Creació d'horaris: Horaris automàtics - Connexió amb els generadors d'horaris Peñalara i FET

Modificat el Dc, 5 Jul., 2023 a les 2:41 PM

Exportació de dades per generar l’horari en els programes Peñalara o FET i importació a Clickedu

Clickedu pot exportar i importar dades de dos programes generadors d’horaris: el gestor d’horaris Peñalara (programa de pagament) o el gestor FET (programa gratuït).
Els passos per fer aquestes connexions són:
— Preparar el curs amb Clickedu. Assignar tutors a les classes i professors a les matèries.
— Exportar dades cap als programes gestors d’horaris (Peñalara o FET).
— Generar l’horari amb aquests programes.
— Importar els resultats dels gestors a Clickedu.

Un aspecte important que cal tenir en compte és que no es poden afegir o treure matèries ni professors als programes gestors, però sí treure grups i modificar assignacions de matèries a les classes.

— Millores Clickedu-Peñalara 21-22: unificació dels horaris de classe i Unitats Formatives de Cicles Formatius


 

1. Prepareu el curs amb Clickedu: assigneu tutors a les classes i professors a les matèries.
Vegeu més informació aquí.

 

2. Exporteu dades cap als programes gestors d’horaris (Peñalara o FET).
Per obtenir l’arxiu que us servirà per exportar la informació necessària per generar l’horari des de Peñalara o FET, heu d’anar a Administració > Horaris.

 

En primer lloc, seleccioneu els anys del curs escolar en els quals voleu generar l’horari, en el desplegable que apareix a la dreta.

Tot seguit, cliqueu el botó Horari automàtic.

               

 

Us apareixerà la següent pantalla, on haureu de posar un nom identificatiu de l’horari, l’interval de dates en les quals aquest horari tindrà validesa i quina aplicació voleu fer servir.

               

A la següent pantalla heu de seleccionar quines etapes educatives o cursos estan afectats per aquest horari i clicar Continuar.

               

 

A la següent pantalla apareixeran les matèries afectades de cada curs, per grups i per classes. Apareixen totes marcades per defecte i només heu de desmarcar aquelles que no us interessin per a l’interval de dates que heu definit al començament.

               


Per facilitar-vos la feina en el programa gestió d'horaris Peñalara, a Clickedu podeu indicar quines matèries s'han de fer en el mateix horari (a Peñalara es diuen simultáneas) i quines matèries no poden coincidir amb cap altra del mateix curs (a Peñalara es diuen no simultáneas).

Unes matèries que han de coincidir en el mateix horari serien, per exemple, tres matèries optatives de les quals els alumnes n'han d'escollir una. A aquestes tres matèries els hauríeu de posar un mateix codi al camp de text que teniu al costat de cada matèria. Aquest codi ha de ser igual entre les tres matèries però diferent de la resta de codis que feu servir en aquesta pàgina.

Exemple de matèries optatives:
— Piano (aaa)
— Violí (aaa)
— Guitarra (aaa)
— Alemany (bbb)
— Francès (bbb)
— Xinès (bbb)


Així, Peñalara posarà les tres matèries de música amb el mateix codi a la mateixa hora i dia. Igual amb les tres de llengua, però Peñalara les posarà en un altre horari respecte a les matèries de música.

El desplegable amb les diverses classes és per indicar que una sessió de grup no es pot fer a la vegada que les sessions de les classes escollides. Per exemple, si heu creat un desdoblament a la matèria d'anglès i feu que els alumnes d'una mateixa classe es divideixin en dos grups per fer anglès. Per configurar-ho, al camp de text de les dues matèries d'anglès de la mateixa classe s'hauria de posar el mateix codi, i al desplegable s'hauria d'escollir la classe d'on són els alumnes.

Exemple d'una matèria d'anglès que es desdobla en dos grups d'alumnes d'una mateixa classe:
— Anglès grup1 de la classe de 1rA (ccc) (Classe 1rA)
— Anglès grup2 de la classe de 1rA (ccc) (Classe 1rA)
El codi ccc el posem perquè Peñalara posi els dos Anglès a la mateixa hora i dia, i els desplegables amb Classe 1rA vol dir que no volem que en aquell moment hi hagi cap altra hora en l'horari de la classe de 1r A.Quan hàgiu acabat, cliqueu Guardar.


AULES: Si voleu que l'arxiu inclogui les aules, caldrà que estiguin adjudicades a un edifici. Recordeu que per crear un edifici cal accedir a Administració > Centre > Accions > Edificis.
Per associar les aules a aquest edifici, cal accedir a Administració > Centre > Accions > Aules > Modificar.


Per últim, cliqueu a Peñalara_GHC o FET per generar l’arxiu d'exportació.

               

Recordeu que la generació de l’horari tindrà en compte les hores lectives i no lectives. Recordeu que a la definició de les hores lectives i no lectives heu d'activar l’opció Incloure a l’horari automàtic, per tal que s’incloguin en l’arxiu i el programa Peñalara les identifiqui com a tal. 


3. Genereu l’horari amb aquests programes


Consulteu l’ajuda dels programes respectius.


4. Importeu els resultats dels gestors cap a Clickedu

Quan tingueu l’horari fet a Peñalara o FET, podreu generar un arxiu en aquests programes que, posteriorment, podreu  importar des de Clickedu.

Ho haureu de fer per cada un dels horaris que haureu exportat cap als gestors.: 

 

Cliqueu Importar i busqueu l’arxiu per pujar-lo a Clickedu, el qual llegirem per incloure els horaris a la vostra plataforma.

               

Els horaris se sobreescriuran als que poguéssiu tenir fins a aquell moment per a aquelles etapes.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE L’EXPORTACIÓ DE DADES CAP AL GESTOR D’HORARIS PEÑALARA

Us aconsellem que tingueu el programa Peñalara actualitzat.

D'altra banda, per tal que la transmissió de les dades cap a Peñalara sigui correcta, cal que reviseu els següents aspectes relacionats amb la configuració de les matèries des de Clickedu:
• Que les franges horàries estiguin correctament creades
• Que el nombre d'hores setmanals estigui indicat (Administració > Acadèmic > Matèries i grups > una matèria > Modificar)
• Que el codi de les matèries estigui informat (Administració > Acadèmic > Matèries i grups > una matèria > Modificar)
• Que els professors estiguin assignats correctament a les matèries (Administració > Acadèmic > Matèries i grups > una matèria > Administrar)
• Que l'assignació de classes o grups a les matèries sigui correcta (Administració > Acadèmic > Matèries i grups > una matèria > Administrar)

Nota:
Peñalara considerarà les hores no lectives assignades als professors a través dels equips com a hores de reunions.
En canvi, considerarà les hores no lectives assignades directament als professors com a complementàries.

Heu de tenir en compte que Peñalara només accepta quatre marcs horaris diferents.
Els marcs horaris són els tipus d'horari a Clickedu (Administració > Horaris > Franges horàries > Tipus d'horari).

Descripció de possibles casos que impliquin diverses franges horàries:

• Per a escoles que tinguin més de quatre etapes amb franges horàries diferents: caldrà fer dos càlculs d’horaris al Peñalara. Primer calcularem els horaris de quatre etapes i després calcularem els de la darrera etapa. Amb els professors que imparteixin classes a etapes diferents que hem inclòs en càlculs d'horaris diferents, al darrer càlcul els haurem de fixar les hores que ja tenen configurades al primer càlcul com a no disponibles (perquè ja les té assignades a l’horari de les altres etapes).
Exemple: A la mestra de música, Peñalara li ha assignat que el dilluns de 9.00 a 10.00 h el té ocupat amb una classe al primer càlcul horari. A l’hora de fer el segon càlcul de l’horari de l'altra etapa, des de Peñalara li hem de marcar que aquesta mestra el dilluns de 9.00 a 10.00 h està ocupada i que no s’hi pot assignar cap hora.
• Per a escoles que varien els horaris cada trimestre: caldrà fer un nou càlcul d’horari per a cada trimestre.

 


Millores Clickedu-Peñalara 21-22: unificació dels horaris de classe i Unitats Formatives de Cicles Formatius

Unificació dels horaris de classe

Peñalara ara unifica els horaris i inclou els grups de desdoblament dins d'una mateixa classe o grups amb alumnes de classes diferents. Ja no és l'usuari qui ha de buscar la relació de no simultaneïtat i l'horari ara apareix sencer, amb totes les sessions, siguin de classe sencera o de grups.

El funcionament de la millora s'explica al vídeo del final d'aquesta secció. 

Temporalització de les Unitats Formatives dels Cicles Formatius a Peñalara

Per vincular els mòduls i les seves Unitats Formatives perquè el programa ens les agrupi en el calendari segons les necessitats organitzatives. 

Perquè la temporalització data a data d'aquestes Unitats Formatives quedi ben representada en el nostre horari de Clickedu. 


Quan configureu les Unitats Formatives (Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > Cicles Formatius > un mòdul > llapis), heu de tenir en compte dos aspectes:

1. Cada una de les UF, en el nom de la matèria, l'haureu d'informar com a M (xifra de dos dígits), que indica el mòdul, i UF (xifra d'un dígit), que indica el nombre de la UF. Per exemple: M01UF3 o M12UF4.

2. S'han d'indicar la data d'inici i de fi de cadascuna de les Unitats Formatives.

 

Per crear l'XML que haureu de pujar a Peñalara, recordeu d'informar de la data d'inici i final de la franja horària de cada horari que creeu.

2. Escolliu el Cicle Formatiu del qual voleu crear l'horari.  

3. A la pantalla de relacionar cadascuna de les matèries (en aquest cas, UF), heu d'introduir el codi de tres lletres perquè Peñalara les llegeixi com a simultànies. 

Si voleu organitzar les UF per grups i no per la classe sencera, podeu fer el mateix. Introduïu el codi de tres lletres i, al desplegable, escolliu amb qui no hauran de ser simultànies. 

4. Una vegada importat l'arxiu, totes les relacions de simultaneïtat i no simultaneïtat quedaran registrades a l'editor dels horaris de Peñalara. Quan Peñalara ja ha resolt els horaris, us presentarà l'horari sencer amb les UF que fa la classe sencera i les que es fan per grup. 

5. Després, quan torneu a importar l'arxiu, a Clickedu queden organitzades data a data. 

6. Des d'Administració, aneu a Acadèmic i, a Matèries i Grups, veureu que el data a data queda registrat en cadascuna de les assignacions de les UF. 

Aquesta millora s'explica, a partir del minut 7, en el següent vídeo.T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article