Llistat d'alumnes

Modificat el Dl, 26 Juny, 2023 a les 2:31 PM

Permet llistar les dades que heu introduït dels alumnes de l’escola.

 

 • Permís necessari: Administració de ClickeduGestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics

 


 

1. Des del bloc Administració entreu a Gestió d'usuaris

2. Cliqueu Llistats i, al desplegable, seleccioneu Llistat d'alumnes. Anireu a la pàgina on podreu escollir el curs escolar, les classes d’aquell curs, si voleu usar els filtres, activar altres paràmetres i la informació que voleu visualitzar.

               

3. A Classes marqueu les classes de les quals voleu un llistat de dades i passeu-les al requadre de la dreta. Amb la fletxa (>) passareu només les classes que heu seleccionat; amb la fletxa doble (>>) passareu totes les classes.

Un cop triada alguna classe o classes, podreu escollir alguns alumnes en concret marcant la casella Seleccionar alumnes

4.Filtres apliqueu els necessaris per obtenir el llistat amb la informació que necessiteu (aquests filtres s’han definit prèviament a l’apartat  Administració > Acadèmic > Accions > Filtres).

Quan feu una cerca emprant els filtres, restringireu els resultats en funció de quatre criteris: 

A) Mostra les dades dels usuaris que s’incloguin en alguna de les opcions triades en algun dels filtres triats.

B) Mostra les dades dels usuaris que tinguin, com a mínim, una de les opcions triades en els filtres triats.

C) Mostra les dades dels usuaris que s’incloguin sota totes les opcions triades en, com a mínim, un filtre.

D) Mostra les dades dels usuaris que s’incloguin sota totes les opcions triades de tots els filtres triats.

Per exemple, poseu per cas que voleu fer un llistat dels alumnes d’una classe i voleu fer servir els filtres que teniu creats:

            Malaltia:

                        - Asma (a)

                        - Al·lèrgia al pol·len (b)

                        - Intolerància a la lactosa (c)

            Medicació:

                        - Inhalador (d)

                        - Esprai nasal (e)

                        - Xarop antitussigen (f)

               

Seguint la imatge anterior, heu activat aquestes opcions de cada un dels filtres als alumnes de l’exemple:

AlumneMalaltiaMedicació
MarcAsma / Al·lèrgia al pol·len / Intolerància a la lactosaInhalador / Esprai nasal / Xarop antitussigen
Cris
AsmaInhalador / Esprai nasal
Maria
Al·lèrgia al pol·len / Intolerància a la lactosa-
Marta
-Inhalador / Esprai nasal / Xarop antitussigen
David
--

Si voleu fer un llistat i marqueu aquests filtres i aquestes opcions, segons els criteris de cerca, us mostrarà:

Criteri A) mostrarà els alumnes: Marc, Cris, Maria i Marta, perquè tenen alguna opció marcada en algun dels filtres (a o b o c o d o e o f)

Criteri B) mostrarà els alumnes: Marc i Cris, perquè tenen alguna opció marcada als dos filtres ((a o b o c) i (d o e o f))

Criteri C) mostrarà els alumnes: Marc i Marta, perquè tenen totes les opcions marcades a algun dels filtres ((a i b i c) o (d i e i f))

Criteri D) mostrarà els alumnes: Marc, perquè té totes les opcions marcades a tots els filtres ((a i b i c) i (d i e i f))

 5. A Altres paràmetres podeu escollir-ne més. Només mostra les dades dels alumnes que coincideixen amb els paràmetres escollits. Per exemple, només els nens, només les nenes, només els alumnes nous (data ingrés: a partir del juny del curs anterior), etc.

Els paràmetres dels fills únics i germans donen la possibilitat de fer llistats que només mostrin els alumnes que tenen germans (Només germans), que només mostri els fills únics (Només Fill Únic) o un llistat dels alumnes tant de fills únics com amb més d’un germà (Fill Únic + Germans). Cal tenir en compte que el llistat mira la coincidència de germans només pels cursos seleccionats per fer el llistat, no té en compte possibles germans a altres cursos no seleccionats


Quan un alumne es dona de baixa durant el curs o al final de curs, no el podeu treure de la seva classe, ja que la informació de notes, assistència, historial, etc. deixaria de ser visible a la plataforma. Per evitar que els alumnes que marxen a mitjan curs apareguin en els llistats, cal que activeu l’opció Només alumnes d’alta, a la pantalla on seleccioneu les classes i les dades que hi voleu incloure, tal com mostra la imatge anterior.

6. A Informació haureu d’escollir els blocs de dades que voldreu mostrar, per exemple:

 •     Bàsiques: nom, cognom i id
 •     Classe: classe, tutor, cicle, etapa, etc.
 •     Usuari: nom d’usuari
 •     Personal: sexe, DNI, passaport, dates de naixement, fotos, nacionalitat, etc.
 •     Adreces: adreça, codi postal, població, província, etc.
 •     E-mail: correu electrònic
 •     Telèfons: telèfon 1, telèfon 2, telèfon 3, telèfon 4 i mòbil
 •     Data ingrés centre / Número de matrícula: Data d'ingrés al centre, número de matrícula, centre de procedència, etc.
 •     Dades de l'alumne/a: any de preinscripció, centres de procedència i destí, NEE, torn, idiomes, observacions, etc.
 •     Comunicació: adreces, telèfons i correus electrònics de l’apartat de comunicació
 •     Dades bancàries: dades dels titulars, IBAN, mandats, etc.
 •     Activitats extraescolars: activitats extraescolars, coordinadors, etc.
 •     Responsables: dades dels responsables
 •     Mostrar Filtres: afegirà una columna per cada filtre que mostrarà les opcions dels filtres que té marcades aquell alumne

7. Cliqueu Generar i, a la pantalla següent, heu de seleccionar les dades concretes de cada bloc de dades seguint el procediment de la fletxa (>) o fletxa doble (>>).

Amb les fletxes de pujar i baixar podreu moure les dades perquè el llistat mostri la dada en una columna abans que una altra. 

Amb l’opció Agrupar per classes, el sistema generarà un llistat per a cada classe.

8. Seleccioneu Ordenar per classe i alumne o només Ordenar per alumne.

9. Cliqueu Generar.

És possible extreure aquest llistat en format CSV (MS Excel), RTF (MS Word) i imprimir-lo.

A Capçalera i peu podeu seleccionar un format de capçalera i peu dels que hàgiu configurat des d'Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Configuració de capçaleres i peus, amb el permís Configurar capçaleres i peus (Comunicació).

Amb el formulari Filtrar, el llistat només en mostra els alumnes que tenen alguna coincidència amb els caràcters entrats al camp Filtrar.


Si voleu, podeu guardar el llistat per tornar-lo a generar més endavant. Cal posar un nom al llistat a Nom del format i clicar Guardar el format. Per recuperar-lo, torneu a la pantalla inicial de Llistat d’alumnes, i a Els nostres formats, busqueu el llistat que acabeu de fer i cliqueu Recuperar

    


10. Tornant al punt 6, també podreu generar etiquetes. Cliqueu Crear etiquetes i seleccioneu les dades concretes de cada bloc de dades seguint el procediment de la fletxa (>) o fletxa doble (>>).

Amb les fletxes de pujar i baixar podreu moure les dades perquè el llistat mostri la dada en una columna abans que una altra.

Les diverses opcions són:

 •     Etiquetes: escolliu el model d’etiqueta (repassar la pantalla Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Altres > Administrar etiquetes)
 •     Tipus de la lletra: escolliu el tipus de font
 •     Dimensió (pt) de la lletra: trieu la mida de la lletra
 •     Logo de l'escola de fons: activeu el logo de l’escola
 •     Nom de l'escola de fons: activeu que l’etiqueta mostri el nom de l’escola
 •     Mostrar separació etiquetes: generem les etiquetes amb una quadrícula que simula la mida de cada etiqueta
 •     Agrupar per classes: possibilita la generació d’etiquetes en un full per a cada classe

10. Cliqueu Generar i se us generarà un arxiu PDF.

A l’hora d’imprimir, assegureu-vos que el vostre programa lector d’arxius PDF (normalment Adobe Reader) us imprimeixi els fulls sense fer reducció d’escala (la mida ha de ser al 100%) i que tampoc la impressora us modifiqui la mida de les impressions. Per a més detalls, consulteu el vostre informàtic.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article