Altres configuracions

Modificat el Dl, 6 Nov., 2023 a les 1:43 PM

Per gestionar diverses configuracions que afecten diferents parts de Clickedu

Tenint en compte les diferents casuístiques i característiques dels centres, a Clickedu hi ha tot de configuracions que podeu aplicar o no, segons les vostres particularitats.

 

IMPORTANT: Canvis en compliment del RGPD, que afecten la configuració 726 (Poder veure les contrasenyes). Feu clic aquí per conèixer en què consisteixen aquests canvis. 

1. Des del bloc Administració, accediu a Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2. Cliqueu Altres configuracions.

               

Activeu, escolliu i escriviu tot allò que necessiteu.

3. Cliqueu Guardar.

Tot seguit descrivim les diferents configuracions:
Parametrització de la privacitat
Acadèmic
Comunicació
Arxius
Visió de les famílies
Altres


No totes les configuracions són visibles a tots els centres. Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres. 

PARAMETRITZACIÓ DE LA PRIVACITAT

— (38) Caducitat dels arxius de pas cada 3 mesos

Seleccioneu aquesta casella perquè l'arxiu de pas que permet que el personal del centre accedeixi a Clickedu caduqui cada tres mesos (opció més recomanable per a la seguretat del vostre centre). Si no, en els següents camps podeu introduir dates exactes en les quals voleu que caduqui l'arxiu de pas.

— (39) Primera data de caducitat

Introduïu, en format dd/mm, la primera data en què voleu que caduqui l'arxiu de pas.

— (40) Segona data de caducitat

Introduïu, en format dd/mm, la segona data en què voleu que caduqui l'arxiu de pas.

— (41) Tercera data de caducitat

Introduïu, en format dd/mm, la tercera data en què voleu que caduqui l'arxiu de pas.

— (42) Quarta data de caducitat

Introduïu, en format dd/mm, la quarta data en què voleu que caduqui l'arxiu de pas.

— (70) Exportació de dades personals des de les matèries

Activeu aquesta opció si voleu permetre que els docents puguin generar llistats amb les dades personals dels alumnes de les seves matèries (Matèries > una matèria > Llistat alumnes > > Exportar dades personals) i els tutors des de la seva classe (Matèries > La meva classe > Alumnes > Dades personals). 

— (527) Restricció dades comunicació LOPD

Activeu aquesta configuració perquè un responsable no pugui veure les dades de comunicació de l'altre responsable. Caldria complementar aquesta selecció amb el repàs de les dades que són visibles pels responsables, des d'Administració > Permisos > Accions > Configuració fitxa usuari.

— (634) Copiar les dades personals entre els germans

Quan es modifica alguna dada d'un alumne des d'Administració > Gestió d'usuaris > un alumne > Modificar o Comunicació, a baix de tot hi ha una taula que permet copiar els canvis als seus germans. Amb aquesta configuració podeu seleccionar que per defecte la casella per copiar els canvis no aparegui mai seleccionada, que aparegui seleccionada quan els germans comparteixin com a mínim un responsable o quan comparteixin els dos responsables.

— (635) Copiar les dades bancàries entre els germans

Quan es modifica alguna dada d'un alumne des d'Administració > Gestió d'usuaris > un alumne > Formes de pagament, a baix de tot hi ha una taula que permet copiar els canvis als seus germans. Amb aquesta configuració podeu seleccionar que per defecte la casella per copiar els canvis no aparegui mai seleccionada, que aparegui seleccionada quan els germans comparteixin com a mínim un responsable o quan comparteixin els dos responsables. 


— (726) Poder veure les contrasenyes


Amb aquesta configuració activada, qui tingui accés a la fitxa dels usuaris hi pot consultar les seves contrasenyes.


Tingueu en compte que, per complir amb la RGPD, hem desactivat aquesta configuració per defecte a tots els centres. Si considereu, per decisió pròpia i sota la vostra responsabilitat, que al vostre centre s'ha de reactivar, podeu fer-ho vosaltres mateixos.

L'activació d'aquesta configuració estarà vinculada també a l'activació del permís "Veure les dades d'accés a l'aplicació", que és un dels permisos de Gestió. 


 

ACADÈMIC

— (54) Generar documentació sense tancar l'avaluació

Sense activar-ho, no es pot generar documentació d'una avaluació si aquesta no està tancada. Amb aquesta configuració, però, podreu generar-ne encara que l'avaluació no s'hagi tancat.

— (114) Separació Llar d'infants - Infantil

Activeu aquesta configuració si voleu que Llar d'infants i Infantil funcionin com dues etapes diferents dins de Clickedu. Des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar, els cicles de Llar d'infants i Infantil estaran separats, amb la qual cosa es podrà avaluar de forma diferent cada cicle

— (530) Certificat d'accés a la universitat

Aquí podreu definir el número autoincremental que apareixerà en els certificats d'accés a la universitat. El valor que especifiqueu serà el que sortirà en la propera impressió. Recordeu que aquest document es pot generar des de les convocatòries ordinària i extraordinària dels cicles formatius (Matèries > Avaluacions > un curs d'un cicle formatiu). Cada vegada que es genera un document, el valor incrementa automàticament.

— (603) Firmant esquerre del full de confirmació de matrícula

Seleccioneu qui és que signa a l'esquerra del document de la confirmació de la matrícula, entre director/a, secretari/ària, pare/mare/tutor i sense firma. Aquest document es pot generar des de la mateixa pantalla on genereu els butlletins de notes (Matèries > Avaluacions > un curs > una avaluació > Documentació: generar).

— (604) Firmant dret del full de confirmació de matrícula

Seleccioneu qui és que signa a la dreta del document de la confirmació de la matrícula, entre director/a, secretari/ària, pare/mare/tutor i sense firma. Aquest document es pot genrerar des de la mateixa pantalla on genereu els butlletins de notes (Matèries > Avaluacions > un curs > una avaluació > Documentació: generar).

— (657) Bloquejar matèries amb nota

Activeu aquesta configuració perquè no es pugui editar una matèria que ja tingui notes finals posades. Quan des d'Administració > Acadèmic > Matèries i grups es vulgui editar una matèria que ja tingui notes podades, sortirà la següent advertència: Aquesta matèria té notes assignades i per tant alguns dels camps no poden ser modificats.

— (668) Escriure l'acta i tancar l'avaluació sense convocar la reunió

Per defecte, no es pot escriure l'acta fins que no s'ha convocat la reunió i no es pot tancar l'avaluació fins que no s'ha escrit l'acta. Amb aquesta configuració, però, podreu escriure l'acta i tancar l'avaluació en qualsevol moment (Matèries > Avaluacions > un curs > una avaluació > Acta: Escriure o Tancar l'avaluació).

— (680) Mòdul de Tutor personal

Activeu aquesta configuració si en el vostre centre teniu alguns docents que són tutors personals —o preceptors— d'algun alumne, independentment de si és el tutor de la seva classe o no. Aquesta opció activada fa aparèixer una nova acció: Administració > Gestió d'usuaris > Accions > Tutors personals.

— (681) Nom personalitzat del mòdul Tutor personal

Si teniu l'anterior configuració activada, aquí podeu introduir el nom d'aquesta figura, p. ex. Tutor personal, Preceptor, Tutor individual, etc.

— (695) Creació de matèries cursades a un altre centre

Permet marcar que una matèria es curs a un altre centre. D'aquesta manera la podreu assignar a un alumne i posar-li la nota final perquè compti per a la mitjana.

 


 

COMUNICACIÓ

— (1) Enviar correus a l'equip de secretaria

Seleccioneu l'equip que ha de rebre els correus que els pares enviïn des de la seva plataforma a secretaria (Gestions > Missatge a…), si tenen permís per fer-ho. Si no, també podeu definir, en la següent configuració, l'adreça de correu electrònic on s'enviaran aquests missatges

Els pares poden enviar correus electrònics a secretaria si tenen el permís Enviar correus electrònics a secretaria (Administració > Permisos > Perfils > Responsables).

— (2) Correu de secretaria

En lloc de seleccionar un equip de secretaria per rebre els correus que els pares enviïn des de la seva plataforma (Gestions > Missatge a…) , podeu introduir una adreça de correu electrònic on s'enviaran aquests missatges.

— (58) Nombre de notícies al sumari

Nombre de notícies que sortiran al sumari de Clickedu.

— (59) Nombre d'àlbums al sumari

Nombre d'àlbums de fotografies que sortiran al sumari de Clickedu.

— (600) Limitar incidències de Clickedu

Si activeu aquesta opció, només els usuaris que tinguin accés al bloc Administració podran donar d'alta incidències del tipus Clickedu.

— (611) Amb firma de Direcció General

Amb aquesta opció activada els correus d'assignació i tancament d'incidències informàtiques i de manteniment vindran signats amb la firma de Direcció General.

— (642) Direcció electrònica per defecte en l'enviament massiu i en el flux de comunicació

Introduïu l'adreça de correu electrònic que per defecte apareixerà com a remitent dels enviaments massius —ja siguin en els correus per a les famílies o en l'enviament de butlletins i notes— i els enviaments del flux de comunicació.

— (659) Sistema Push (assistència)

Activeu aquesta configuració si voleu que els responsables rebin avisos a l'aplicació mòbil relacionats amb l'assistència dels seus fills. Perquè els puguin rebre heu de tenir activat el flux de comunicació automàtic (vegeu com fer-ho aquí). En aquest cas, s'enviaran les notificacions pertinents cada 15 minuts, independentment de les línies de comunicació que configureu.

— (644) Sistema Push (missatgeria interna)

Activeu aquesta configuració si voleu que els usuaris rebin avisos a l'aplicació mòbil quan rebin un missatge intern.

— (671) Sistema push (entrevistes pares)

Activeu aquesta configuració si voleu que els usuaris rebin avisos a l'aplicació mòbil relacionats amb entrevistes amb pares.

— (672) Sistema push (notes d'ítems)

Activeu aquesta configuració si voleu que els responsables rebin avisos a l'aplicació mòbil relacionats amb les notes dels seus fills.

— (675) Capçalera dels correus

Introduïu el codi HTML de la capçalera dels correus electrònics enviats per l'escola, amb un màxim de 4096 caràcters.

— (676) Peu dels correus

Introduïu el codi HTML del peu dels correus electrònics enviats per l'escola, amb un màxim de 4096 caràcters.

 


 

ARXIUS

— (69) Visió del bloc Arxius igual pel PD i el PAS

Sense aquesta opció activada, els usuaris del PAS (personal d'administració i serveis) accedeixen només als arxius (dins del bloc Arxius) que s'han fet visibles expressament per a ells. En canvi, amb aquesta opció activada, els usuaris del PAS poden veure el bloc Arxius tal com ho veuria un docent.

— (526) Carpeta personalitzada

En el bloc Arxius hi ha una carpeta que podeu utilitzar al vostre gust, els documents i subcarpetes de la qual seran visibles i editables per tothom. Introduïu aquí el nom que voleu que tingui aquesta carpeta.

— (555) Mostrar l'arbre de fitxers a les incidències

Amb aquesta opció activada i el pla d'auditories actiu, dins les incidències es pot visualitzar l'arbre de carpetes i fitxers, per poder relacionar una incidència amb un document.

— (605) Esborrar els números inicials dels noms dels documents validats

Amb aquesta opció seleccionada, els noms dels arxius, dins del bloc Arxius, surten sense la referència numèrica inicial. La plataforma mostra els noms dels arxius sense els caràcters numèrics que tingui a l'inici del nom. Exemple: si teniu l'arxiu 10Document.doc, el sistema mostrarà el seu nom com Document.doc.

 


 

VISIÓ DE LES FAMÍLIES

— (32) Entrevistes visibles als pares

Activant aquesta opció els pares poden, des de la seva plataforma, veure les entrevistes amb els tutors i càrrecs de l'escola i sol·licitar entrevistes amb el tutor dels seus fills.

Tingueu en compte que si activeu aquesta configuració, els continguts de les entrevistes (excepte les observacions internes) seran visibles pels pares. Si ho desitgeu, ens podeu demanar un llistat amb la informació que teniu introduïda a les entrevistes i seria visible.

— (704) Data límit per demanar una entrevista

Hi podeu indicar la data a partir de la qual no es pot demanar una hora concreta per a les entrevistes.

Si voleu que els pares no puguin indicar una dia i hora en concret, podeu posar una data passada (per exemple, del curs passat).

— (705) Dies de marge per demanar una entrevista

Per tal de tenir prou marge de maniobra per organitzar-vos, definiu a partir de quants dies des del moment en què es demana l'entrevista es pot sol·licitar dia i hora. Així, per exemple, si hi poseu un 3, els pares que vulguin demanar hora un dilluns la podran escollir un dia a partir de dijous.

— (706) Durada estàndard de les entrevistes

Indiqueu el temps (en minuts) que poden reservar les famílies. A l'hora de confirmar l'entrevista podreu modificar la durada, si fos necessari.

 


 

ALTRES

A continuació es descriuen altres configuracions que podeu activar.


Les configuracions disponibles poden variar segons el centre.


— (12) Amplada de la imatge de la capçalera

Podeu definir l’amplada, en píxels, de la imatge de la capçalera que sortirà en els fulls impresos quan els imprimiu directament des de les eines del navegador (Arxiu > Imprimir).

 

— (44) Nom del primer idioma

Espai per definir el nom del primer idioma que surt als apartats on podeu entrar informació en dos idiomes (bancs de frases, noms oficials de les matèries, quantificadors, etc.).

— (45) Nom del segon idioma

Espai per definir el nom del segon idioma que surt als apartats on podeu entrar informació en dos idiomes (bancs de frases, noms oficials de les matèries, quantificadors, etc.).

— (48) Mostrar ID del banc de frases

Amb aquesta opció activada i la configuració del sistema d'avaluació Frases més quantificador, a l'hora de triar les frases per avaluar (Matèries > una matèria > Avaluar > Definir frases genèriques) els bancs de frases incorporen l'ID intern de la base de dades davant de la frase a escollir.

 (49) Mostrar l'ordre del banc de frases

Amb aquesta opció activada i la configuració del sistema d'avaluació Frases més quantificador, a l'hora de triar les frases per avaluar (Matèries > una matèria > Avaluar > Definir frases genèriques) els bancs de frases incorporen el número d'ordre davant de la frase a escollir.

— (51) Crear ítems de 'Procés d'elaboració del treball' al TR

Si activeu aquesta configuració, es podran definir ítems del tipus Procés d'elaboració del treball en els treballs de recerca de Batxillerat (Matèries > Treball de recerca > Administrar treball de recerca > Administrar ítems > Nou ítem).

— (67) Temps màxim per sessió

Posant un valor en minuts podreu determinar la durada màxima d'una sessió que ocupa més d'una franja horària. Exemple: Teniu unes franges horàries de 9 a 10 h i de 10 a 11 h, si en aquesta configuració hi poseu un valor de 120', Clickedu només comptarà una sessió (a l'hora de passar llista, dels continguts de les matèries, etc.). En canvi, si poseu 60 minuts, Clickedu ho comptarà com a dues sessions.

— (68Mostrar totes les hores

Activant aquesta opció, el llistat d'absència que es veu des de Sumari (dins d'Avisos de consergeria) mostrarà totes les hores. Sense activar aquesta configuració, aquest llistat només mostra les absències i retards de les primeres hores del matí i de la tarda.

— (528Global optatiu manual

Si s'activa aquesta configuració, secretaria podrà editar manualment el global optatiu que Clickedu calcula automàticament. Es podrà editar des d'Administració > Gestió d'usuaris > un alumne > Alumne > un curs d'ESO > Editar les notes.

— (601) Exportació Insigth

Si utilitzeu Insight (un programari que permet connectar diferents ordinadors), activeu aquesta configuració per poder generar un llistat dels alumnes d'una sessió compatible amb aquest programari. Aquest llistat es genera des de Matèries > una matèria > Avaluar > Exportació > Exportar codi d'usuari Insight i Exportar alumnes Insight.

— (612) Veure l'assignació de substitucions de professors dins del mòdul de Gestió

Activeu aquesta configuració per tenir accés al mòdul Substitucions professorat, a Gestió. Cal disposar dels permisos Assignar professors per a substitucions ([etapa]) i Passar llista al professorat.

— (617) Edició personal d'horari

Activeu aquesta configuració si voleu que el personal docent pugui modificar el seu horari personal. Ho podrà fer des de Matèries > Modificar horari.

— (641) Selector d'idioma

Activa el selector d'idiomes que hi ha a la part superior dreta de la pantalla, que apareix quan cliqueu el botó de l'usuari. Cal que la vostra plataforma estigui configurada per a diversos idiomes. Aquesta opció també està disponible des d'Administració > El Centre > Plataforma > Activa el selector d'idiomes (Personal d'administració i serveis / Personal docent).

— (643) Orientació professional

Amb aquesta opció activada, els tutors disposen d'una nova pestanya dins la fitxa de l'alumne per poder informar de l'orientació que se'ls està fent pel que fa als estudis superiors o possibles sortides professionals als estudis que estan realitzant.

 

— (645) Nom de la nota global d'actitud

Des d’aquí es podrà definir el nom que té a la vostra escola el camp de l’actitud global. Aquest paràmetre també es pot configurar des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Actitud Global.

— (656Activar Rompoda

Activa la passarel·la cap al proveïdor Rompoda. Hi podreu accedir des d'Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Passarel·les > Noves passarel·les > Configurar passarel·les > Nova passarel·la. Allà podreu escollir si és una passarel·la cap a Rompoda.

— (661) Mida de la carpeta pública

Indiqueu els MB de capacitat màxima que voleu assignar a la carpeta pública (p. ex. 100) dins del bloc Arxius.

— (673) Assignació d'entrevistes pròpies

Activeu-ho si voleu que els tutors i càrrecs puguin concertar les entrevistes que els han demanat, des d'Entrevistes pendents, a Sumari. Si els pares poden veure les entrevistes i en poden demanar des de la seva plataforma us recomanem que activeu aquesta configuració per assegurar-vos que els tutors veuen les peticions.

— (685) Assistència del treballador

Activeu aquesta configuració per activar el sistema de control d'assistència dels treballadors. El personal del centre podrà marcar la seva entrada i sortida laboral des del botó de la part superior dreta del seu Clickedu.

— (687) Signatura diària assistència treballador

Si teniu l'anterior configuració activada, un usuari amb el permís Gestionar el control horari i generar documentació, des del bloc Assistència treballadors, a Gestió, podrà generar un informe de cada treballador amb l'espai per signar cada dia. Per defecte, el treballador només cal que signi al final d'aquest informe. Activeu aquesta configuració perquè hagi de signar cada dia de l'informe.

— (697) Actualització automàtica del sumari

Podeu definir quants minuts voleu que passin per actualitzar automàticament el bloc Sumari. D'aquesta manera podeu tenir el sumari a l'ordinador i anar veient si hi ha qualsevol canvi sense haver d'actualitzar la pàgina manualment.

— (702) Veure missatgeria de l'altre usuari en el treball compartit

Per defecte, quan un usuari fa treball compartit no pot veure la missatgeria interna de l'altre usuari. Però si teniu usuaris concrets que serveixen per fer enviaments massius (com ara un usuari de secretaria), podeu activar que sí que es pugui veure.

— (703) Sistema britànic

Podeu activar-lo per informar el govern del Regne Unit les proves de KS1 i KS2 i el Phonics Screening, que podreu generar des d'Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Assessment Reporting.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article