Definir el butlletí de notes

Modificat el Dj, 29 Juny, 2023 a les 8:14 AM

Per definir com serà el butlletí de notes


Des d'aquesta pantalla podeu decidir què voleu que es mostri al butlletí i com. Si teniu un butlletí personalitzat pot ser que algunes de les eines no funcionin.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

 

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. Aneu a Configuració del curs escolar, a una etapa i cliqueu Butlletí de notes.

               

Des d'aquesta pantalla podeu definir els següents aspectes:
— 
Visualització
Orientació (Infantil i Primària)
Títols
Enviament del butlletí per correu electrònic
Capçalera i peu de pàgina
Dates
Dades del butlletí
Format
Posició (Infantil i Primària)
Logotip 

A més, podeu clicar Generar butlletí de prova per veure un exemple de com serà el butlletí amb les configuracions que tingueu guardades. Es generarà amb dades fictícies.

Quan acabeu de configurar el butlletí cliqueu, a baix de tot, Guardar.
VISUALITZACIÓ

               

1. Definiu l'estil de la lletra, amb la font (Times New Roman, Arial, Helvetica o Courier) i la mida.

2. A Infantil i Primària podeu definir algunes opcions de visualització més.

3. Escolliu si voleu que les notes es mostrin zebrades i que les notes suspeses es mostrin de color vermell.

Aquestes configuracions no estan disponibles per a Infantil.

4. Escolliu el color de fons de les capçaleres (noms de les matèries, notes finals i títols).
ORIENTACIÓ (Infantil i Primària)

               

En aquestes dues etapes podeu indicar que el butlletí estigui en horitzontal o vertical. A la resta d'etapes estarà sempre en horitzontal.
TÍTOLS

               

Escriviu els títols dels diferents apartats del butlletí.
ENVIAMENT DEL BUTLLETÍ PER CORREU ELECTRÒNIC

               

Escriviu l'assumpte i el cos del correu electrònic que podreu enviar a les famílies amb el butlletí adjunt.

Podeu escriure-hi comodins, que són codis que se substituiran per dades de l'alumne o del curs.

Recordeu que podeu enviar el butlletí per correu electrònic des d'Administració > Documentació (o Matèries > Avaluacions) > una classe > una avaluació > Documentació: generar > Butlletí d'avaluació > Enviar el butlletí de notes per correu electrònic.
CAPÇALERA I PEU DE PÀGINA

               

Escolliu si voleu que es mostri un peu de pàgina perquè els pares puguin retallar i entregar signat, conforme han rebut les notes; la fotografia de l'alumne (si en té), o el logotip del centre.

També podeu mostrar les dades del centre a la capçalera del butlletí (excepte a Infantil i, si els butlletins són verticals, a Primària).
DATES

               

Podeu escollir la data que apareixerà al butlletí de notes.

Si escolliu una data (p. ex., la data de convocatòria de l'acta d'avaluació) i en el moment de generar els butlletins aquesta no existeix, constarà la data del dia en què es generen.
DADES DEL BUTLLETÍ

               

Segons l'etapa podeu decidir que en el butlletí apareguin unes dades o unes altres (historial de notes, recuperacions, dades estadístiques, mesures d'atenció a la diversitat, competències bàsiques, absències i retards, ítems avaluatius, etc.).
FORMAT

               

Segons l'etapa podeu decidir el format d'algunes dades (tipus de matèries que no apareixeran al butlletí, si també es veuran els cotutors, les notes de l'avaluació final, com es veuran els quantificadors i la nota global d'actitud, etc.).
POSICIÓ (Infantil i Primària)

               

Podeu decidir si voleu que l'apartat de desenvolupament personal se situï a l'inici o al final del butlletí.
LOGOTIP

               

Indiqueu els centímetres que voleu que faci d'ample el logotip del centre a la capçalera del butlletí.

Tingueu en compte que aquesta configuració és igual per a totes les etapes i sistemes acadèmics del centre, així que ha de ser una mida consensuada.

Quan guardeu, l'exemple es mostrarà amb la mida indicada.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article