Administrar les llicències digitals - Importador Marsupial

Modificat el Fri, 03 Mar 2023 a les 09:40 AM

Per poder importar les dades de les editorials des de Clickedu


L’importador Marsupial és una eina que us servirà per importar les dades necessàries per pujar els llibres digitals a la plataforma dels alumnes i dels professors.


 

IMPORTADOR MARSUPIAL

1. Des del bloc Continguts, aneu a la pestanya Recursos digitals i cliqueu Administrar continguts digitals.

               

2. Cliqueu Importador Marsupial.

Accedireu a una guia que us ajudarà a configurar l’arxiu d'importació correctament, tal com especifica l’estàndard Marsupial. 

Haureu de pujar un arxiu per a cadascuna de les editorials que tingueu. Per exemple, si treballeu amb tres editorials diferents, n’haureu de pujar com a mínim tres.

Llegiu-vos les especificacions de l'importador que podeu trobar a la pàgina.

3. Cliqueu Descarregar plantilla i ompliu l'Excel amb les dades que us ha facilitat l'editorial.

Tingueu en compte que heu de sobreescriure la primera fila, on se us indica què hi ha d'haver a cada columna.

Aquí podeu veure la relació de les columnes de l'arxiu de Clickedu amb les dels arxius que envien les principals editorials.

Les editorials no tenen els ID dels vostres alumnes i docents. Per obtenir-los podeu fer un llistat amb els ID i els noms i cognoms dels alumnes (Administració > Gestió d'usuaris > Llistats > Llistats d'alumnes).

També podeu deixar la columna en blanc i omplir-la un cop pugeu l'arxiu.

Si voleu importar llibres de Text-La Galera de les versions Atomium vegeu aquesta consideració.

4. Quan tingueu l'arxiu preparat seleccioneu-lo des de la plataforma i cliqueu Pujar fitxer.

Si no us funciona la importació, comproveu els errors comuns que la impedeixen.

5. Se us redirigirà a una pantalla on podreu modificar alguna cosa que vegeu que està malament.

               

Si l'editorial ja l'heu carregada abans la podeu seleccionar del quadre de la dreta per no duplicar-la.

Si heu deixat la columna de l'ID en blanc, seleccioneu una classe en el desplegable Classe alumnes.

Podeu consultar els errors comuns que no impedeixen la importació.

6. Per acabar cliqueu Acceptar.

7. Ara només us faltarà anar a Continguts > Recursos digitals > Administrar llicències digitals > Gestió dels llibres i clicar la icona d'actualitzar per recuperar l'estructura d'un llibre digital.
RELACIÓ DE LES COLUMNES DE L'ARXIU DE CLICKEDU AMB LES DELS ARXIUS DE LES PRINCIPALS EDITORIALS

Pot ser que les editorials us enviïn un Excel que no tingui el mateix format que el de Clickedu. Caldrà adaptar l’estructura de columnes perquè coincideixi amb la que Clickedu necessita.

A continuació teniu una relació dels noms de les columnes de Clickedu amb els de les principals editorials.

Full 1:

CLICKEDU ID USUARI CLICKEDU DOI / ISBN LLIBRE CREDENCIAL (PWD)
Anaya   ISBN Licencia
Barcanova   ISBN Licencia 
Baula   ISBN Credencial
Digital Text   ISBN Credencial
Edebé   ISBN Accés marsupial codi 
Edelvives   ISBN Credencial
Santillana   ISBN Licencia
Text-La Galera   ISBN Accés marsupial codi
Vicens Vives   ISBN Credential

Full 2:

CLICKEDU NOM DE L'EDITORIAL URL DEL SERVEI D'ESTRUCTURA
(WSDL ESTRUCTURA)
URL DEL SERVEI D'AUTENTIFICACIÓ
(WSDL AUTENTIFICACIÓ)
USUARI DE L'EDITORIAL PER L'ESCOLA PASSWORD DE L'EDITORIAL PER L'ESCOLA
Anaya       Usuario Contraseña 
Barcanova       Usuario Contraseña 
Baula   URL servicio web de estructura URL servicio web de autenticación Usuario Contraseña
Digital Text    URL EstructuraLibro  URL AutenticacionAutorizacion  Usuario Contraseña 
Edebé   Accés Marsupial Url Estructura Llibre  Accés Marsupial Url Accés  Accés Marsupial Usuari WS  Accés Marsupial Paraula Clau WS
Edelvives   URL servicio web de estructura URL servicio web de autenticación Usuario Contraseña
Santillana    URL de acceso       
Text-La Galera    Accés Marsupial Url
Estructura Llibre
Accés Marsupial Url Accés  Accés Marsupial Usuari WS  Accés Marsupial Paraula Clau WS 
Vicens Vives   URL BookStructure URL Authentication User Password 

Full 3:

CLICKEDU DOI / ISBN LLIBRE TÍTOL NIVELL FORMAT
Anaya ISBN Título   HTML 5
Barcanova ISBN Título   HTML 5
Baula ISBN Título   webcontent
Digital Text ISBN Título   webcontent/scorm
Edebé ISBN Producto   webcontent 
Edelvives ISBN Título   webcontent 
Santillana ISBN Nom llibre   webcontent
Text-La Galera ISBN Assignatura   webcontent
Vicens Vives ISBN     webcontent

 


 
LLIBRES DE LES VERSIONS ATOMIUM DE TEXT-LA GALERA

Els llistats que us enviaran des d'aquesta editorial no contenen les credencials dels llibres dels alumnes.

Les credencials les haurà d'entrar cada alumne des de la seva pantalla. Caldrà entrar a la seva plataforma i accedir al botó dels llibres digitals. Allà, per cada llibre els alumnes hauran d'entrar les credencials que trobaran al final del seu llibre en paper.
 ERRORS COMUNS QUE IMPEDEIXEN LA IMPORTACIÓ

Tot seguit us indiquem els errors més comuns dels Excel que intenteu pujar i que n’invaliden la càrrega, el sistema no us el deixa pujar. Caldrà que els corregiu si és el vostre cas.

— Hi ha negretes, cursives i color de text

— Hi ha diferents tipografies i cossos de lletra

— Hi ha taules i línies dibuixades

— Hi ha fileres en color

— Hi ha espais i fileres en blanc

— La primera filera dels fulls o algunes internes serveixen com a títols

— Hi ha un apòstrof (') davant de l’ISBN

— En el camp per a l’ID hi ha més dades, com ara el nom de l’alumne o el curs. Només hi ha de sortir l’ID

— En el full 2 només hi ha d’haver una fila, que és l'URL.

— Els URL han d’estar en format text i, a més, no han d’incloure l’extensió ?wsdl

— L’arxiu ha de tenir l’extensió xls. Per a qualsevol altra extensió podeu fer servir conversors gratuïts que trobareu a la xarxa

— En el full 3 teniu el mateix llibre repetit moltes vegades

— El nom del llibre conté apòstrofs (p. ex. Student’s Book). Els podeu canviar per accents
 ERRORS COMUNS QUE NO IMPEDEIXEN LA IMPORTACIÓ

El fitxer s’ha pujat correctament perquè les dades estaven col·locades al seu lloc, però ara hi ha problemes. Què pot passar?

— Dos o més alumnes tenen repetida la credencial: penseu que les credencials no són res més que claus d’accés entorn de l’editorial, per tant cada usuari ha de tenir la seva. Si no teniu credencials per assignar, les haureu de demanar a l’editorial.

— Un professor o professors no tenen accés a la zona de correcció: heu posat una credencial d’alumne a un professor i aquest no té accés a la zona de correccions. Hi ha editorials que les diferencien afegint ST-TCH. Haureu de canviar-li per una de professor des de Gestió de credencials.

— A un alumne li falta algun llibre: busqueu per ID d’alumne a la pantalla de Gestió de credencials i mireu quins ISBN té assignats. Pot ser que els hi heu posat a un altre alumne que no li pertoquen.

— A un alumne o a un professor els surt un llibre duplicat, aquest llibre el tenen assignat dos cops. Esborreu-l'hi des de Gestió de credencials.

— L'URL d’accés a l’editorial no és correcte: comproveu que és així posant-lo al navegador. Li haureu de demanar a l’editorial que us en doni la correcta. L’haureu de canviar des de Gestió d’editorials (Continguts > Recursos digitals > Administrar llicències digitals > Gestió d'editorials).

— L’accés a l’editorial està denegat: possiblement el codi d’escola que us han donat està repetit o no és el correcte, li haureu de demanar a l’editorial les vostres dades d’accés correctes.

— L’estructura del llibre no es pot descarregar: l'URL d’accés al llibre no és correcte. L’editorial us haurà de donar el correcte.

Penseu que un cop Clickedu ha carregat l'URL de l’editorial i hi surt algun missatge d’error, aquest error és competència d’aquesta editorial i Clickedu no té poder per resoldre'l.
 RECUPERAR EDITORIALS DE CURSOS ANTERIORS

Des de Continguts > Recursos digitals > Administrar llicències digitals > Gestió d'editorials, podeu recuperar editorials del curs anterior clicant Existeixen editorials del curs anterior i seleccionant aquelles que vulgueu recuperar. Això passarà les editorials seleccionades al curs actual, juntament amb els seus llibres i credencials.

 


 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

— Els fulls es presentaran sense capçalera de columnes, ni títols, ni formats. Caldrà, doncs, un cop informades totes les dades, eliminar les capçaleres i pujar la informació cap amunt per tal que no quedin espais buits.

— Al full 1 els ISBN dels llibres hauran d'anar repetits tantes vegades com credencials i alumnes hi hagi. Les credencials seran úniques per alumne i per llibre.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article