alumnes / nombre d'aules

  


 

RÀTIO D'ALUMNES PER PROFESSOR

Càlcul: divisió

Divideix el nombre d'alumnes entre el nombre de professors i els desglossa per etapa, curs i classe.

Fórmula: nombre d'alumnes / nombre de professors

  


 

RÀTIO DE PROFESSOR PER AULA

Càlcul: divisió

Divideix el nombre de professors entre el nombre d'aules diferents on s'imparteix classe.

Fórmula: nombre de professors / nombre d'aules

  


 

RÀTIO DEL PERSONAL DOCENT

Càlcul: divisió

Es divideix el nombre d'alumnes dels cursos que trieu entre el resultat de dividir les hores contractades i el divisor que introduïu.

Fórmula: nombre d'alumnes / (nombre d'hores contractades / divisor)

  


 

RÀTIO DEL PERSONAL DOCENT PER ETAPA

Càlcul: divisió

Clickedu divideix el nombre d'alumnes de l'etapa que trieu entre el resultat de dividir el nombre d'hores contractades entre el nombre de professors de l'etapa.

Fórmula: nombre d'alumnes / (nombre d'hores contractades / professors)

  


 

SATISFACCIÓ D'ENQUESTES

Càlcul: percentatge o divisió

Per calcular la valoració mitjana de les respostes de tipus numèric de les enquestes que trieu.

Fórmula: total de les valoracions / nombre de preguntes numèriques × 100
Fórmula: total de les valoracions / nombre de preguntes numèriques

  


 

TEMES REVISATS

Càlcul: percentatge

Es calcula el percentatge de programacions revisades.

Fórmula: temes revisats / total de temes × 100

 


 

TOTAL D'HORES DELS PROFESSORS

Càlcul: divisió

Es calcula el total anual d'hores que fan els professors. 

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article