Mòduls i unitats formatives

Modificat el Dc, 28 Juny, 2023 a les 3:59 PM

Per gestionar els mòduls i les unitats formatives dels cicles formatius LOE

  • Permís necessari: Gestionar cicles formatius

 Índex:
— Configuracions d'una titulació LOE
— 
Unitats formatives

  


 

CONFIGURACIONS D'UNA TITULACIÓ LOE

1. Creeu un cicle formatiu des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > Cicles formatius >  (Crear cicle formatiu).

2. Activeu el selector LOE.

               

Si és el cas, també podeu seleccionar Dual. És important indicar-ho per tal que surti correctament al SII.

Podeu escollir les opcions Ponderar mitjançant percentatges la nota dels mòduls o Ponderar mitjançant percentatges la nota del cicle. Si no marqueu cap de les dues opcions, se us assignarà la configuració per defecte (hores).

3. Cliqueu Nou mòdul i poseu-li un número, un nom, seleccioneu el tipus al desplegable i assigneu-li les hores. 

               

4. Podeu seleccionar les competències de cicles que vulgueu, passant-les del quadre de l'esquerra al de la dreta.

5. Cliqueu Guardar.

  


 

UNITATS FORMATIVES

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic i cliqueu la pestanya Estructura de cursos.

2. Aneu al separador LOE i cliqueu  (Unitats formatives).

Veureu les unitats formatives que té cada mòdul de cada cicle.

               

3. Cliqueu la icona  (Editar unitats formatives) del costat de cadascuna.

Anireu a una pantalla on podreu modificar-les i, clicant el botó Nova unitat formativa, afegir-ne de noves.

Els selectors de curs estan bloquejats perquè existeixen classes o grups associats a les unitats formatives en el curs escolar actual.

Les unitats formatives de color groc són aquelles que no han estat associades a cap matèria.

En crear una unitat formativa, l'opció Crear matèria l'associarà a una matèria amb el mateix nom que el de la unitat formativa. Si no s'activa l'opció, en canvi, no s'associarà a cap matèria.

Els botons  (Afegir el següent any) que apareixen al costat de les unitats formatives serveixen per crear les unitats en altres cursos. En clicar-hi, apareixerà una fila homòloga immediatament a sota de la seleccionada, que caldrà administrar canviant-ne el curs (de primer a segon, per exemple) i algun paràmetre més com les hores.

               

4. Cliqueu Guardar.

Per defecte, l’alumne cursa totes les matèries (unitats formatives) de la classe, però es pot indicar si hi ha alguna matèria que no fa, o bé, si en fa alguna d’una altra classe, curs o cicle. Podeu indicar-ho des d'Administració >  Gestió d'usuaris > un alumne > (Alumne) > Modificar matèries. Allà es treuen les que no cursen o s’afegeixen les que cursa d’altres classes, cursos o cicles. Això és útil per no haver de muntar grups per a totes les possibles combinacions.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article