No presentats

Modificat el Dc, 28 Juny, 2023 a les 4:03 PM

Per veure què indica la normativa de Catalunya sobre els alumnes que no es presenten en alguna convocatòria

 


 

 No avaluat: en cas que el centre consideri que no es pot avaluar l'alumne per manca de criteris d'avaluació, farà constar el NA.

No presentat ordinari: en cas que l'alumne abandoni algun dels crèdits o unitats formatives, el centre fa constar el NP. Clickedu el posarà en els registres de qualificacions de l'ordinària i consumirà convocatòria. Passa el mateix quan un alumne s'absenta un determinat nombre de sessions.

No presentat extraordinari: en cas que l'alumne no es presenti a l'extraordinària, que és voluntària, no perd la convocatòria i el centre fa constar el NP. Clickedu el mostrarà fins que se substitueixi per una nota en properes convocatòries.


 En resum: 

NA

NP ORD

NP EXT

Només avaluacions

Gasta convocatòria

No gasta convocatòria


Pel que fa a les convalidacions de la LOGSE, els serveis generals del departament indiquen que no comptarà cap nota per cada crèdit o mòdul convalidat.

Pel que fa a les convalidacions de la LOE, els serveis generals del departament indiquen que:
— Una unitat formativa convalidada compta com un 5 per la nota mitjana del mòdul.
— Un mòdul convalidat compta com un 5 per la nota mitjana del cicle.
— Als documents oficials i als butlletins hi ha de constar una CV i la nota computarà com un 5 per fer la mitjana.

 

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article